Jedinečné kontakty, zážitky a inspirace – o tom je podle Jana Rafaje BUSINESS škola

Jedinečné kontakty, zážitky a inspirace – o tom je podle Jana Rafaje BUSINESS škola

Současní technici pomaličku stárnou, a tak je třeba na jejich místa připravovat nové talenty. S Janem Rafajem, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a zároveň ředitelem pro vnější vztahy a personalistiku ArcelorMittal Ostrava, jsme si povídali o propojování generací na pracovišti, generacích Y i Z a také o projektu BUSINESS škola, který nabídne 40 skvělým studentům spolupráci s významnými osobnostmi českého průmyslu, politiky i akademické sféry.

Budete jednou z osobností BUSINESS školy. Proč jste se rozhodl na tomto projektu podílet?

Jsme teprve na začátku něčeho, co jsme s určitou nadsázkou nazvali BUSINESS škola.  Jedná se o setkání podnikatelů, zástupců státní sféry, akademiků a novinářů se studenty VŠ, kteří by společně měli řešit aktuální společenská a ekonomická témata. V žádném případě nejde tedy o klasickou školu, ale o diskusi, nápady, kreativitu a hledání řešení. Samozřejmě tu existují v té či oné míře podobná setkání. Chceme do příštích let vytvořit uznávanou a viditelnou platformu, která by přinášela doporučení pro tuto zemi. Být u vzniku něčeho takového a u nultého ročníku, je něco inspirativního.

Může studentům účast na BUSINESS škole pomoci v kariéře?

Účastní se jí řada významných a úspěšných podnikatelů, vzpomenu třeba Zbyňka Frolíka, majitele společnosti LINET. Přirozeně, že při takových setkáních a diskusích vznikají nové kontakty, mladí lidé na sebe mohou upozornit. Určitě budeme přemýšlet nad tím, jak nejaktivnější studenty prezentovat našim firmám. V příštích letech chceme akci dále rozvíjet a zamyslet se nad tím, jak nejlepším účastníkům přinést stáže a dobrou práci.

BUSINESS škola

Chceš změnit tvář českého průmyslu? Zapojit se můžeš i ty! Registrace do prvního ročníku BUSINESS školy končí už tuto středu 14.10. na www.business-skola.cz. Nenech si ujít řešení reálných case studies společně s předními leadery českého průmyslu a získej jedinečné zkušenosti v oblastech jako Studenti a inovace nebo Průmysl 4.0. Tuto akci pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR v rámci projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání.

Mentory budou významné osobnosti českého průmyslu, politiky i akademické sféry. Myslíte si, že vás studenti mohou něčím překvapit, přinést něco nového?

Věřím, že nás studenti překvapí svým přístupem k aktuálním tématům, nad kterými budeme diskutovat, a těším se na neotřelé nápady.

Je podle vás důležité zapojovat studenty do chodu společností? Jak třeba u vás v ArcelorMittal Ostrava pracujete s talenty?

Kromě placené praxe pro desítky studentů středních škol spolupracujeme na konkrétních projektech se studenty z vysokých škol. Studenti v huti pracují podle možností dva až tři dny v týdnu v oblastech, jako jsou zvyšování bezpečnosti práce, trvalé zlepšování, zvyšování jakosti našich výrobků nebo optimalizace fungování výrobních zařízení. Díky těmto stážím mají studenti možnost nejen získat tolik potřebnou praxi, ale také se seznámit s prostředím v naší firmě a zjistit, zda by je práce u nás bavila. Na druhé straně i naši manažeři si mohou studenty otestovat a vytipovat si ty nejšikovnější. Absolventi, kteří se v průběhu praxe osvědčí, dostávají pochopitelně nabídku u nás pracovat.
Foto: Studenta

O problematice jiných priorit generace Y se nyní hodně mluví. Jak se dají tito zaměstnanci motivovat?

Dosavadní přístup zaměstnanců předchozích generací k práci v průmyslových firmách by se dal shrnout do čtyř slov - práce na celý život. Možná je u dnešních mladých vyšší fluktuace a touha po změně práce či oboru. Nejlepší motivací podle nás je osobní pozitivní zkušenost s naší firmou. Naší strategií není čekat, až studium skončí, ale začít se studenty spolupracovat už mnohem dříve. Jen v loňském roce jsme nabídli možnost placených praxí v průběhu studia více než šedesáti studentům středních škol a více než stovce vysokoškoláků umožňujeme práci na konkrétních projektech.

Brzy začne do práce nastupovat i nejmladší generace Z. Na co bychom se měli připravit?

Myslím si, že pro čerstvé absolventy vysokých škol je v současnosti největší motivací odpovídající finanční ohodnocení. Na druhou stranu jsme názoru, že dokážeme studenty motivovat i jinak než finančně. Nabízíme řízený kariérní postup, což může v dnešní nejisté době být pro řadu absolventů zajímavý pevný bod v jejich kariéře.

Co ještě současné studenty a absolventy zajímá?

Často nově příchozí zaujmou také možnosti zahraničních praxí nebo aktivních účastí na důležitých projektech, protože zde vidí příležitost k získání nových zkušeností. Samozřejmostí jsou u nás různé vzdělávací programy a za zmínku stojí také speciální program na podporu žen. Ač se metalurgie jeví jako převážně mužský obor, také ženy mají v naší firmě velmi zajímavé kariérní možnosti a speciální rozvojové programy.

Jan Rafaj (1977)

Člen představenstva ArcelorMittal Ostrava zastává od roku 2008 v největším výrobním areálu České republiky funkci ředitele pro personalistiku a vnější vztahy. V ostravské huti působí od roku 2002, kdy nastoupil na pozici vedoucího právního oddělení tehdejší dceřiné společnosti Válcovny plechu. Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, později získal titul MBA. Je držitelem ocenění Mladý manažerský talent 2011 a Manažer roku 2011 v odvětví výroba kovů a slitin. V květnu 2015 byl zvolen na své druhé období do funkce viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je ženatý, má syna Jana. Mezi jeho koníčky patří hra na elektrickou kytaru v pop-funkové kapele EzyWay a působí i jako umělecký vedoucí sboru ArcelorMittal Gospel.

Foto: oficial

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější