Jak napsat životopis? Základní pravidla, tipy a vzor!

Jak napsat životopis? Základní pravidla, tipy a vzor!

Životopis, Curriculum Vitae, či prostě CV je vizitkou uchazeče o zaměstnání a vstupenkou k novému zaměstnavateli. Zajímavě prezentované zkušenosti a praxe výrazně zvyšují pravděpodobnost získání žádoucího zaměstnání.

Naopak v případě podcenění přípravy a vypracování životopisu uchazeč riskuje, že jeho kontakt s vysněným zaměstnavatelem zůstane pouhou nepříliš rozvinutou krátkodobou poštovní nebo elektronickou korespondencí. Životopis zpravidla obsahuje čtyři základní části: úvodní informace o uchazeči, vzdělání, pracovní zkušenosti a ostatní údaje.

Úvodní informace o uchazeči Životopis začíná částí věnovanou základním informacím o autorovi životopisu (tedy v tom standardním případě, že si uchazeč vypracovává životopis sám). Patří sem jméno a kontaktní údaje. Akademické tituly jsou součástí jména. Dále zde může být případně uvedena státní příslušnost a datum narození, ačkoliv jde o nepovinné údaje.

Na rozdíl od všeobecné praxe sem nepatří

 • pohlaví uchazeče; u životopisu v českém jazyce je tento údaje zbytečný, u životopisů v cizím jazyce určeném pro zahraniční společnosti zase nadbytečný
 • rodinný status, případně počet dětí; společnosti se nesmějí rozhodovat na základě těchto údajů
 • informace o zdravotním stavu
 • informace o trestním rejstříku.

O společnosti Monster Worldwide

Společnost je světová jednička na poli online hledání práce. Globální síť Monster tvoří lokální obsah v jazykových mutacích 23 zemí. Monster spojuje progresivní zaměstnavatele celého světa spolu s těmi, kdo aktivně budují svou kariéru a hledají nové příležitosti. Pro více informací navštivte www.monster.cz.

Jméno a kontaktní údaje se mohou menším písmem na dalších stránkách opakovat i v záhlaví nebo v zápatí. Vzdělání V počáteční fázi kariéry je možné vyjmenovávat všechny absolvované vzdělávací instituce od střední školy výš, včetně případných dodatečných vzdělávacích kurzů, zahraničních studijních pobytů apod. Vždy je potřeba uvést celý název instituce, období studia nebo datum / rok absolutoria a dosažený stupeň vzdělání.

Uchazeči s pracovními zkušenostmi typicky uvádějí jen nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání, případně další vzdělání (kurzy), které je relevantní vůči poptávané pozici nebo zaměstnavateli. Případné probíhající studium je vhodné zmínit zejména v případě, že má souvislost s poptávanou pozicí. Pokud studium významně zasahuje do pracovní doby, mělo by být v životopise zmíněno spolu s případnou poznámkou nebo upřesněním.

Pracovní zkušenosti

Tato část je zpravidla pro zaměstnavatele nejdůležitější. Zatímco vzdělání poskytuje informaci spíše o potenciálu nebo splnění nějakých základních kritérií, historie zaměstnání je důkazem praktického využití schopností a získaných zkušeností. Proto je vysloveně žádoucí věnovat této části největší pozornost. Zaměstnání by měla být řazena chronologicky, od nejaktuálnějšího k nejstarším. Úplným minimem jsou informace o zaměstnavateli (stačí název, případně lokalita), zastávané pozici a době zaměstnání. Tyto informace by určitě neměly být konečné.

Každá pracovní pozice s sebou nese pracovní náplň, která je v mnoha případech u jednotlivých zaměstnavatelů odlišná i v případě identického názvu pozice. Proto je vhodné uvést i přehled nejdůležitějších aktivit vykonávaných na pozici. Každá zastávaná pracovní pozice by měla být uvedena samostatně, a to i v případě, že šlo o jednoho zaměstnavatele, u kterého uchazeč prošel více pozicemi.

Nepovinnými údaji mohou být informace o tom, komu pozice podléhala, nebo z jakého důvodu uchazeč své působení na pozici ukončil. Ostatní údaje Z důležitých informací sem patří informace o jazykových znalostech, počítačové gramotnosti, řidičském či jiném průkazu (např. svářečský). Ostatní informace mohou zahrnovat koníčky, osobnostní charakteristiku nebo třeba seznam zahraničních pobytů. Jazykové znalosti hrají vzrůstající roli při rozhodování zaměstnavatelů o vhodnosti uchazeče o zaměstnání.

Vlastní charakteristika jazykových znalostí by měla být:

•maximálně srozumitelná a výmluvná; je třeba se vyhnout nic neříkajícím charakteristikám znalosti jazyka jako „aktivní" nebo „komunikativní", naopak je vhodnější použít škálu „začátečník - mírně pokročilá - středně pokročilý - vyšší středně pokročilý - plynulý" s případným rozlišením znalosti psaného a mluveného jazyka

•maximálně objektivní; podhodnocováním své jazykové úrovně se uchazeč může připravit o pohovor na zajímavou pozici, nadhodnocení zpravidla zaměstnavatel odhalí a kandidát bude považovaný za nedůvěryhodného

•ideálně doložitelná uznávanými certifikáty nebo informací o zahraničních pobytech v dané jazykové oblasti.

Rozsah životopisu by neměl překročit dvě strany formátu A4 bez ohledu na rozsah pracovních zkušeností uchazeče.

Nejvhodnější formou prezentace je strukturovaný životopis, tedy formát respektující rozdělení do výše uvedených částí. V rostoucí míře uchazeči používají tzv. evropský formát životopisu. Jde o specifickou formu strukturovaného životopisu, která však není mezi personalisty příliš oblíbená pro zbytečnou komplikovanost a rozsah. I životopis uchazeče s minimem pracovních zkušeností se jen těžko vejde do doporučovaných dvou stran. Jistou výhodu evropský formát nabízí jen u ohodnocení jazykových znalostí uchazeče, které je možné jednotně klasifikovat podle evropské tabulky.

Naopak stále méně využívanou formou je narativní životopis popisující uchazeče formou „příběhu". Každý uchazeč by neměl mít vypracovaný jediný životopis. Naopak je vhodné životopis zasílaný na různé pozice vždy upravit, především akcentovat zkušenosti a jiné údaje relevantní konkrétnímu výběrovému řízení, na které se uchazeč hlásí. S tímto také souvisí přizpůsobení životopisu svým aktuálním kariérním cílům. Pokud jste např. dělal/a v posledních 5 letech obchodnickou pozici a nyní posíláte životopis na pozici v marketingu? Napište to do svého CV (např. do části profesní cíle), proč tak děláte, aby si personalista nemyslel, že jste udělali chybu nebo ho spamujete. Váš životopis by měl být každopádně strukturovaný.

 • Dalším důležitým faktorem je délka praxe. Jinak uspořádá svůj životopis absolvent a jinak manager s delší praxí. V prvním případě dávejte důraz na poslední zastávané pozice a proto umístěte vzdělání spíše dozadu. U absoloventa to uděláte přesně naopak.
 • Snažte se o co největší přehlednost a stručnost životopisu. Není to slohové cvičení. Personalisté věnují zběžný pohled o délce max. 20 vteřin na CV. Někteří dokonce ještě méně a jsou schopní si udělat během pár vteřin názor zda mají podrobněji studovat váš životopis. Ideální délka je 2 strany A4.
 • U popisování pracovní náplně používejte konkrétně, co jste skutečně dělali a čeho jste dosáhli, namísto otřelých formulací "zodpovědnost za" nebo "hlavní povinnosti".
 • Do životopisu patří nejvyšší dosažené vzdělání, tedy základní školu rozhodně neuvádějte.
 • V životopisu není třeba uvádět své velice osobní údaje - věk, váha, náboženské vyznání, politickou orientaci, rodinný stav. Taktéž není třeba uvádět důvody odchodu z předešlých zaměstnání a popisovat tyto zaměstnání. K životopisu není třeba dávat fotografii.
 • Používejte klíčová slova - vyznáte-li se v terminologii daného oboru, nebojte se používat odborné výrazy a zavedené zkratky. Pro personalistu je to ukázka, že se v oboru vyznáte. A pokud si Vás zaměstnavatel uloží do databáze a bude později hledat někoho na určitou pozici, bude vyhledávat podle klíčových slov a zde se vaše klíčova slova v životopise mohou opět hodit. Příklady: PHP, SEO, systémový inženýr, atd.
 • Máte-li delší praxi, doporučujeme zaměřit se na posledních 15 let. Starší pracovní zkušenosti již nemají takovou váhu. Váš životopis bude o to stručnější a navíc odvedete pozornost od svého věku.
 • Uvádějte Vaše reference jako samozřejmost – neuvádějte, že můžete reference dodat na požádání.
 • Používejte zarovnání textu vždy k levému okraji dokumentu. Nepoužívejte zarovnání do bloku, tvoří v textu nepěkné mezery.
 • Životopis by neměl obsahovat finanční požadavky. Tyto informace budou diskutovány až při osobním pohovoru.
 • Dejte si pozor na přehlednost a grafickou úpravu, nepoužívejte víc jak 2 typy druhů písem a nepoužívejte "exotická" písma, ideálně 12 velikost Arial nebo Times.

Závěrem jedno doporučení

Ikdyž neuvažujete o změně zaměstnání, mějte svůj životopis vždy vypracovaný a aktuální. Může se stát, že v případě náhlé zajímavé příležitosti Váš čas strávený aktualizací životopisu poskytne jiným uchazečům výhodu a Vás o příležitost připraví.

Článek vznikl ve spolupráci s Monster.cz

www.monster.cz

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější