Co vás ve škole nenaučí o daních a účetnictví

Co vás ve škole nenaučí o daních a účetnictví

Účetnictví, daně, audity – ač to pro nezasvěcené může znít jako nutné zlo, pro společnosti a podnikatele jsou to nezbytné a klíčové pojmy. Daňaře a účetního potřebuje každý, po nich poptávka na trhu práce jen tak neklesne. Studentům se tak v této oblasti otevírá velká škála kariérních možností. Co vás škola nenaučí, ale budete to pro tuto práci rozhodně potřebovat?

„Škola obecně nenaučí praxi: každodenní práci s účetními doklady, orientaci v různých účetních programech a v neposlední řadě schopnost komunikovat s klientem,“ říká Jiří Talkner ze společnosti VGD, která u nás patří k těm nesilnějším v oblasti auditu, daní a účetnictví. Na prahu kariéry mezi čísly a procenty je určitě výhodnější, když máte za sebou studium na ekonomické fakultě zaměřené na daně, účetnictví, popř. přímo audit. Není to ale nezbytná podmínka, do světa financí se na nižší pozice dostanete i bez ekonomického vzdělání, když se budete o obor sami zajímat. Abyste se vůbec o práci mohli ucházet, musíte se orientovat v účetní a daňové legislativě.

A naopak, ne každý absolvent ekonomky má pro tuto práci předpoklady. Můžete sice umět dobře počítat, znát zákony a poučky nazpaměť a v indexu nosit samé jedničky, to z vás ale dobrého daňového poradce neudělá. Kromě výborné znalosti legislativy by každý uchazeč o práci měl být schopen samostatně najít řešení běžných účetních a daňových případů a hlavně nesmí mít ostych zeptat se zkušenějších kolegů. „Obecně by měl mít zájem o širší znalosti účetnictví a daní, než je povinný rozsah výuky na vysoké škole, pokusit se získat alespoň základní praxi. Jinými slovy, měl by mít už něco odúčtováno,“ popisuje profil ideálního kandidáta Talkner.

Kdo je kdo

Daňový poradce – poskytuje klientům daňové poradenství, sestavuje veškerá daňová přiznání, zastupuje klienta při jednání s finančním úřadem.  Skládá náročné kvalifikační zkoušky a nese odpovědnost za veškerá profesní pochybení.

Finanční účetní – odpovídá za zaúčtovaní veškerých účetních operací společnosti, sestavení účetní závěrky.

Mzdový účetní – odpovídá za správné vedení mzdové evidence, správný výpočet mezd, daní a pojištění.

Auditor – ověřuje správnost vedení účetnictví, ověřuje, zda stav vykázaný v účetnictví odpovídá skutečnosti, a kontroluje dodržování stanovených procesů ve firmě. Auditor musí také skládat náročné kvalifikační zkoušky.

Praxe je pro uchazeče to nejdůležitější a může si ji udělat už během školy. Například ve společnosti VGD pracují studenti jako junior účetní nebo účetní, po skončení studia se posouvají i na ostatní pozice, jako je např. samostatný účetní, asistent daňového poradce nebo asistent auditora. Doba zaškolení je vysoce individuální, záleží především na vašich znalostech a zkušenostech, se kterými nastupujete.

Kariérní metou mnoha ekonomů je stát se samostatným daňovým poradcem. Vysoké výdělky v této pozici jsou ale vykoupeny velkou zodpovědností a náročnou přípravou. Je nutné úspěšně absolvovat kvalifikační zkoušku u Komory daňových poradců. Každá dílčí písemná část kvalifikační zkoušky obsahujte 3–4 samostatné praktické příklady a teoretický test. Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí žadatel dosáhnout minimálně 50 % možných bodů  z každého praktického příkladu a 50 % možných bodů z teoretického testu. Na vypracování písemné práce má žadatel v jednom dni maximálně 5 hodin. „Z toho vyplývá, že uchazeč o zkoušku by měl být dobře připraven. Opět je to velmi individuální, ale dá se říct, že po nástupu k nám uchazeči během jednoho až tří let zkoušku absolvují,“ doplňuje Jiří Talkner z VGD.

A proč je práce účetního nebo daňového poradce tak důležitá? „Většina klientů dle výsledků z účetnictví řídí své společnosti, proto očekává ke svému rozhodování přesná a včasná ‚čísla‘. Z toho vyplývá také značná odpovědnost,“ uzavírá Talkner.

Text: Michaela Raková

Foto: Roman Konvalinka

O VGD

VGD je profesionální organizace auditorů, účetních, daňových poradců, poradců v oblasti corporate finance a oceňování, která neposkytuje svým klientům pouze jednotlivé služby, ale nabízí také komplexní, integrovaná řešení. V současné době VGD poskytuje své služby v kancelářích v Belgii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, České republice, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Rusku a na Slovensku. V České republice jsme od roku 1993 postupně vybudovali jednu z největších tuzemských společností v daném oboru. V současnosti pracuje ve skupině společností VGD v České republice více než 150 zaměstnanců v kancelářích v Praze, Liberci a Olomouci. Informace o aktuálních pracovních pozicích na www.vgd.eu.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější