Začíná rok technického vzdělávání. Co to znamená?

Začíná rok technického vzdělávání. Co to znamená?

Ministr školství Marcel Chládek společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlásil rok 2015 rokem techniky. Spolupráce se týká zejména podpory technického vzdělávání dětí a mládeže.

Z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) vyplynulo, že podniky v rámci tzv. sekundárního sektoru, tedy z oblasti průmyslu, mají dlouhodobě problém najít kvalifikované pracovníky. Týká se to až 70% zaměstnavatelů. Chládek již v minulosti označil zvýšení podpory odborného školství ze strany státu jako jednu ze svých programových priorit. „Musí skončit pohled na učňovské školství, že to je o špinavých montérkách. Musíme napravit celospolečenský pohled na celou tuto oblast. Proto jsme se na dnešní schůzce rozhodli označit rok 2015 rokem technického vzdělávání. Proběhnou dny otevřených dveří ve všech školách a podnicích, které se do tohoto projektu zapojí, aby všichni viděli, co tato oblast obnáší,“ řekl na tiskové konferenci ministr školství Marcel Chládek.

Smlouva mezi MŠMT a SPČR má za cíl úzkou spolupráci při přípravě koncepcí především v oblastech, jako je podpora polytechnického vzdělávání na mateřských a základních školách, ale stejně tak možnost zavedení mistrovské zkoušky. „Jsem rád, že jsme se s panem ministrem dohodli takto brzy po jeho nástupu. Nebojme se nově nastavit proces, a to včetně legislativních věcí, abychom dokázali vrátit linii žák – škola – firma tam, kde má být. Pokud se nám to podaří, jsem optimistou, že se posuneme dál,“ řekl na tiskové konferenci prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Ministerstvo školství si určilo tři hlavní priority, jak chce problém s odborným vzděláváním zefektivnit. První prioritou je jeho podpora oborů podle potřeb trhu práce, tedy i na základě predikcí určit, které obory stojí za to podpořit. Další prioritou je úprava financování odborného školství, kdy by například zaměstnavatelé mohli uplatnit daňové úlevy za stipendia studentům. Poslední prioritou ze strany MŠMT je zlepšení kvality odborného školství, tedy realizace praktické výuky v prostředí reálné praxe.

„Musíme začít ne u učňovského školství, ale už u předškolního vzdělávání. Vybízím tedy podniky. Podpořme projekty ve školách na základě stavebnic typu Merkur, pojďme vybavit dílny. Připravme děti na to, že odborné vzdělávání je oblast, která je může bavit, a která může slušně živit je i jejich rodiny,“ uzavřel ministr školství Marcel Chládek.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější