Assessment centrum: nenechte se zaskočit triky personalistů

Assessment centrum: nenechte se zaskočit triky personalistů

Investice do lidských zdrojů představují významnou nákladovou položku každé společnosti. Jednou z cest, jak se zaměstnavatelé snaží minimalizovat riziko „špatného výběru“, je realizace tzv. assessment centra (AC) – komplexního hodnoticího programu určeného pro větší počet uchazečů. Počítejte s tím, že výkon, který v jeho průběhu podáte, bude mít pro vaše přijetí zásadní význam.

Program assessment centra je obvykle založený na sérii simulací typických pracovních činností, při nichž se testuje způsobilost kandidáta. Umožňuje porovnávat výkony a chování vybraných kandidátů, kteří na jednom místě a současně plní stejné úkoly. „Assessment centrum jako metodu výběru zaměstnanců využíváme z několika důvodů. Umožňuje nám ohodnotit několik kandidátů najednou, z různých úhlů pohledu a při více aktivitách. Zároveň můžeme sledovat výkon a nasazení kandidátů v průběhu celého dne, a ne jen během omezeného času,“ říká Marie Šmotková z Tesco Stores ČR.

Úkoly jsou obvykle navrženy na základě výkonových, osobnostních, sociálních a manažerských kvalit potřebných pro výkon pozice. U každého kandidáta se hodnotí například organizační schopnosti, schopnost plánování, schopnost úsudku a rozhodování, adekvátnost rozhodnutí, tvořivost, odolnost vůči stresu, verbální a komunikační schopnosti, schopnost argumentovat nebo vystupování ve vztahu k partnerům.

AC jako zkouška pevných nervů

AC klade na kandidáty mnohem větší nároky než běžný přijímací pohovor. Potvrzují to i slova Marie Šmotkové: „Assessment centrum probíhá zpravidla celý den. Jeho součástí mohou být různé skupinové úlohy, případové studie, modelové situace, prezentace, pohovory či znalostní testy.“  Může se stát, že tento způsob výběru bude vaším prvním osobním kontaktem s potenciálním zaměstnavatelem. Pokud se však ucházíte o klíčovou pozici ve firmě, je možné, že předtím absolvujete jedno nebo i dvě kola pohovorů. Buďte připraveni na to, že assessment centrum je záměrně koncipováno tak, aby kandidáti byli vystaveni značnému stresu, jako je například nedostatek času, vytvoření pocitu psychické nestability nebo zadání zdánlivě neřešitelných úkolů. Výkony a chování účastníků jsou pečlivě sledovány a vyhodnocovány týmem odborníků z oblasti lidských zdrojů, psychologů i budoucích nadřízených.

I když si myslíte, že na assessment centru neuspějete, účasti se nevyhýbejte, běžte to zkusit. Každé AC je pro vás velmi důležitou osobní zkušeností a příště už alespoň budete vědět, do čeho jdete.

Vyzkoušejte si AC nanečisto s portálem UNIjobs.cz!

Assessment centrum je možné si s UNIjobs.cz vyzkoušet i nanečisto. Společnosti jako například Tesco Stores zájemcům z řad studentů nabízejí možnost zažít, jak takové AC probíhá. Získáte představu o tom, co vlastně AC zahrnuje, jaké dílčí metody se v něm mohou objevit, navíc sami poznáte náročnost takového typu výběrového řízení. Výhodou je také získání zpětné vazby od personalistů, které se vám při AC „naostro“ nemusí vždy dostat. Jednoznačně nejpřínosnější je AC nanečisto pro vaše vlastní sebepoznání. Zjistíte, jak reagujete v daných situacích, kde je potřeba se zlepšit nebo naopak co jsou vaše silné stránky. Takový vlastní feedback je naprosto nepostradatelný pro vaše budoucí úspěchy při pohovorech či přímo v assessment centrech.

Text: Veronika Dobešová; Foto: Fotolia

AC nanečisto: těžko na bojišti…

Kariérní portál UNIjobs.cz ve spojení s Tesco Stores pořádá takové AC nanečisto 2. 4. 2013 v 15 h. Přihlašovat se je možné už nyní na stránkách www.UNIjobs.cz, kde najdete více informací.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější