Vysoké školy lákají na nové obory. Podívejte se, kam se můžete hlásit na příští rok

Vysoké školy lákají na nové obory. Podívejte se, kam se můžete hlásit na příští rok

Každý rok se fakulty jednotlivých univerzit snaží upoutat zájem uchazečů o vysokoškolské studium.  Jednak na základě věhlasných oborů, které už dlouhá patří k osvědčeným, ale krom toho i novými a inovovanými, jež si svým moderním přístupem mají mezi studenty své místo teprve najít.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí od počátku příštího akademického roku nový bakalářský obor Česko-německá areálová studia na Filozofické fakultě, který poskytuje studentům orientaci v české a německé veřejné správě a všeobecný přehled o reáliích v německy mluvících zemích. Mezi navazující magisterské obory univerzita zařadila obor Učitelství informatiky pro střední školy orientovaný hlavně na pedagogiku, psychologii a didaktiku informatiky. Stejně jako předchozí obor nabízí Přírodovědecká fakulta i jeden doktorský, zvaný Infekční biologie. Prvním rokem si mohli čerství vysokoškoláci a bakaláři zapsat také magisterský obor Anglická a americká literatura, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ, Chemie životního prostředí a mimo to i jeden bakalářský, Filozofie a religionistika.

Filozofická fakulta na Karlově univerzita obohatí svou širokou nabídku bakalářských studijních plánů o obor Hebraistika, díky němuž získá student přehled o kultuře, literatuře a dějinách Židů, problematice židovských studií a politické realitě. Pro všechny budoucí učitele si Pedagogická fakulta připravila nový magisterský obor Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy. Jeho podstata spočívá v didaktických disciplínách a v reflektování pedagogické praxe.

Nedávno jsme Vás také informovali o novém předmětu na VUT, který vyučují společně dva konkurenti v oblasti výroby automobilových světlometů. Článek najdete ZDE

Pro vysoký zájem uchazečů o studium na České zemědělské univerzitě v Praze, nabízí škola stále nové a inovované studijní možnosti. Bakalářský stupeň studia na Provozně ekonomické fakultě pod názvem Business Administration připravuje vysokoškoláky na správu a řízení podniků v tržním prostředí, Zahradní a krajinářská architektura umožňuje poznat umělecký, technický a humanitní charakter ateliérové výuky, kombinaci technických a ekonomických aspektů zastává bakalářský obor Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, ve kterém student nalezne teoretické i aplikované předměty. Fakulta tropického zemědělství nabízí anglicky vyučovaný předmět International Development and Agricultural Economics, jenž jednotlivce díky aktivní účasti na expedicích a výzkumných projektech připravuje na schopnost zastávat manažerské pozice.

Od příštího roku přidá Vysoké učení technické do svého pestrého seznamu předmětů obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, na který se mohou hlásit zájemci o bakaláře i navazujícího magistra.

Fakulta sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně otevírá pro rok 2014/15 anglickou verzi magisterského oboru Energy Security Studies, jenž se chce zaměřit na praktické zkušenosti a představení problematiky energetické bezpečnosti. V letošním roce přišla univerzita také s jedinečným projektem Joint Master Programme in International Relations, kdy mají studenti států Visegrádské čtyřky možnost trávit každý semestr v jiné ze zapojených zemí a zabývat se mezinárodními vztahy a metodologií sociálních věd.

Podáváte si letos přihlášku na nový obor nebo školu? Podívejte se na webové stránky svých vytipovaných fakult. Většina škol obory každý rok obměňuje a třeba tam najdete právě ten váš vysněný...

Text: Klára Ludvíková

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější