Profesionální bádání aneb Jak na kariéru ve vědě?

Profesionální bádání aneb Jak na kariéru ve vědě?

Rozhodnete se studovat přírodní vědy. Studium na vysoké úspěšně zvládnete a získáte diplom. Gratulujeme! Jenomže co teď? Kam míří studenti přírodovědných škol za kariérou? A jak na to jdou? 

Všechno vlastně začíná už na střední škole. Největší hodinovou dotaci z vyučovaných přírodních věd má totiž biologie a chemie, a logicky se tedy na tyto obory na přírodovědecké fakulty vysokých škol hlásí i největší počet zájemců. „Prakticky u všech oborů ale zájem převyšuje nabídku,“ přináší dobrou zprávu pro budoucnost české vědy Michal Andrle z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Pokud chce tedy člověk udělat ve vědě kariéru, nejspíš mu nezbude nic jiného než pokračovat na doktorském stupni studia. A to už je jiná muzika. Jenomže – za doktoráty nebo postdoktorskými stážemi spojenými s vlastním výzkumem odchází docela výrazná část studentů do zahraničí. „Studium a vědecká zkušenost v zahraničí jsou pro další vývoj české vědy zcela klíčové, a proto velmi žádoucí. Stejně důležité však je, aby se mohli po nějaké době vrátit zpět a přivést nabyté know-how do naší vědy,“ říká k tomu Michal Andrle. Jenomže ne všichni se vrátí.

Klíčem je kvalitní výzkum

Uplatnění absolventů je oborově specifické. U oborů, jako je zmíněná chemie či biologie, ho nalézá velká část absolventů přímo ve vědeckých ústavech, ať už na univerzitách, v Akademii věd, či v soukromém sektoru.

V Česku máme několik firem, které se zabývají propojením vědy a byznysu. Například společnost Contipro z Dolní Dobrouče, která ve svých laboratořích vyrábí kyselinu hyaluronovou, je ve svém oboru celosvětově známá a uznávaná (víc o jejich trainee programech zde). V oblasti ochrany životního prostředí a biotechnologií se zase o inovace hodně zasazuje společnost Dekonta.

Foto: Studenta

Přesto absolventi přírodovědeckých fakult často míří do státního sektoru, například do nového vědeckého pracoviště ve Vestci u Prahy, kde probíhá ve spolupráci UK a Akademie věd ČR špičkový biomedicínský výzkum.

Kolik si vědec vydělá?

Nástupní platy se příliš neliší od nástupních platů v jiných státních institucích – díky financím z grantové podpory si však mohou mladí vědci platově polepšit. Podmínkou je ovšem kvalitní výzkum, který bude grantem podpořen.

Mimochodem, práce vědce se ani moc neliší od práce jiné. Všude je jen spousta pekelně drahých přístrojů, chodíte v bílém plášti a… možná zachraňujete svět. Pokud se vědec dostane do fáze vlastního výzkumu, pravděpodobně dělá něco, co celý život dělat chtěl. A co může být lepšího pro kohokoli z nás?

Text: Ella Mahdalová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější