Jak si na Silvestra ušetřit trable? Poradíme!

Jak si na Silvestra ušetřit trable? Poradíme!

Konec roku se tradičně pojí s velkými oslavami, při kterých nebývá nouze o pyrotechniku ani o alkohol. Právě tyto dva aspekty – zvláště pak při vzájemné kombinaci – ovšem způsobují, že ne každý vstoupí do nového roku zrovna tak, jak by si představoval. A to často nejen co se šílené kocoviny nebo pochroumaného zdraví týče, ale třeba taky kvůli oplétačkám se zákonem, na které třeba vůbec nepomyslel. My na ně proto letos pomysleli za vás. Na co si tedy dát při posledním dnu roku pozor? Čtěte dál!

S pomocí alkoholu můžeme naplnit hned několik skutkových podstat přestupků, v krajním případě i trestných činů. Je všeobecně známo, že nezletilí mají přístup k alkoholu zakázán. Méně se však ví, že rovněž umožnění požití alkoholu osobě, která je již znatelně pod jeho vlivem, znamená přestupek na úseku ochrany před alkoholismem. Za takové jednání pak hrozí pokuta až do výše 3.000 Kč.

Pití na veřejnosti? Pozor!

Pozor si musíme dát taky na v minulých letech často diskutované pití na veřejnosti. Většina měst a obcí tuto problematiku upravuje vyhláškou, která vyjmenovává ta prostranství, kde je konzumace alkoholu zakázaná. Zcela plošný zákaz označil Ústavní soud za nezákonný, proto je toto většinou řešeno právě pomocí prostého výčtu ulic, náměstí či parků. Vyhlášky pak navíc obsahují rovněž seznam událostí, na které se zákaz nevztahuje. Často se jedná například o vánoční trhy a obdobné slavnosti, kde se konzumace alkoholu předpokládá a toleruje. Ve vyhláškách některých měst pak najdeme výjimku právě pro oslavy konce roku. Pokuta za porušení tohoto zákazu se může pohybovat okolo tisícikoruny. Obecně však lze říci, že zákaz pití na veřejnosti míří především na bezdomovce a lidi, kteří svým jednáním výrazně obtěžují okolí. Strážníci se navíc nejprve snaží věc vyřešit prostým upozorněním a domluvou.

Foto: Studenta

Na Nový rok pak ze zřejmých důvodů můžeme očekávat zvýšené kontroly na silnicích, lze proto jen doporučit dávat si pozor na zákeřný zbytkový alkohol v krvi. V opačném případě totiž hrozí krom nemalé pokuty a ztráty bodů také odnětí řidičského průkazu či mnohem závažnější důsledky. V tomto případě bychom známé rčení „jak na Nový rok, tak po celý rok“ slyšeli asi neradi.

Porušit zákon lze však i bez asistence alkoholu a návykových látek, ačkoliv se dá říci, že právě tyto jsou na Silvestra tím nejčastějším spouštěčem nezákonných jednání. Kdo má ve zvyku si po cestě z vydařené akce přinést domů trofej v podobě dopravní značky, koleduje si o pokutu, která může narůst až do výše 300.000 Kč. Jde-li o značku, která upravuje přednost, může se jednat o trestný čin, jehož následkem je trest odnětí svobody v základní sazbě do tří let.

Foto: Studenta

Dalším častým přestupkem, který lze očekávat zejména při silvestrovské noci, je rušení nočního klidu, tedy doby od 22. do 6. hodiny. Z povahy věci nelze předpokládat, že veškeré oslavy příchodu nového roku s desátou hodinou večerní utichnou. Proto některé obce vyhláškou dobu nočního klidu na Silvestra regulují a hluk se zkrátka toleruje. V opačném případě by totiž pokuta až do výše 15.000 Kč hrozila polovině národa.

S hlukem se pojí i na začátku zmiňovaná pyrotechnika. Pro mnoho lidí petardy k Silvestru zkrátka patří a obce to proto opět tolerují. Používat by se však měly pouze ty legálně zakoupené a oprávněně držené. Pyrotechnika je totiž rozdělena do několika tříd, přičemž každá z nich má jiná pravidla pro dispozici. Samozřejmě je třeba zachovávat zdravý rozum a petardy odpalovat tak, aby nedošlo k ohrožení lidí a majetku. Že odpálit rachejtli na náměstí plném lidí není dvakrát moudré, je zřejmé. Za ublížení na zdraví můžeme jednak dostat pokutu v řádu desítek tisíc korun, budou-li následky vážnější, jedná se o trestný čin spojený s trestem odnětí svobody. Obdobné pravidlo platí také při způsobení škody na majetku.

Foto: Studenta

Neobvyklé zřejmě nebudou ani další přestupky spojené s narušováním veřejného pořádku či občanského soužití. Může se jednat například o znečištění veřejného prostranství či jiné výtržnosti, které mohou narůst do intenzity trestného činu.

Obecně platí, že přestupkový zákon stanovuje pouze horní hranici možné pokuty, je tak vždy na uvážení příslušného strážníka, v jaké výši sankci udělí. Měl by přitom zohlednit okolnosti a závažnost konkrétního případu, jakož i chování obviněného. Dá se říci, že při příležitostech, jako je například právě oslava nového roku, mohou být strážníci o něco tolerantnější – přeci jen, taková událost není každý den.

Text: Adéla Šianská

Foto: pixabay.com

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější