Co obnáší doktorské studium? Ptali jsme se těch, kteří do toho šli!

Co obnáší doktorské studium? Ptali jsme se těch, kteří do toho šli!

Velký doktorát (tedy ono magické Ph.D. za jménem) je tak trochu obestřen tajemstvím, nebo možná spíš mlhou. Ti, kteří o jeho zpravidla tří až čtyřletém studiu uvažují, obvykle nemají moc informací, kterých by se mohli chytnout. Hlavou se jim honí spousty otázek: Jak je doktorské studium náročné? Co všechno vlastně obnáší? Je finančně výhodné? Studenta zjišťovala odpovědi na tyto otázky u několika doktorandů z různých vysokých škol.

studentka Míša, obor imunologie, Přírodovědecká fakulta UK

V čem u Vás spočívá doktorské studium?

Výzkum (primární i aplikovaný), práce v laboratoři, účast na vědeckých konferencích, publikace výsledků v impaktovaných časopisech, přednášky, semináře.

Proč ses na něj dala?

Protože mě bavila práce v laboratoři během magisterského studia. Téma kmenových buněk a jejich využití v transplantační imunologii a v regenerativní medicíně mě velice zaujalo, ráda bych dotáhla předchozí výsledky z diplomky.

Co ti studium dává?

Především pocit, že jsem něčím užitečná, že dělám něco, co má smysl.

Jaké máš stipendium?

Základní stipendium mám stejné jako všichni doktorští studenti UK – podle možností fakulty se pohybuje od 6 100 do 6 300 Kč.  Dále jsem ještě získala stipendium z programu STARS – to zatím běží asi jen na PřF UK, ale to má jen 30 studentů z celé fakulty za rok a je nutné podstoupit pro to výběrové řízení.

student Ondra, obor Fyzikální inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

V čem u Vás spočívá doktorské studium?

Doktorské studium spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a napsání a obhájení dizertační práce. Aby mohl student jít k závěrečné zkoušce, musí absolvovat sedm předmětů. (Ty většinou nejsou těžké, akorát to zabere čas je odchodit.) Prezenční doktorand by měl vykonávat pedagogickou činnost, ale u nás na katedře nebylo moc co učit, takže jsme učili jen trochu. Ne celý předmět, jen tu a tam nějakou přednášku nebo cvičení.

Proč ses na něj dal?

Na postgraduální studium jsem šel hlavně proto, že jsem nevěděl, co jiného. Taky jsem doufal, že se ještě něco navíc dozvím.

Co ti studium dává?

Upřímně, postgraduální studium mi dalo asi hlavně to, že jsem měl dost času na jiné věci. Profesně nic moc.

Jaké máš stipendium?

Nejsem si zcela jistý, ale myslím, že jsme měli první rok 6 000 Kč, druhý 7 000 Kč, třetí 8 000 Kč, čtvrtý asi taky 8 000 Kč měsíčně. Plus jsme k tomu dostávali občas něco navíc, ale nikdy jsme dopředu nevěděli jestli, kdy a kolik. Ty bonusy navíc byly někdy jako výplaty za pedagogickou činnost a tak různě.

studentka Káťa, obor organická chemie, VŠCHT

V čem u Vás spočívá doktorské studium?

U nás je to specifické tím, že je to v podstatě práce na celý úvazek. Většinu času tráví student v laboratoři, kde se věnuju výzkumu a většinou i nějakým bakalářským studentům. Pak musí absolvovat 4 zkoušky. Další část studia je věnovaná výuce. Doktorandi učí buď studentské laboratoře, nebo cvičení. K úspěšnému získání titulu je potřeba se ještě účastnit anglické konference, udělat ríga, sepsat dizertaci a následně ji obhájit. Výhodou je, že člověk nemusí bádat jen přímo na škole, ale může pracovat např. na ústavech Akademie věd.

Proč ses na něj dala?

Těšila jsem se na zahraniční zkušenosti, protože nebývá problém někam vyjet, a to jak na konferenci, tak na delší stáž. Stejně tak je to s pravidelnými přednáškami zahraničních kapacit. Taky po stránce vybavení jsme na tom dobře a člověk se většinou dostane k zajímavým mašinkám.

Co Ti studium dává?

Velké plus pro mě jsou zahraniční pobyty a pak opravdu mezinárodní prostředí v laborce. Denně  mohu/musím mluvit anglicky a to je skvělá výhoda, když se chce člověk vědě věnovat.

Jaké máš stipendium?

Finance jsou trochu problém. Liší se nejen podle oboru, ale i skupina od skupiny. Základní stípko je kolem 7 500 Kč. Interní doktorandi pak mohou dostat vyšší stípko na základě vědeckých výsledků, pedagogické činnosti apod. Pak je buď možnost žádat si o vnitřní granty na škole, nebo tě může do nějakého grantu zahrnout školitel. Na akademii zas může člověk dostat třeba poloviční úvazek. Obecně to ale není žádná sláva, zvlášť když člověk překročí magickou hranici 26 let.

studentka Ája, obor mediální studia, Fakulta sociálních věd UK

V čem u Vás spočívá doktorské studium?

Především v sepsání disertační práce, kolem ní se všechno točí. Postgraduální student musí taky absolvovat řadu předmětů, pravidelně publikovat v odborných periodikách, vystupovat na mezinárodních konferencích, měl by absolvovat alespoň jednu zahraniční stáž. Důležitá je také práce pro fakultu – oponujeme bakalářky, pomáháme s výukou, se státnicemi, hlídáme u testů, opravujeme seminárky atd.

Proč ses na něj dala?

Studium mě bavilo a chtěla jsem v něm pokračovat, rozšiřovat si znalosti a dovednosti. Taky mě lákala šance vyzkoušet si to „na druhé straně barikády“.

Co ti studium dává?

Dává mi hlavně intelektuální stimuly, kontakty se zajímavými lidmi, se zajímavými texty… Nedělám to pro kariéru, ale pro sebe.

Jaké máš stipendium?

Stipendium mám 6 050 Kč, v příštích letech by se však mělo navýšit na 7 400 Kč. Máme také možnost si přivydělat na nějakých jiných výzkumných aktivitách, což je fajn.

Studentka Martina, obor: zemědělství tropů a subtropů, ČZU

V čem u Vás spočívá doktorské studium?

Složení 6 odborných zkoušek dle zaměření výzkumu, 2 cizí jazyky a zápočet z managementu výzkumu (dává se na základě publikační aktivity), složení státní doktorské zkoušky ze 3 předmětů a obhajoba disertační práce. Oficiálně je studium na 3 + 2 roky, tedy studentem jsi pouze 3 roky a další 2 roky máš na sepsání a obhájení práce.

Proč ses na něj dala?

Prohloubení specializace, předpokládaná kariéra ve vědě.

Co Ti dalo?

Prohloubení specializace, zkušenosti s psaním grantů, přednášením na konferencích, vyučováním v bakalářském i magisterském oboru a U3V.

Jaké jsi měla stipendium (v jaké výši)?

Počáteční výše byla 5 500 Kč, poté za každé 2 splněné zkoušky se navýšilo

o 500 Kč. Za složení státní doktorské zkoušky jsem dostala dalších 200 Kč

navíc.

Text: Anna Batistová

Foto: sxc.hu

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější