sketchnoting

Sketchnoting aneb tvorba vizuálních poznámek

Mezi novými pojmy, které se v současnosti čím dál více skloňují, zabírá své místo i tzv. sketchnoting, i když činnost, kterou toto slovo popisuje, je stará jako lidstvo samo. Zachycování poznámek a myšlenek pomocí obrázků, symbolů, ikon v kombinaci s textem umožňuje lepší utřídění myšlenek i uchování vzpomínek. Osvojení tohoto způsobu „zapisování“ postřehů se může hodit studentům na přednáškám i pracujícím na poradách či konferencích. Jak tedy na to?

Sketchnoting vychází ze slov sketch (anglicky skicovat) a note (anglicky poznámka). Jeho praktikování zapojuje celou mysl a pomáhá tak k zapamatování si více podrobností. "Kreslení poznámek dalece překonává pouhé psaní poznámek. Pomocí nich se rozvíjíte a používáte svůj potenciál mozku naplno. Kombinace slov a obrázků vytvořená vlastní rukou je nejsilnějším nástrojem pro uchování vzpomínek," říká rakouský vizuální facilitátor Markus Engelberger. Při sketchnoutingu využíváte obě strany mozku. Slouží tedy stejně dobře lidem, kteří se považují za tvůrčí a emocionální bytosti, jako i těm, kteří upřednostňují analytický a logický přístup k věcem.

"Nezáleží na tom, jaký typ jste. Každý neurovědec vám potvrdí, že mozek průměrné lidské bytosti je ve skutečnosti zásobárnou vizuálního myšlení. A ti samí experti současně přitakají i tvrzení, že náš mozek je to nejlínější stvoření. Jeho kapacita je menší, než jsme měli v minulosti touhu věřit a může se snadno přeplnit. Mozek se naučil šetřit svou energii, jak jen to je možné. Proto rád přijímá zkratky, když jsou k dispozici a ty poté dobře uschová," popisuje principy vizuální tvorby poznámek Engelberger. To jsou dle něj důvody, proč vzniklo rčení, že "obrázek řekne více než tisíc slov".

V sedmdesátých letech předložil Allan Paivio teorii duálního kódování, která tvrdí, že mozek zpracovává informace pomocí dvou primárních kanálů: verbálního a vizuálního. Pokud jsou aktivní oba tyto režimy, náš mozek vytváří prostřednictvím asociací knihovnu slov a obrazů, které jsou vzájemně provázané. Předností sketchnoutingu je schopnost aktivovat obě složky. Celý mozek je tak pohlcen posloucháním myšlenek a jejich spojováním a zachycováním na papír v podobě obrázkové mapy.

Tužka nebo klávesnice? Víme, co je pro vás produktivnější
Studenta
Tužka nebo klávesnice? Víme, co je pro vás produktivnější
22. 9. 2017

Vizuální symboly sdělují našemu mozku informace okamžitě, jasně a stručně. Tyto procesy se dějí na podvědomé úrovni. Už jako děti jsme tyto principy intuitivně využívali. Téměř každý se v dětství nebál vyjádřit své myšlenky kresbou bez ohledu na to, zda pastelkami na papír, prstem v písku, či fixkou na zeď v obýváku. Až vzdělávací systém většinu z nás naučil, že slova a čísla jsou tím správným, společensky přijatelným a očekávaným způsobem jak zpracovávat a komunikovat informace, podporovat proces učení a tvořivost.

Dodnes mnoho profesí, jako jsou například architekti či designéři, využívá těchto principů v každodenní práci. "No jo," možná si říkáte, "ale to jsou lidé, kteří umí kreslit. Já jsem naposledy držel/a pastelky na základní škole". Z toho nemusíte mít obavy, jak říká Engelberger: "Každý může kreslit, stačí se nebát, vzít do ruky tužku a začít. Nejde přece o žádná umělecká díla, ale o vaše vlastní poznámky, které vám usnadní proces zapamatování."

Pro jednoduché obrázky stačí ovládnout základní tvary, jako jsou čtverce, kružnice, čáry, trojúhelníky, tečky či vlnky. Uvidíte, že jejich spojováním dokážete srozumitelně ztvárnit téměř cokoliv. Na co bude zásobárna symbolů krátká, dobře doplní písmena, slova a číslice. Aby vám pak šlo kreslení ještě lépe od ruky, můžete si pořídit i kvalitní vybavení v podobě černého fixu a různých pastelek či gelovek na dokreslení detailů. U přednášek se pak nesnažte zapsat vše, ale vystihnout jen ty nejdůležitější myšlenky a momenty. Celkový kontext se vám pak už v hlavě k obrázkům doplní sám.

Tak ať vám to kreslení poznámek jde pěkně od ruky.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější