Kolik máš inteligencí, tolikrát jsi člověkem

Kolik máš inteligencí, tolikrát jsi člověkem

Někdo se neumí chovat ve společnosti, ale zato bravurně zvládá řešit složité úlohy. Jiný zase dokáže skvěle tančit a navrhovat design, ale dělá mu problém se pořádně vyjádřit. Čímto je? Za vším hledej intelekt. 

Inteligence jsou vlastně vrozené vlohy a nadání, které se postupem času rozvíjejí s tím, jak se rozvíjí konkrétní jedinec. Díky inteligenci jsme schopni se orientovat v různých situacích, posuzovat jednotlivé vztahy a závislosti mezi nimi a řešit problémy či úkoly na základě informací, které máme k dispozici.

Jakou že to mám inteligenci?

Inteligence se dělí na vrozenou a získanou. S tou vrozenouse rodíme a tvoří až 50% podíl z celku. Tu získanou zase získáváme tím, co násn aučí rodiče, škola a prostředí. Kdybychom to ale chtěli vzít hodně do hloubky, tak inteligence se dá dělit na osm typů. Všichni v sobě máme něco z každého typu. A každý samozřejmě vyniká v něčem jiném, a proto je důležité vědět, že právě na těchto typech inteligence ve velké míře závisí to, v čem budeme v životě úspěšní. 1.Jazykově-verbální inteligenceTou se určuje schopnost osvojit si mluvení, zvládnout písemný projev a používat slova. Lidé, co mají rozvinutý právě tento druh inteligence, se snadno učí cizí jazyky. Často z nich bývají spisovatelé, novináři, právníci a politici. 2.Logicko-matematická inteligenceDíky téhle inteligenci umíme pracovat s čísly a řešit matematické problémy. Umožňuje nám nějak hodnotit situaci a vyvozovat z ní závěry. Z takových lidí bývají skvělí matematici, fyzici a chemikové. Mezi jejich koníčky pak často patří hry, ve kterých se využívá kombinatorika.

ZAJÍMAVOSTI

1 - Říká se, že používáme jen 10 % mozku, to ale nenípravda. Používáme celých 100 %, jen nikdy ne najednou.

2 - Spousta lidí luští křížovky, protože se domnívá, že tím zvyšují svou inteligenci. To je pravda jen částečně. Křížovkami totiž stimulujete jen jazykově-verbální inteligenci. Budete tak umět lépe řešit úkoly a problémy, ovšem další části vašeho mozku zůstávají netknuté.

3. Zvukově-hudební inteligencePůsobí na schopnost vnímání, interpretace a tvorby hudby. Tento typ inteligence mají rozvinutý zejména lidé hudebně nadaní, kteří se věnují skládání, zpívání či dirigování. Hudba se často stává každodenní součástí jejich života. 4. Motorická inteligenceTa je zodpovědná za schopnost být dobrým sportovcem či závodně tančit. Lidé s vyvinutou motorickou inteligencí se ale nevěnují jen sportům, mohou z nich být také třeba dobří chirurgové. Obecně se totiž skvěle uplatní v profesích, které vyžadují přesnou koordinaci pohybů. 5. Vizuálně-prostorová inteligenceJe zodpovědná za schopnost rozlišovat barvy, tvary, velikosti a vzdálenosti mezi předměty. Je také zodpovědná za představivost, takže pokud máte vyvinutou tuto část inteligence, budou z vás skvělí piloti, architekti, designéři, ale i třeba šachisté. Z historického hlediska je tento typ inteligence považován za typicky mužský. 6. Vnitřní inteligenceV té naopak už historicky vynikaly ženy. Slouží především k tomu, abychom dokázali rozumět sami sobě. Díky ní dokážeme poznat, jaké situace v nás vyvolávají jaké emoce a co nás ovlivňuje či motivuje. Tento typ inteligence je zodpovědný i za dlouhodobá rozhodnutí.

Foto: Studenta

7. Společenská inteligenceTa určuje schopnost vycházet s ostatními lidmi. Umožní nám rozpoznávat cizí emoce a motivy. Dává nám schopnost přizpůsobit se druhým, nebo je naopak navést, aby se přizpůsobili nám. Čím vyšší máme společenskou inteligenci, tím lépe zapadáme do společnosti a dokážeme ostatní přetáhnout na svou stranu. Lidé s vyvinutou společenskou inteligencí jsou tak například skvělí manipulátoři. 8. Přírodní inteligenceTouto inteligencí disponují zejména biologové, zoologové, botanici a ekologové. Ovlivňuje náš vztah k okolí a k životnímu prostředí. A také například i to, zda třídíme odpad, kupujeme výrobky z pravé kůže nebo kosmetiku testovanou na zvířatech.

Osmiměsíční batole dokáže rozpoznat začátek a konec slova. Do roka a půl se dítě každé tři dny naučí jedno nové slovo, potom stále víc – až deset slov denně.

Jak se inteligence měří?Změřit ji můžeme několika způsoby. I vy určitě zcela běžně zkoumáte inteligenci svých spolužáků, a to jen tím, že s nimi mluvíte v rámci běžné konverzace. Sledujete slovní zásobu, skladbu vět, tempo řeči a všeobecné povědomí o světě. Obecně se pro velmi hrubou orientaci používá například výklad nějakého přísloví či jednoduchá početní úloha. V případě profesionálního určování inteligence se využívají různé testy. Nejčastěji využívaný je IQ test, ale není zdaleka jediný. Například v armádě se využívají globální zkoušky, v rámci kterých se řeší úkolyv časovém limitu a jsou speciálně navrženy tak, aby testovaly všechny složky intelektu.

Text: Veronika Doskočilová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější