GE Foundation Scholar-Leaders 2011: stipendium získalo osm českých studentů

GE Foundation Scholar-Leaders 2011: stipendium získalo osm českých studentů

Osm nadaných univerzitních studentů z České republiky se dnes slavnostně připojilo k regionální síti účastníků programu GE Foundation Scholar-Leaders. Tento univerzitní stipendijní program má za cíl rozvíjet vůdčí schopnosti zúčastněných studentů a podporovat vznik nové generace mezinárodně konkurenceschopných vůdčích osobností v regionu střední a východní Evropy (CEE), které by zároveň mohly být prospěšné svým komunitám.

Program GE Foundation Scholar-Leaders zahrnuje univerzity v Maďarsku, Polsku, České republice a Rumunsku, přičemž v letošním roce se jeho regionální síť stipendistů rozrostla o celkem 32 nových studentů.

Udílení cen

Letošní udílení cen GE Foundation Scholar-Leaders pořádané jako veřejný ceremoniál v Americkém centru v Praze uváděl Leslaw Kuzaj, Regionální ředitel společnosti GE pro střední Evropu. Mezi dalšími řečníky figurovali mimo jiné Eszter Szabo, která řídí public affairs a firemní komunikaci společnosti GE ve střední a východní Evropě a Turecku, Zdeněk Vilímek, první viceprezident Americké obchodní komory v České republice, a David Gainer, kulturní atašé Velvyslanectví Spojených států amerických.

Leslaw Kuzaj prohlásil: „Jsme velmi rádi, že se k tomuto programu, který zde nyní úspěšně funguje již sedm let, opět připojili noví studenti. Kromě finanční podpory pro zúčastněné studenty se GE Foundation Scholar-Leaders zaměřuje rovněž na podporu spolupráce univerzit s globálními obchodními společnostmi. Zároveň pomáhá vytvořit v regionu střední a východní Evropy síť mladých intelektuálů, tedy prvek životně důležitý pro nepřetržitý vývoj a ekonomickou spolupráci regionu. Společnost GE prostřednictvím tohoto programu studentům poskytuje konkurenční výhodu a přispívá tak k vývoji lidského kapitálu v regionu CEE.“

Tento filantropický stipendijní program, financovaný nadací GE Foundation a organizovaný Institutem mezinárodního vzdělávání (Institute of International Education, IIE), umožnil v průběhu posledních devíti let rozvinout vůdčí schopnosti již téměř čtyřem stům univerzitních studentů ze střední a východní Evropy. Studenti, které z uchazečů vybírá IIE podle přísných kritérií, obdrží na dva roky roční stipendium ve výši 1500 eur a účastní se specializovaných letních seminářů. Studenti mohou v příslušných zemích sledovat při práci zaměstnance GE na vedoucích pozicích, kteří jsou zároveň členy dobrovolnické organizace GE, a seznámit se tak s každodenní náplní jejich práce i s fungováním společnosti.

Počet uchazečů je vysoký

V roce 2011 se o stipendium ucházeli studenti z celkem 20 univerzit ve výše zmíněných zemích. Po uchazečích jsou požadovány nejen vynikající studijní výsledky, ale také aktivní zapojení do mimoškolních aktivit (například účast ve studentských skupinách či v komunitních projektech, dobrovolnická práce, apod.) nebo výjimečné vlastnosti a potenciál. Od roku 2006 musí stipendisté v rámci programu dobrovolnickou činností přispívat k rozvoji a zlepšování svých komunit (škol a měst).

Foto: Studenta

Program GE Foundation Scholar-Leaders je první univerzitní stipendijní program v České republice a celé střední Evropě, jehož realizaci umožnily finance poskytnuté nadací GE Foundation, filantropickou organizací společnosti General Electric (GE). Po úspěchu v Maďarsku, kde byla tato iniciativa spuštěna na podzim roku 2002, bylo do programu zapojeno v roce 2003 rovněž Polsko, v roce 2004 Česká republika a v roce 2006 pak také Rumunsko.

Stipendijní program byl realizován díky společnému úsilí nadace GE Foundation a Institutu mezinárodního vzdělávání (IIE), přední světové neziskové agentury zaměřující se na vzdělávání a profesionální výměny. Program GE Foundation Scholar-Leaders byl poprvé nabídnut v září 2002 studentům druhého ročníku bakalářského studia v oborech ekonomie, managementu, strojírenství a technologií na pěti vybraných univerzitách v České republice (Vysoké učení technické v Brně, ČVUT v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Technická univerzita Ostrava). Program byl také zpřístupněn studentům z pěti univerzit v Maďarsku a v Polsku. V roce 2006 bylo navíc do programu zapojeno pět univerzit z Rumunska.

Čeští stipendisté programu GE Foundation Scholar-Leaders pro rok 2011

Dorota Matysová, VUT Brno, Chemie/Technologie a vlastnosti materiálů

Anna Nezbedová, VUT Brno, Konstrukce a dopravní stavby

Antonín Povolný, ČVUT Praha, Teorie a technologie jaderných reaktorů/Matematické inženýrství

Hana Wurzelová, ČVUT Praha, Softwarové inženýrství v ekonomii

Lenka Franců, Masarykova univerzita, Matematika a ekonomie

Jan Holman, Masarykova univerzita, Aplikovaná informatika

Katarína Novanská, Masarykova univerzita, Biochemie

Jakub Želízko, Technická univerzita v Ostravě,  Mechanické inženýrství/Aplikovaná mechanika

Foto: Studenta

Co program přináší?

„Účast v programu GE Foundation Scholar-Leaders, představovala první významný úspěch v mé kariéře a navíc, což jsem tehdy ještě netušila, mou budoucí profesionální kariéru vlastně nastartovala. Byl to úžasný pocit, když se mi podařilo úspěšně projít sítem v náročném výběrovém řízení a najednou přede mnou stál velvyslanec Spojený států a gratuloval mi. V tu chvíli jsem si uvědomila, že opravdu můžu něco dokázat. Ten pocit mám dodnes a pořád se díky němu těším na všechny nové výzvy, které mě čekají, jako je teď například práce v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě. Zároveň si užívám velmi činorodý a pestrý život a čím dál více si cením toho, co mě nadace GE Foundation naučila: v životě jde o víc než jen o kariéru a peníze. Služba komunitě, kterou jsem začala v rámci programu vykonávat, mě naplňuje a všude kolem sebe vidím důkaz toho, že i malá pomoc, třeba i jen trocha dobré vůle, může vést ke skvělým výsledkům. Za ten hřejivý pocit jsem obzvláště vděčná a jsem rozhodnutá v těchto aktivitách v budoucnu pokračovat, třebaže je po mně už nikdo nebude požadovat,“ uvedla Lucie Fleková, absolventka programu GE Foundation Scholar-Leaders.

Více informací na www.gefoundation.com, www.scholarshipandmore.org, www.ge.com

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější