3 důvody, proč jít do doktorského studia

3 důvody, proč jít do doktorského studia

Patříte mezi studenty, kterým se při pomyšlení na to, že by měli po magisterském studiu opustit milovanou fakultu, lítostí svírá hrdlo? Pohráváte si s myšlenkou, že byste ve studiu pokračovali i po státnicích? Uzávěrky přihlášek do doktorských studijních programů se kvapem blíží. Přinášíme vám tři důvodů, proč do toho praštit.

1.    Na doktorátu si tempo určujete sami

Pokud vás štvalo, že jste během bakalářského nebo magisterského studia museli potupně jako ovce absolvovat studium přesně tak, jako všichni vaši spolužáci – tedy podle nalajnované osnovy a podle rigidního rozvrhu, máme pro vás dobrou zprávu. V doktorských studijních programech se studuje na základě tzv. individuálního studijního plánu. V něm si hned na začátku studia vytyčíte, co přesně chcete zkoumat, jaké předměty chcete studovat, do jakého výzkumu se chcete zapojit, na jaké konference chcete vyrazit, v jakých časopisech chcete publikovat apod.  Pokud vám váš studijní plán schválí oborová rada, máte vyhráno. Pak už se můžete zlobit jen sami na sebe, pokud se vám váš vlastní plán nedaří plnit.

2.    Nejste sami – celým studiem vás provází školitel

Na rozdíl od předchozího studia, kdy jste svého školitele navštívili párkrát v momentě, kdy jste pracovali na své bakalářce nebo diplomce, na doktorátu je školitel naprosto ústřední postavou vašeho studia. Tedy měl by být. Společně se školitelem si určujete téma výzkumu, společně s ním řešíte veškeré problémy, na které při svém bádání narazíte. Školitel by měl být jakýmsi vaším hnacím motorem – měl by vás motivovat k publikování v prestižních vědeckých časopisech, iniciovat účast na zajímavých vědeckých projektech. Nezřídka během studia budete se školitelem pracovat jako parťáci – je dost dobře možné, že vás požádá, abyste se s ním podíleli na výuce jeho předmětů či na společném výzkumu zakončeném společnou publikací.

3.    Za studium neplatíte, naopak pobíráte stipendium

Doktorské studium na českých vysokých školách je bezplatné a jako bonus získáváte – v případě, že studujete prezenčně – stipendium. To se pohybuje kolem sedmi tisíc korun měsíčně. Na některých školách je odstupňované podle toho, jak dlouho již studujete, zda máte splněné některé povinnosti apod. Většina doktorandů si k tomuto stipendiu přivydělává buď prací mimo akademickou sféru (výjimkou nejsou ani plné pracovní úvazky), anebo prací v rámci akademické sféry. Zde můžete peníze získat například za to, že začnete na fakultě vyučovat či za to, že se zapojíte do nějakého výzkumu a využijete peníze z grantů. Z finančního hlediska jistě oceníte i to, že vám na rozdíl od spolužáků, kteří se školou po státnicích seknou, zůstává status studenta – platí pro vás tedy všechny výhody počínaje levnější tramvajenkou a konče slevami na daních!

Text: Anna Batistová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější