Konkrétní dopady auditu? Spravedlivější svět pro všechny

Konkrétní dopady auditu? Spravedlivější svět pro všechny

Říká se jim auditoři, ale málokdo skutečně ví, co všechno jejich práce může obnášet, či dokonce že se jedná o něco reálného, hmatatelného a s konkrétním dopadem. Opak je ovšem pravdou. Jedna z nejprestižnějších auditorských společností, EY (Ernst & Young), totiž nejen pomáhá svým klientům k úspěchu, k přehlednějšímu fungování a úsporám v řádech stovek tisíc až stovek milionů korun, ale jejich práce má konkrétní dopad také na nás na všechny. 

Někdy jejich práce vypadá trochu jako příběh z černé kroniky, jindy jsou za ochránce poctivosti a spravedlivosti. A konkrétně? Pár zajímavých příkladů vám popíšeme.

Odhalení zpronevěry

Globální společnost měla relativně drobné podezření, že něco není v pořádku. Pozvala proto specialisty na investigativní služby, aby se na její fungování podívali. Co se ovšem po auditu ukázalo, to vedení nejspíš nečekalo. Odhalila se rozsáhlá pochybení a nedostatky ve fungování společnosti a mohlo se poukázat také na osoby provádějící protiprávní finanční operace. Díky pomoci auditorů se společnost nejen s těmito lidmi okamžitě rozloučila, ale výrazně také ušetřila na pokutě, která jí od regulačního orgánu hrozila.

Prověření hospodaření města

Nové vedení krajského města se rozhodlo řešit podezření související s hospodařením městských firem za vlády předchozího vedení. Specialisté z EY provedli forenzní audit a poskytli vedení města komplexní a ucelenou zprávu o stavu hospodaření vybraných společností. Nové vedení se pak lépe rozhodlo, jaké další kroky jsou v nejlepším zájmu města.

Chcete se s nimi setkat osobně? Přijďte na některý z workshopů:

25. 11. – Workshop IT poradenství nanečisto

1. 12. – Workshop zvyšování výkonnosti nanečisto (performance improvement)

3. 12. – Workshop ACCA nanečisto

8. 12. – Workshop Assessment Center nanečisto

Více informací o workshopech naleznete na www.ey.com/CZ/cs/Careers/Students.

Zajišťují férovost v jednání s klientem

Čeští EY spolupracují se svými americkými kolegy také na projektech, jejichž hlavním posláním je hlídat (a případně i sankcionovat) nečisté a nefér praktiky finančních institucí vůči klientům. Ať už se jedná o cenovou politiku, schvalovací proces úvěrů nebo o služby zákazníkům obecně, nikdo při nich nesmí být diskriminován, ani z hlediska věku, ani z hlediska rasy. Konzultanti z české EY tak ve své podstatě pomáhají dělat svět spravedlivější.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější