Startuje nový ročník esejistické soutěže Vize 2025: vyhrajte až 5000 eur!

Startuje nový ročník esejistické soutěže Vize 2025: vyhrajte až 5000 eur!

Máte zajímavé názory? Dokážete odhadnout vývoj? Přihlaste se do esejistické soutěže Vize 2025 a vyhrajte až 5000 eur! Již tradiční soutěž Vize 2025 vyhlašuje Nadace Penta letos poosmé.

Cílem soutěže je, aby se studenti zamysleli nad vývojem a proměnou vybraných oblastí v horizontu budoucích let. Esejistické klání nezohledňuje prospěch studentů, ale výhradně jejich kreativitu, originalitu, schopnost zacházení se zdroji a kvalitu původních myšlenek.

"Studentské eseje jsou pro nás zajímavým zdrojem nápadů a inspirací, které využíváme i ve svém podnikání. Podpora vzdělávání, talentovaných a kreativních mladých lidí je tradičním pilířem našeho CSR (aktivit společenské odpovědnosti)," říká Jaroslav Haščák, managing partner Penty.

Letošní ročník probíhá těchto třech kategoriích:

1. Bankovnictví 2025

Co Vám v současnosti na bankovních službách jako klientovi nejvíc chybí? Kam by se měly bankovní služby a produkty posunout v roce 2025? Jaký bude kontakt banky s klientem?

2. Zdravotnictví 2025

Proč ve zdravotnictví chybějí peníze? Kde je největší prostor pro zefektivnění zdravotnictví? Bude zdravotnictví v roce 2025 fungovat efektivněji?

3. Veřejný vs. soukromý zájem

Vůle lidu vs. developerské a infrastrukturní projekty. Kdo a jak by měl řešit konflikt mezi soukromým zájmem investora a zájmem dotčené veřejnosti (města, obce, komunity, občané)?

Hodnotící porota bude složená ze zástupců Penty. Autoři nejlepších prací budou oceněni následovně:

1. místo: 5000 EUR

2. místo: 3000 EUR

3. místo: 1000 EUR

Do soutěže se mohou přihlásit studenti českých, slovenských a polských vysokých škol. Konečný termín odevzdání prací je stanoven na 31. srpna 2011. Porota oznámí výsledky nejpozději do konce září 2011. Bližší informace včetně Statutu soutěže naleznete na stránkách www.pentainvestments.com a také na Facebooku.

Do předchozích sedmi ročníků Vize 2025 bylo přihlášeno již 490 esejí, přičemž odměněno bylo 60 z nich. Penta tak za historii soutěže rozdělila studentům odměny v celkové výši 67 000 eur.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. Působí v sektorech private equity a v realitním developmentu. V private equity spravuje jediný fond svých pěti partnerů, akcionářů společnosti. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než dvacet pět tisíc lidí a konsolidované příjmy těchto společností dosáhly v roce 2009 výše 2,2 miliardy eur. Penta investuje především do oblastí retailu, zdravotnictví, letecké výroby, strojírenství, energetiky, zábavního průmyslu, telekomunikací a privátního bankovnictví. V oblasti realitního developmentu začala Penta investovat v roce 2005 a v současnosti realizuje 11 projektů. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy a má svoje zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě, Limassolu a Amsterdamu.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější