Firmy sázejí na odpovědné a udržitelné podnikání

Firmy sázejí na odpovědné a udržitelné podnikání

Všechny firmy musejí stále více čelit novým podmínkám pro podnikání. Velmi často se mluví o rostoucích dopadech na klimatické změny, zvyšujících se cenách komodit či potravin, nedostupných přírodních zdrojích, zásadních demografických změnách. Nedávno schválil Evropský parlament směrnici, která ustavuje, že velké společnosti v Evropě budou muset do svých finančních zpráv zahrnout i indikátory udržitelného podnikání.

Co je udržitelné podnikání

Například firma Timberland, přední výrobce outdoorové obuvi, patří mezi propagátory odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání. Více než 95 procent uhlíkové stopy firmy je produkováno v dodavatelském řetězci a materiály, ze kterých vyrábí, jsou pro celkový ekologický dopad firmy klíčové. Ekologické indikátory se integrují do celkového procesu vývoje produktu již v okamžiku výběru materiálů, ze kterých se následně bude vyrábět prototyp produktu. Firma tak může sledovat celkový životní cyklus produktu i materiálů a v rámci interního softwaru mohou designéři vidět, v jaké části speciálního zeleného indexu se produkt umístil. Protože informace o dopadu jednotlivých výrobků je k dispozici téměř v reálném čase, mohou se tyto informace předávat zákazníkům. Podobný přístup dnes již volí i firmy, jako je Puma nebo NIKE.

Od tlaku na zisk k rozvoji podnikání

Pro udržitelné podnikání je klíčem k úspěšnému podnikání nejenom strategie růstu zisků, ale rozvoj byznysu jako takového. V současnosti vnímá udržitelnost jako důležitou pro budoucí úspěch svých firem 93 % generálních ředitelů. Udržitelná řešení jsou ale taková, která jsou postavena na využívání méně zdrojů, tedy vedou k úsporám. Například společnost Dow Chemical dosáhla úspor tím, že začala ve svém provozu v Beneluxu znovu využívat odpadní vodu. Snížila tím také ekvivalent 60 tisíc tun CO2 ročně. Udržitelnost je také finančním motivátorem vzhledem k rostoucí poptávce právě po zelených řešeních, která zákazníkům přinášejí například úspory energie. Siemens zaznamenal nárůst poptávky po svých zelených produktech. Jeho portfolio zelených produktů, které zahrnuje produkty a řešení, která se váží na výrobu, přenos a využití energie, zaznamenalo od roku 2008 o 11 % vyšší zájem a tvořilo téměř třetinu celkového obratu firmy. Produkty od Siemensu také pomáhají zákazníkům spořit emise CO2, a to v řádu milionů tun ročně.

Společnost Tchibo například začala s proměnou podnikání směrem k vyšší udržitelnosti v roce 2006. Již dnes je veškerá káva prodávaná v jejich obchodech certifikovaná. Molson Coors, majitel Staropramene, zase jasně integroval udržitelnost do své strategie, její důležitost je na úrovni 4 hlavních priorit firmy a je přímo propojena s dalším fungováním a zahrnuje oblasti jako spotřebu vody, zodpovědnou konzumaci alkoholu a další témata.

Kdo to platí?

Udržitelnost a odpovědnost je postavena také na poctivém uvažování o ceně. Vyšší cena pro planetu totiž stále neznamená vyšší náklady pro zákazníka. A po dlouhou dobu docházelo k externalizaci nákladů směrem k rozvojovým zemím, životnímu prostředí či levné pracovní síle. V širším uvažování o udržitelném podnikání je nutné přejít také k poctivému a skutečnosti odrážejícímu způsobu stanovování cen. Například za využívání ekosystému. K tomu může vést pouze to, pokud budeme stanovovat cenu za věci, které se doposud zdály „zdarma“, a to od začátku procesu výroby skrze celý dodavatelsko-odběratelský řetězec.

Text: Pavlína Kalousová, předsedkyně, Byznys pro společnost

I české firmy jdou udržitelnému a odpovědnému podnikání naproti

Impulzem pro založení platformy Byznys pro společnost byla skutečnost, že odpovědné a udržitelné podnikání, tj. princip chování a jednání, kdy se firmy dobrovolně hlásí k odpovědnosti nejen za svůj byznys, ale za zdravý vývoj celé společnosti, se postupně stává i v České republice standardní součástí agendy firem a podniků.

Platforma Byznys pro společnost je největší firemní asociací v této oblasti a sdružuje velké a malé firmy, které se hlásí k odpovědnému podnikání a rozvíjí CSR hodnoty v rámci svých byznysových projektů a strategií. Více jak 80 firem se ročně účastní odborných akcí a programů ve všech oblastech podnikání. Jde o oblast životního prostředí, dodavatelsko-odběratelské vztahy, podporu komunity a potřebných, reportování a měření či pracovní prostředí a zaměstnance. Právě programy pro zaměstnance, které Byznys pro společnost pro firmy realizuje, zapojí ročně přes 7000 zaměstnanců.

Oblast odpovědného podnikání spojuje i jinak konkurenční firmy. Mezi členskými firmami Byznys pro společnost najdete společnosti jako například Staropramen, skupinu ČEZ, Siemens, Škoda Auto, Tesco Stores, Procter & Gamble, ale i menší a rodinné podniky.

Mezi jinými, spojuje Byznys pro společnost firmy k prospěšným projektům i k přijímání dobrovolných profesních principů v jednotlivých oblastech odpovědného podnikání. Mezi prioritní oblasti patří životní prostředí, etika, zaměstnanci.

www.byznysprospolecnost.cz

Do kterých společensky odpovědných aktivit by se mohli a měli zapojit sami studenti?

Zuzana Kučerová, korporátní záležitosti, Net4Gas

Studenti jsou zejména lidé jako všichni ostatní. A každý může být společensky odpovědný. Nejen firma, ale i jednotlivec – student, zaměstnanec, majitel firmy, manžel, rodič, důchodce, kdokoli. Konat nejen pro sebe, ale též pro své okolí. Tím může být nejbližší rodina, prostředí, ve kterém žiji, studuji nebo pracuji, ale i třeba komunita na opačné straně zeměkoule. Je toho spoustu. Základem je však, myslím, být etický a nesobecký. Z takové povahy se pak společenská odpovědnost rodí sama, samozřejmě dle možností každého z nás.

Zdeňka Matoušková, vedoucí oddělení vzdělávání, rozvoje a náboru, Nestlé

Paleta možností v této oblasti je skutečně široká, od péče o životní prostředí až po pomoc sociálně slabším skupinám, dětem v dětských domovech a podobně. V Nestlé s tímto typem studentských aktivit máme zkušenosti např. díky soutěži Nestlé Pro vodu, ve které studenti soutěží s projekty zaměřenými na šetrné hospodaření s vodou, ať již v krajině, či v budovách. Je vidět, že studenti jsou v této oblasti aktivní, vidíme to u našich stážistů, kteří z vlastní iniciativy právě jeden takový společensky odpovědný projekt připravují.

Martina Vlčková Říhová, Czech and Slovakia Habitat Manager, Saint-Gobain

Určitě bych doporučila hlavně sociální oblast. Pomoc (ať už fyzická nebo jen samotná návštěva) v různých zařízeních, jako jsou domy na půli cesty, pěstounské rodiny, dětské domovy, azylové domy. To jsou místa, kde si vždy uvědomím, jaké štěstí v životě mám.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější