Studenta radí: Kde vás ještě vezmou na vysokou školu?

Studenta radí: Kde vás ještě vezmou na vysokou školu?

Nevzali vás na vysokolu školu? Nebo jste nezvládli podat včas přihlášku? Nezoufejte. S následujícím přehledem druhých (či třetích) kol zjistíte, že možností, kde zkusit štěstí, máte ještě dost. Vybrali jsme pro vás ty vysoké školy, resp. fakulty, které vypsaly další kola přijímacích zkoušek.

Veřejné a státní vysoké školy obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března. I v dalších měsících ale můžete podat přihlášku na vybrané obory. Druhé kolo (někde i třetí!) otevřelo mnoho veřejných vysokých škol (pozor, nejedná se však o všechny obory na dané fakultě), soukromé vysoké školy většinou přijímají přihlášky až do konce září.

Data z tohoto článku jsme získali na webových stránkách škol a fakult, doporučujeme si všechny termíny ověřit na studijních odděleních a webech škol, neodpovídáme za chyby či změny termínů.

Univerzita Karlova v Praze

Evangelická teologická fakulta - 28. 8.

Husitská teologická fakulta - 11. 8.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní - mimořádný termín vybrané obory 11. 8.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT - mimořádný termín vybrané obory 14. 8.

Fakulta elektrotechnická - mimořádné přijímací řízení 1. 9.

Masarykův ústav vyšších studií - mimořádný termín 25. 8.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - mimořádný termín 12. 9.

Fakulta strojní - mimořádný termín 15. 9.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů - 10. 8.

Fakulta životního prostředí - 20. 8.

Slezská univerzita v Opavě

Matematický ústav v Opavě - 18. 8.

Fakulta veřejných politik - 2. kolo obor Středoevropská studia a program Specializace v pedagogice, 25. 8.

Obchodně podnikatelská fakulta - 31. 8.

TIP!

Výběr škol, na které je možné se ještě přihlásit, je veliký. Nevybírejte si však obor, který vás nezajímá a hlásíte se na něj jen proto, že chcete studovat na VŠ. Pravděpodobně váš odchod ze školy bude tak rychlý a snadný, jako jste se na ni dostali.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta - 15. 8.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství - 10. 8.

Fakulta stavební - 11. 9.

Fakulta strojní - 15. 9.

Fakulta bezpečnostního inženýrství - 25. 8.

Hornicko-geologická fakulta - 20. 8.

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta - 7. 8.

Filozofická fakulta - 20. 8.

Fakulta sociálních studií - 2. kolo pro obor Zdravotně sociální pracovník 21. 8.

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní - 31. 8.

Fakulta textilní - 2. kolo mimo obor Textilní a oděvní návrhářství, 9. 8.

Ekonomická fakulta - vybrané obory, 31. 8.

Fakulta zdravotnických studií - 1. 9.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředi - 18. 8.

Filozofická fakulta - 14. 8.

Přírodovědecká fakulta - 21. 8.

Fakulta výrobních technologií a managementu - 24. 8.

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta - MSHP, 31. 8.

Jihočeská univerzita v Českých Budjovicích

Zemědělská fakulta - 31. 8.

Teologická fakulta - 20. 8.

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta - 15. 8.

Agronomická fakulta - 23. 8.

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - 2. kolo pro programy EEKR-B a EEKR-BK, 10. 8.

Fakulta chemická - 11. 8.

Fakulta strojního inženýrství - 20. 8.

TIP!

Samozřejmostí je prostudování si uplatnění a studijního plánu vybranho oboru.

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera - 31. 8.

Fakulta elektrotechniky a informatiky - 10. 8.

Fakulta chemicko-technologická - 13. 8.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií - program Filologie a Zdravotně sociální péče 2. kolo 14. 8., obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy KS 31. 8.

Fakulta aplikované informatiky - 10. 9.

Fakulta technologická - 18. 9.

Fakulta logistiky a krizového řízení - 13. 8.

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta filozofická - 31. 8.

Fakulta zdravotnických studií - 2. kolo obory VS, AOPVZ 15. 8.

Fakulta elektrotechnická - 15. 8.

Fakulta strojní - 11. 8.

Přinášíme seznam veřejných vysokých škol - koukněte i na soukromé VŠ, které také ve většině případů přijímají přihlášky v srpnu a září.

Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější