Přijďte si pro inspiraci v chytrém podnikání na Smart Business Festival 2016

Přijďte si pro inspiraci v chytrém podnikání na Smart Business Festival 2016

Již ve středu otevře své brány Smart Business Festival 2016 – Festival chytrého podnikání, který si klade za cíl podpořit české firmy a dát jim impulsy k inovativnímu přístupu k jejich podnikání. Ve dvou dnech se účastníkům představí téměř 70 řečníků z 5 zemí a budou mít možnost navštívit expozice více než 40 vystavovatelů. Součástí je i organizovaná série B2B setkání zaměřená na výměnu kontaktů v oblasti inovací v podnikání.

Smart Business Festival je akcí pro všechny inovativní podnikatele,“ říká k obsahu akce předseda sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Rozhodli jsme se proto dát jim příležitost a přijít se buď na akci podívat a obohatit své portfolio tipů pro úspěšné, efektivní a ve všech ohledech šetrné podnikání, nebo se i na akci prezentovat,“ doplňuje David Kratochvíl.

Festival se ve svém programu každoročně zaměřuje na osm hlavních oblastí, kterými jsou efektivní přístup k materiálním a lidským zdrojům, financování podnikání, nové přístupy k marketingu a komunikaci, digitální novinky a smart služby včetně např. služeb poradenských a logistických. Loňský ročník byl ročníkem iniciačním, který potvrdil, že o informace, kontakty a vzájemné síťování mezi podnikateli v těchto oblastech je v podnikatelské veřejnosti velký zájem a akce obdobného druhu zatím nemá v českém prostředí obdoby.

Smart Business Festival dne 26. 10. slavnostně zahájí ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, v prvním dni budou následovat dynamické vstupy k jednotlivým programovým blokům, kterými jsou Úspory zdrojů, Digitální řešení, Smart marketing, Chytré poradenství a Alternativní logistika. V nich se účastníci dozvědí jak od vládních institucí, tak od zahraničních hostů, velkých nadnárodních firem a zástupců českých malých a středních firem aktivních v těchto oblastech, jak ušetřit na materiálních vstupech i režijních nákladech, jak zefektivnit své firemní procesy prostřednictvím digitálních systémů, efektivně a s minimálními náklady propagovat svou firmu či jak v rámci poradenských služeb dosáhnout optimálního poměru cena:výkon.

Jedním ze zajímavých přednášejících a vystavovatelů bude firma Aqua Ads, která zde bude zastupovat chytré řešení v Guerilla Marketingu a vytvořila v pražských ulicích několik reklam upozorňujících na Smart Business Festival 2016.

Dopoledne druhého dne Festivalu, tedy 27. října, pak bude zasvěceno všem, kteří mají zájem o konkrétní informace o stále ne příliš uchopitelném tématu Průmysl 4.0, hlavní osobností, která nad ním přebírá záštitu a osobně jej zahájí, bude národní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza.

V rámci své přednáškové a expoziční části tak Festival nabídne účastníkům jak teoretické informace a novinky, tak i praktické ukázky „smart“ řešení ve všech naznačených oblastech a současně umožní efektivní výměnu kontaktů v rámci organizované série obchodních setkání pod názvem B2B Smart Business Event. Doprovodný program pak nabídne ochutnávky chytrých jídel a nápojů a interaktivní a hravé ukázky nových technologií a designu.

Smart Business Festival 2016 je tak II. ročníkem této festivalové podnikatelské akce, která je zasazena do kurikula projektů sdružení CzechInno na podporu inovací a inovativního přístupu k podnikání: soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ a právě festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival.

Více informací o akci je k dispozici na www.smartbusinessfestival.cz.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější