Máte nápady? Přihlaste se do soutěže ČESKÁ INOVACE 2011!

Máte nápady? Přihlaste se do soutěže ČESKÁ INOVACE 2011!

Obecně prospěšná společnost Česká inovace pro vás připravila soutěž Česká inovace 2011.  Formou soutěže chce oslovit inovátory bez ohledu na jejich věk, zkušenosti nebo odvětví, v kterém pracují. Hlavním cílem soutěže je rozpoznat perspektivní či úspěšné inovace, vyzdvihnout jejich autory a podpořit uplatnění v praxi či ocenit výsledky, které přinesly.

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci – fyzické osoby (starší 18 let, s plnou právní způsobilostí k právním úkonům), například podnikatelé, studenti, týmy studentů – anebo právnické osoby, například obchodní společnosti, a to jak začínající, tak již s dlouhodobější existencí na trhu. Jedinou podmínkou je, že fyzická nebo právnická osoba musí žít či podnikat na území České republiky.

Jaké jsou soutěžní kategorie?

 • Inovační nápad
 • Nadějná inovace
 • Inovační hvězda
 • Inovativní fi rma
 • Nejlepší spolupráce roku (www.spolupraceroku.cz)
 • Cena Technologické agentury ČR (www.spolupraceroku.cz)
 • Česká inovace 2011 (celkový vítěz soutěže)

Co se bude posuzovat?

1. Míra inovativnosti – míra „odvahy“ při prosazení inovace a její dlouhodobý efekt.

2. Kreativita – unikátnost inovace pro uživatele.

3. Podnikatelský duch – podnikatelský záměr (realizovatelnost, financovatelnost, branding, přínosy).

Hlásit do soutěže se můžete do 30. listopadu 2011.

Co můžete vyhrát?

 • Obchodní konzultace.
 • Odborné rady, např., jak žádat o evropské fondy nebo jak vypracovat úspěšný obchodní záměr.
 • Maestro – interaktivní seminář pro vedení podniku zaměřený na zvýšení výkonnosti a schopnosti dosáhnout strategických cílů.
 • Sdílení know-how našich spolupracujících odborníků.
 • Podporu při zprostředkování a přepojení na odpovídající obchodní subjekt.

Přihlášené inovace pak posoudí experti, kteří vyberou finalisty v jednotlivých kategoriích.

Ty dále bude hodnotit hlavní porota složená ze zástupců firemní sféry, fondů rizikového kapitálu, vládních institucí, investorů, aplikovaného výzkumu, akademických a vědeckých institucí, která vybere vítěze v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 2. února 2012.

Přihlaste se na www.ceskainovace.cz a www.spolupraceroku.cz

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější