reklama
 
Věda na UJAK – málo probádaná témata i mezinárodní spolupráce

Věda na UJAK – málo probádaná témata i mezinárodní spolupráce

Nedílnou součástí činnosti každé univerzity je i vědecký výzkum, ať se již jedná o univerzitu veřejnou, nebo soukromou. Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK), nejstarší soukromá univerzita v ČR, ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR v letošním roce získaly grant na unikátní projekt s názvem  "Liberální společnost, nebo národní společenství?" Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945“.
reklama

Tříletý projekt, financovaný Grantovou agenturou ČR, bude řešit dvojice

badatelů: Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. z Univerzity Jana Amose Komenského Praha a PhDr. Radka Šustrová, z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Hlubší poznatky dosud chyběly

Novým projektem oba badatelé navazují na své předchozí výzkumy o velké hospodářské krizi a druhé světové válce, v nichž se ukázalo, že poválečný rozmach sociálních států v západní i východní Evropě tkvěl svými kořeny ve strukturální transformaci evropské společnosti během 30. a 40. let.

Projekt se přitom zaměřuje na téma, které bylo ostatními výzkumníky zdokumentováno doposud jen málo. „Je to ostatně trochu logické: v ČR nás tradičně vždycky více zajímaly příběhy hrdinů-odbojářů, zatímco otázky, jak válka změnila sociální stratifikaci, nivelizovala společnost, poznamenala kolektivní mentální mapy a podobně se nezdály být tak atraktivním tématem,“ popisuje docent Rákosník.

Konference i monografie

„Bez znalosti kontextu a hlubokých změn nastolených krizí a následky války však nelze v úplnosti správně složit obraz následujících událostí: obrovské síly komunistického hnutí po roce 1945 a vytvoření socialistické diktatury,“ dodává docent Rákosník.  Válka, to ostatně nebyly jen válečné operace či odboj.

„Obyčejní lidé i nadále žili své obyčejné životy a světu kolem sebe nějak rozuměli. Zároveň politické režimy nemohou trvale zakládat svou legitimitu jen na represi - musí využívat i další nástroje k udržení systémové stability. I to musí být součástí historického výkladu. A právě studium sociální politiky je podle našeho názoru vynikajícím nástrojem, jak porozumět právě těmto otázkám,"

uzavírá docent Rákosník.

V rámci projektu bude Univerzita Jana Amose Komenského Praha pořádat velkou grantovou konferenci, na níž bude spolupracovat s německými odborníky. Výsledkem projektu pak bude tištěná monografie, jež celé téma detailně zpracuje.

Vlastní projekty i mezinárodní spolupráce

Zmíněný nový projekt významně obohacuje portfolio již řešených výzkumných, vývojových a inovačních projektů UJAK. V něm je oblast základního vědeckého výzkumu zastoupena ještě neméně originálním projektem „Česká šlechta v proměnách 20. století“ (GAČR) a projekty interní grantové agentury UJAK. Do sféry zahraniční výzkumné spolupráce náleží třeba projekty pro OECD nebo nesmírně aktuální projekt s Demokritovou univerzitou v Řecku zaměřený na intenzitu práce v době ekonomické krize. Další řada rozvojových projektů financovaných z fondů EU míří do oblasti modernizace studijních programů a dalšího vzdělávání.

Takzvanou „třetí misi univerzit“ na UJAK zastupují především projekty ve spolupráci s městskou částí Praha 3.

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější