Studenta vstoupila do internetového projektu Jízdomat.cz!

Studenta vstoupila do internetového projektu Jízdomat.cz!

Jako nejčtenější studentský magazín Studenta jsme se dohodli na vstupu do projektu Jizdomat.cz, který je jedničkou českého trhu na zprostředkování spolujízdy. Studenta se tak snaží rozšířit portfolio svých služeb pro studenty vysokých škol, Jizdomat.cz si od spojení slibuje větší informovanost o svých službách mezi vysokoškoláky. Studenta v projektu Jizdomat.cz bude vlastnit 49 %.

„Jízdomat.cz je v České republice jedničkou pro zprostředkování spolujízdy, Studenta je zase nejčtenějším studentským magazínem, který vychází jak v tištěné, tak i online podobě. Zatímco my jsme silní ve vývoji webových aplikací, Studenta dokáže na projekt upoutat patřičnou pozornost,“ vysvětluje hlavní důvody nové spolupráce Jan Mittner, jednatel společnosti Vergilio, s.r.o., která Jizdomat.cz vytvořila.  Jízdomat.cz využívá přes 4 400 registrovaných uživatelů, z nichž necelou polovinu tvoří řidiči s autem nabízející spolujízdu. Portál má měsíční návštěvnost cca 20 000 návštěv, díky spojení se Studentou lze očekávat rapidní vzestup.

Vzhledem k potenciálu projektu a rozsáhlým možnostem vydavatelství Studenty komunikovat se studenty se očekává zvýšení počtu registrovaných uživatelů Jízdomatu na 20 000 v horizontu jednoho roku. Tištěný náklad magazínu Studenta je 60 000 ks a je nejoblíbenějším i nejčtenějším studentským magazínem. Portál Studenta.cz má měsíčně 80 000 návštěv a silné zázemí na Facebooku. „Neustále evidujeme zájemce o partnerství se Studentou.  Pečlivě si ovšem vybíráme, koho podpoříme. Jízdomat.cz je skvělou službou, která vhodně rozšiřuje naše portfolio,“ říká Tomáš Rašner, spolumajitel a ředitel Studenty.

Zajímavosti o spolujízdě a Jízdomat.cz

- Spolujízda je označením takového druhu dopravy, kdy se cestující předem domluví s řidičem automobilu, který by jinak nebyl plně vytížen. Typickým příkladem je spoludojíždění vysokoškoláků do města, kde studují, nebo sousedů za prací.

- Za dobu svojí existence již Jízdomat.cz ušetřil 127 562 Kč a až 34 374 CO2.

- Každý den si lze na Jizdomat.cz vybírat z nabídky zhruba 250 – 300 spolujízd.

- Za celou dobu fungování Jizdomat.cz se objevily pouze 3 negativní reakce na řidiče, které se navíc netýkaly ani samotné jízdy. Tím se značí více jak 99% spokojenost s řidiči.

- Na Jizdomat.cz můžete vyhledávat i částečnou shodu trasy – tzn. pokud hledáte cestu pouze z Prahy do Brna, dostáváte nabídky i na trasy delší, které ovšem vedou přes požadovaná města nebo v jejich blízkém okolí.

- Jízdomat.cz založil se svými kolegy student VŠE Jan Mittner, který během svého studia postrádal přehledný a kvalitní web pro domlouvání spolujízdy. Ačkoli v době svého vzniku nebyl Jizdomat.cz prvním portálem svého druhu v České republice, díky novým prvkům a snadnému ovládání se zařadil mezi jedničky českého trhu.

Studentský magazín Studenta

Studenta je nejčtenějším magazínem pro VŠ studenty, distribuovaným ve všech velkých městech v České republice. Jeho distribuce probíhá jak přímo na vysokých školách tak i na kolejích. Tištěný náklad je 60 000 ks (ověřuje ABC ČR) a s ohledem na pospolný život studentů na vysokoškolských kolejích může být jeho čtenost až trojnásobná. Onlinová verze magazínu Studenta.cz je nejvíce navštěvovaným redakčním portálem pro studenty u nás. Projekt Studenta existuje od roku 2006 a nahradil dřívější studentský časopis STIP.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější