online kurzy

Naučte se cokoliv

V roce 2012 znal téměř celý svět příběh Juliuse Yega, který se naučil házet oštěpem podle Youtube tak, že se probojoval až na Olympijské hry. Od té doby je internet ještě více zaplaven informacemi, jak se stát v nějaké oblasti skutečně nadprůměrným. Přeborníkem v této disciplíně je Tim Ferriss, který se díky videím a dopisování si s odborníky z dané oblasti stal dobrým v mnoha disciplínách, dokonce i v surfování.

Tim tvrdí, že se člověk může naučit cokoliv, stačí chtít a vědět, jak na to. Za pravdu mu dává i knížka Nastavení mysli od psycholožky Carol Dweckové, která píše, že stát se v něčem skutečně dobrým příliš nesouvisí s geny či talentem, ale v daleko větší míře s mírou snahy a práce na sobě.

"Pro život, ne pro školu se učíme," řekl kdysi Seneca. Naučte se tedy cokoliv i bez školy. Pomoci vám mohou třeba různé kurzy.

Akademické hromadné kurzy

Nazývají se MOOC podle anglického massive open online course (hromadný otevřený online kurz), jsou na webu a otevřené neomezenému počtu účastníků. Lektoři z mnoha světových univerzit či institucí sem vkládají své know how, aby si jej lidé po celém světě mohli osvojit. Rozdíl mezi MOOCem a klasickým e-learningem spočívá v tom, že MOOC je samostatným kurzem, zatímco e-learning je často pouze doplnění běžného offline kurzu. Harmonogram online přednášek, jejichž úkolem je podat opravdu hlubší vhled do problematiky, je rozdělen většinou do několika týdnů a často se neobejde bez "domácích" úkolů či testů k prověření znalostí. Na závěr pak úspěšný absolvent získává certifikát. Nejčastějšími obory, které MOOC ve své široké nabídce vzdělávání má, jsou počítačová věda, ekonomie a management, inženýrství, umění a design, matematika či přírodní vědy. Mezi nejrozšířenější zahraniční internetové platformy patří:

Online minikurzy

Pokud před univerzitní povahou kurzů dáváte přednost spíše volněji pojatým lekcím, mohly by vás bavit online kurzy na Seduo, Distančně.cz či Vímvíc. Dozvíte se zde zdarma například jak se konečně naučit anglicky, jak vyzrát na základy programování v PHP či jak zdokonalit své prezentační dovednosti. Z placených kurzů se pak můžete naučit, jak na bitcoin, osobní marketing, grafiku či jak se stát youtuberem. Agregátor většiny online kurzů z různých stránek najdete na webové adrese Databáze kurzů.

Kurzy naživo

Pro lidi, kteří upřednostňují osobní zkušenost a učení se nejen prostřednictvím internetové sítě, je zde databáze offline kurzů Naučmese.cz. Můžete se tak zapojit do kurzu masérství, naučit se háčkovat, upéct chleba, šít či konečně vyzrát na osobní produktivitu a time management.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější