Setkání teorie s praxí: Veletrh pracovních příležitostí na ČZU

Setkání teorie s praxí: Veletrh pracovních příležitostí na ČZU

Umožnit osobní kontakt mezi studenty a firmami, případně zprostředkování práce, stáže, praxe nebo spolupráce na bakalářských a diplomových pracích je hlavním cílem veletrhu pracovních příležitostí, který pořádá 27. února Česká zemědělská univerzita v Praze.

Akce se zúčastní nadnárodní poradenské společnosti, významní zaměstnavatelé v obchodu a potravinářství, dále technologické firmy a automobilky i rozvojové agentury. Prezentace budou probíhat v prostorách Kruhové haly Technické fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Institutu vzdělávání a poradenství (v Malé Chuchli) od 10 do 15 resp. 16 hodin (na Provozně ekonomické fakultě). Jednotlivé firmy se budou prezentovat na svých stáncích a také formou přednášek a diskusí. Zájemci obdrží katalog firem.

Veletrh pracovních příležitostí ČZU v Praze navazuje na dobré zkušenosti z předchozích ročníků. „Veletrh pracovních příležitostí má na České zemědělské univerzitě v Praze mnohaletou tradici. Vnímám jej jako integrální součást univerzitního života,“ říká rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc. „Studium na vysoké škole je přípravou na život a není lepšího osvědčení kvality takové přípravy než dobrý start absolventů v zaměstnání, v reálném životě. Těší mne, že ČZU se může pyšnit vysokým procentem absolventů, kteří se úspěšně uplatnili na trhu práce. Není to náhoda, ale výsledek strategie, jejíž součástí je i tento veletrh.“

Foto: Studenta

Veletrhu pracovních příležitostí na ČZU se účastní Škoda Auto, a.s., AGROFERT HOLDING, a.s., Farmet, a.s., AGROTEC, a.s., BASF, s.r.o., BEDNAR FMT, s.r.o., STROM Praha, a.s., Charita Česká Republika, Člověk v tísni, o.p.s., ExxonMobil, Deloitte Advisory, Ernst & Young, s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., Crocodille ČR, spol. s r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Zdravotní pojišťovna MV ČR Pobočka Praha, Státní zemědělský intervenční fond a mnohé další společnosti, LINET, s.r.o., Rödl a Partner Audit, s.r.o. a mnohé další společnosti.

O studium na ČZU je stále větší zájem, jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek z posledních let. V roce 2013 se přihlásilo přes 25 tisíc uchazečů. Oproti předchozímu roku se počet přihlášek zvýšil o 10 %. Zájem o studium na ČZU roste také ze strany zahraničních uchazečů, kteří tvoří téměř jednu desetinu zájemců o studium na ČZU.

Foto: Studenta

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i s ekonomikou a řízením. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím včetně školních podniků umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu a zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. V roce 2013 ČZU uspěla v soutěži Českých 100 nejlepších v příslušné oborové kategorii a také získala prestižní ocenění ECTS Label.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější