Měsíc studentů a absolventů 2011: absolventi VŠ očekávají vysoký nástupní plat

Měsíc studentů a absolventů 2011: absolventi VŠ očekávají vysoký nástupní plat

V dubnu se uskutečnil 11. ročník virtuálního veletrhu pracovních příležitostí „Měsíc studentů a absolventů na Jobs.cz“, v jehož rámci sdílelo dvacet šest předních zaměstnavatelů znalosti z trhu práce se studenty a absolventy vysokých škol. Z průzkumu, který byl součástí veletrhu, vyplynulo, že firmy obecně vnímají vyšší kvalitu absolventů, mezery však vidí v jejich praktickém uplatnění.

Součástí letošního ročníku virtuálního pracovního veletrhu byl i rozsáhlý on-line průzkum mezi českými zaměstnavateli a mezi studenty i absolventy vysokých škol. Na straně zaměstnavatelů se ho zúčastnilo 137 firem, studentů se zapojilo 5 432.

Z výsledků vyplynulo, že spokojenost firem s absolventy přijatými v průběhu roku 2010 je poměrně vysoká, projevilo ji 47 % dotázaných firem. Dále se ukázalo, že absolventi přicházejí do firem s kvalitním znalostním základem, ale na aplikaci teorie v praxi je podle firem zúčastněných v průzkumu připraveno jen 14 % z nich.

Největši obavy z pohovoru

V dotazu na hlavní obavy ze situací, které jsou spojené s nástupem do práce, největší část studentů a absolventů − 45 % − zmínila obavy z nároků, které na ně budou kladeny. Poměrně překvapivě se na druhém místě mladí lidé obávají přímo průběhu samotného přijímacího pohovoru (38 %). Prvního kontaktu s firmou se absolventi podle průzkumu bojí více než odpovědnosti za svěřené úkoly nebo dohledu nadřízených.

Foto: Studenta

Zhruba 75 % mladých lidí hledalo v průběhu studia aktivně práci ve svém oboru. Práci v něm ale našlo pouze 36 % z nich. Podle odpovědí poloviny studentů je v oboru, který studují, pracovních nabídek nedostatek, přestože se čas od času nějaká najde. Dostatek nabídek v oblasti, na niž je zaměřeno jejich studium, potvrdilo jen 18 % mladých lidí.

Při hodnocení jednotlivých charakteristik náplně potenciálního zaměstnání zmínilo nejvíce studentů jako rozhodně důležité atributy „smysluplnost práce“ (64 %), „získat práci s možností kariérního postupu“ (63 %), „možnost odborného růstu“ (61 %), a „rozmanitost práce“ (58 %). Přibližně 47 % respondentů uvedlo jako rozhodně důležitý faktor výši platu.

Studenty očekávaný nástupní plat většinou do 25 000 Kč

Jedna z otázek průzkumu se zaměřila na to, jaká jsou platová očekávání mladých lidí. Největší podíl (33 %) absolventů při nástupním pohovoru požaduje plat v rozmezí 20.001–25.000 Kč. Druhá největší část odpovídajících (28 %) by si představovala nástupní plat mezi 15.001–20.000 Kč. Třetí největší skupina (20 % respondentů) by se spokojila s nástupním platem 25.001– 30.000 Kč. Studenti a firmy se shodnou, co se týká požadavku na výši platu, na úrovni 20-25 tisíc, u nižších platových úrovní převládá nabídka firem nad očekáváním studentů a naopak, u vyšších platových úrovní očekávání studentů firemní nabídku přesahuje.

Foto: Studenta

Vysokoškoláci zvládaji praxi jen teoreticky

Oblasti, kde se v průzkumu absolventi i firmy poměrně shodují v hodnocení připravenosti, jsou: práce v týmu a schopnost prosadit se. Studenti i firmy sdílejí názor, že mladí lidé jsou pro praxi dobře připraveni po teoretické stránce. U obou skupin také panuje názor, že je škola dobře naučila vyhledávat informace a pracovat se zdroji.

Průzkum se také zaměřil na způsob, jakým si absolventi hledají po ukončení studia práci. Jednoznačně u nich vede internet, a to v 65 % případů, dále studenti nejvíce oslovují přímo konkrétní firmy (27 %) a jako třetí možnost využívají doporučení od známého (21 %). Z těch, kteří hledají na internetu, jich 93 % využívá pracovní portály.

Podle firem studenti nejsou odolní vůči stresu tak, jak si sami myslí

Zajímavý nesoulad panuje v názorech absolventů a firem ohledně odolnosti vůči stresu. Zatímco 46 % absolventů se domnívá, že je studium dobře připravilo na vyrovnávání se stresem, tak dojem psychické odolnosti absolventů vnímá jen necelá čtvrtina zaměstnavatelů (23 %). „Mínění absolventů o tom, že je zkoušky ve škole a tlak na termíny odevzdání zadaných úkolů dobře připravily na složité situace na pracovišti, se často rozplynou po prvních měsících od nástupu do zaměstnání. Čelit stresu v komerčním prostředí je daleko těžší než ve škole. Zkoušku ve škole můžete při neúspěchu zopakovat, ale pokud se vám nepodaří splnit zadaný projekt, může to mít přímý dopad na mzdu, nebo to dokonce může vést ke ztrátě zaměstnání,“ uvádí Ondřej Mysliveček, analytik portálu Jobs.cz.

Zdroj: On-line průzkum společnosti LMC 1.−30. 4. 2011, průzkum mezi studenty a absolventy, 5 432 respondentů (studenti VŠ nebo absolventi do dvou let po ukončení studia)

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější