Jak uspět v assessment centru

Jak uspět v assessment centru

Znáte ten pojem. Potkáváte se s ním v popisu téměř každého výběrového řízení do větší firmy. U těch nadnárodních je naprostým standardem a české společnosti už k němu také sahají stále častěji. Assessment centrum, česky centrum hodnocení. Co vás v něm čeká a jak se s tím co nejlépe poprat? Čtěte dál.

Assessment centrum je testování osobnosti a potenciálu kandidátů hlásících se na určitou pozici pomocí série skupinových úkolů. Nejčastěji jde o celodenní testovací maraton, kde rozhovory s personalisty střídají případové studie a simulované situace, s nimiž si kandidáti musí poradit co nejlépe.

Proč to trvá tak dlouho?

Protože po dobu několika hodin dokáže předstírat jen málokdo. Náborový tým přesně ví, koho hledá, a nápaditější uchazeč si toho může být vědom. Sám to sice nesplňuje, ale o práci opravdu stojí, a proto ze sebe bude dělat tým leadera, i když k němu přirozeně neinklinuje. Po pár hodinách jeho snaha odpadá a jeho skutečná povaha se ukazuje.

„Uchazeči zase mohou dobře poznat atmosféru panující ve společnosti, její kulturu a prostředí kanceláří a také se mohou setkat se svými potenciálními nadřízenými či dalšími manažery a HR specialisty ze společnosti,“ vyjmenovává výhody assessment centra Monika Holeková z ManpowerGroup.

Nepodceňujte hry

Jestli nějaká rada skutečně funguje, pak je to: buďte sami sebou a dělejte to s plným nasazením. Buďte sebevědomí v tom, kdo jste, protože přesně o tu osobu se personalisté zajímají. Nemá cenu si na nic hrát, ale nevyplácí se ani situaci podceňovat. Personalisté vás budou záměrně vystavovat časovým limitům a jiným stresovým situacím, kterým nejprve musíte věřit, abyste mohli předvést, jak elegantně a s nadhledem je zvládnete.

„Zcela jistě mohou kandidáti čekat otázky týkající se jejich motivace a osobní prezentace. Často jsou vyzváni představit sami sebe během krátké chvilky, například jedné minuty. Proto doporučuji připravit se na tuto otázku a srovnat si v hlavě, co bychom o sobě chtěli říct. Je dobré poukázat na své zkušenosti, silné stránky a motivaci,“ podotýká Monika.

Zachovat chladnou hlavu a být aktivní, to se po vás požaduje. Pasivita a nechuť se nevyplácí. Ano, jde jen o hru, o cvičení nanečisto, nemáte z něj žádné peníze ani žádný jiný užitek než příslib úspěchu, ale budete-li stát v rohu, protáčet oči a dramaticky si odfrkovat, hádejte, kam asi tak postoupíte.

Nejste vedoucí osobnost? No a co? Nepředstírejte, ne vždy se hledá tým leader. Někdy je potřeba analytik, jindy kreativec. Když v assessment centru neuspějete, nemusí to znamenat, že nejste dost dobří. Možná jen společnost obsazuje pozici, pro kterou nemáte přirozené nadání, a kdyby vás přijali, po čase vás práce přestane bavit, protože nebude váš šálek kávy. Assessment centrum tyto případy eliminuje.

„Uchazeč by se rozhodně neměl tvářit negativně, duchem nepřítomně, neměl by být špatně oblečen, měl by se vyvarovat pozdnímu příchodu apod.,“ říká Monika. „A co by dělat měl? Měl by přijít včas a s pozitivní náladou, měl by přistupovat ke všem aktivitám s nadšením a ochotou, měl by dát najevo motivaci a hlavně být sám sebou!“

Co rozhodně NEDĚLAT:

- být v koutě a celou dobu mlčet

- mít za každou cenu první a poslední slovo

- nedat nikomu prostor

- předstírat a vtírat se

Co rozhodně DĚLAT:

– předem si nastudovat informace o pozici

– dozvědět se co nejvíc informací o firmě

– přijít včas

– brát AC vážně a snažit se zapojit co nejvíce

Text: Markéta Paráčková

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější