psychedelika

Mikrodávkování psychedelik: Kladivo na úzkosti

Na podzim roku 1960 promlouvá v uslzeném Massachusetts za zvuků praskání krbu s širokým úsměvem anglický filozof a prorok Aldous Huxley k psychologovi Timothymu Learymu: „Tak vy nevíte, co si počít s tím zatraceným kamenem mudrců, o který jsme zakopli? V minulosti bylo toto mocné vědění ukrýváno v přísném soukromí a předáváno bylo jen ve formě nezřetelného metaforického obskurantismu mudrců, mystiků a umělců.“ Dvojice před několika hodinami požila psylocybinové houby, s nimiž Leary již několik měsíců experimentuje. Ohromná síla samotné substance a mimosmyslové zážitky, vymykající se klasické percepci reality, je nutí k rozhodnutí, jak s látkami naložit.

Leary nakonec přistoupí k jejich naprostému odhalení veřejnosti a rozjíždí rozsáhlé studie vlivu psychedelik na Harvardově univerzitě. Během následujícího desetiletí on i jemu podobní (v Československu byla v této době největší klinika pro studium psychedelik ve východním bloku) realizují experimenty na více než 40 000 pacientech. Psychedelika v čele s LSD se však zároveň stanou hlavním nástrojem kontrakultury. Vzájemnost, kterou uživatelé popisují, se pak stává hybatelem protiválečných a protivládních protestů. Leary je na konci této cesty odsouzen k několikaletému vězení a tehdejší prezident USA Richard Nixon ho označí za "nejnebezpečnějšího muže Ameriky". Vlna protestů proti establishmentu končí jako tichá pěna na pobřeží a psychedelický výzkum je na několik desítek let tvrdě potlačen.

O šedesát let později, na konci roku 2018, se na dvou místech planety Země odehrávají následující příběhy:

Psychedelika u nás

Renesanci psychedelika zažila také u nás, systematickému výzkumu psilocybinu se v Národním ústavu duševního zdraví věnuje doktor Tomáš Páleníček. O ukončeném experimentu vyšla jeho kolegovi MUDr. Filipu Tylšovi kniha s názvem Fenomén Psychologie. ČR je také dějištěm konference Beyond Psychedelics věnované terapeutickému i mystickému využití psychedelik v rozvoji jednotlivce.

Mladý nadějný programátor si ráno promne oči, nasadí brýle a po vyčištění zubů odkape z lahvičky 7,5 ml roztoku LSD na lžíci. Bezbarvá tekutina bez chuti a zápachu do něj vklouzne rychle a bezbolestně. Usedá před svůj iMac a začíná psát. Píše soustředěně deset hodin s takovou vervou, kterou v sobě dlouho nemohl najít. Cítí se naprosto pohlcen. Čas najednou ubíhá jinak. Černá obrazovka s kódem je jediná věc, na kterou se dokáže soustředit. Následně zvládne i večeři s přáteli a je na svůj standard nezvykle družný a upovídaný. Tento den byl jedním z jeho nejúspěšnějších za poslední týdny. Usíná s úsměvem a sebevědomě.

Martin Zupko
life
Zkoumat změněné stavy vědomí lidstva je přirozené, říká Martin, člen České psychedelické společnosti
3. 5. 2018
3 minuty o závislostech

Zoufalá matka, po týdnech průzkumu temných zákoutí internetu nadrtí směs suchých hub, odměří na laboratorní váze 3,5 g a vloží je do gelové kapsle. Její osmnáctiletý syn už dva týdny neopustil pokoj a střídá pozici vleže na boku s pozicí vsedě. Jeho tupý výraz a pohled do prázdna napovídá, že od svého raného dospívání bojuje s klinickou depresí. Ta neustupuje ani pod vlivem medikace a terapie. Chlapec polyká kapsli. Přibližně za hodinu konečně opouští svůj pokoj, aby se svou matkou absolvoval každodenní povinnosti ve formě nákupů a dalších formalit života. Večer tráví s rodinou u večeře a zapojuje se do konverzace. Matka zachytí prchavou naději zpodobněnou letmým úsměvem na tváři utrápeného teenagera.

Oba výše zmíněné příběhy pocházejí z Redditu, celosvětově oblíbeného diskuzního fóra bez cenzury. Naši aktéři, a s nimi tisíce dalších, diskutují ve vláknu Microdosing o užívání psychedelik ke zvýšení výkonu či samoléčbě psychických obtíží. Microdosing (v češtině mikrodávkování) je poměrně nový trend, vzešlý z "psychedelické renesance", jak se někteří výzkumníci v oblasti psychedelik nebojí současnost nazývat. Do povědomí veřejnosti jej dostal článek publikovaný v létě roku 2016 serverem WIRED s názvem Under pressure, Silicon Valley workers turn to LSD microdosing.

U mikrodávkování se jedná o pravidelné užívání několikanásobně nižší dávky, než je běžná dávka potřebná k vyvolání opravdového tripu. Nevedete tak konverzace s moudrým starcem, který je ve skutečnosti bunda na věšáku, ani nevidíte pulzovat energii ze všeho živého či neživého. Fungujete naprosto normálně, jen se z vás stane "trochu lepší člověk". Většina experimentátorů popisuje své zkušenosti kladně - v průběhu mikrodávkování jsou pozitivnější, kreativnější, lépe soustředění, otevřenější a s novým přístupem dokážou mnohem lépe dojít k řešení problémů.

Foto: Unsplash.com

Z dosavadních studií neurovědců, kteří se zaměřili na skenování mozku pod vlivem látek měnících vědomí, lze říct, že psychedelika ve standardní dávce naruší běžné neurální sítě mozku (Default Mode Network). Je to, jako byste pomocí restartu vypnuli aplikace žeroucí vaší hlavě drahocenný výkon. Navíc však dojde ke stimulaci komunikace v těch částech neurální sítě, kde běžně žádný přenos neprobíhá. Ve vašem mozku tak dojde k navýšení výkonu a automaticky za vás začne pracovat. Může se tak stát, že zavoláte vaší první lásce ze základní školy a naleznete dávno zapomenutou schopnost milovat.

deprese
life
Mladí a nemocní: Co nám dělá v hlavě nepořádek
13. 11. 2018
3 minuty o psychických problémech

Celá oblast je však stále, i kvůli legislativním překážkám, málo prozkoumaná. Nelze tak jednoznačně říct, zda se jedná o placebo efekt, nebo jsou psychedelika oním kamenem mudrců - kladivem na psychologické neduhy doby. Cenným zdrojem informací tak i nadále zůstávají zkušenosti obskurních experimentátorů z Redditu, po celém světě však již nyní probíhá velké množství studií vedených profesionály - na počátku roku například vyšla kniha německého profesora a lékaře Torstena Passieho The Science of Microdosing Psychedelics, který se tématu věnuje více než třicet let.

Nevím, zda budou psychedelika všemocným lékem pro věk úzkosti, nebo budou absorbována systémem a využita pro zvyšování výkonu zaměstnanců a zisk komparativní výhody v krysím závodě. Teprve čas a systematické zkoumání odhalí jejich pravý potenciál. Již samotný Huxley však kdysi prohlásil, že jedna psychedelická seance podle něj vydá za dlouhé a nákladné hodiny psychoterapie.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější