Nadace Zdeňka Bakaly: boj o zahraniční studentská stipendia jde do finále!

Nadace Zdeňka Bakaly: boj o zahraniční studentská stipendia jde do finále!

Na jedné straně médii propírané státní maturity a občasné aféry s akademickými tituly získanými podivným způsobem. Na druhé straně zvyšující se počet talentovaných studentů, kteří se ucházejí o stipendium od Nadace Zdeňka Bakaly. I to je obraz českého školství. S radostí dokládáme, že v akademických schopnostech i  ambicích studentů přihlášených do nadačního programu SCHOLARSHIP se skrývá velká naděje.

Nadace Zdeňka Bakaly poskytuje vybraným studentům stipendia na prestižních zahraničních školách. Hradíme maximum výdajů spojených se studiem, které si nemohou dovolit platit sami. Současně podporujeme finanční zainteresovanost studentů (práce na kampusu, částečná půjčka s odloženou splatností v zemích, kde je to možné apod.). Naše finanční pomoc trvá po celou dobu studia. Loni jsme takto podpořili 20 studentů.

Jde se do finále!

Po letošní uzávěre (30. června) nám dorazilo 190 vesměs skvělých přihlášek. Ty obsahují kromě studijních výsledků, mimoškolní činnosti a studijních plánů také doporučení pedagoga, prohlášení o příjmech rodičů a eseje na jedno ze tří témat. Vše nyní na doslova lékárenských vahách posuzuje pět členů hodnotící komise Nadace Zdeňka Bakaly. Vyberou jen část studentů, kteří budou pozváni k zářijovým pohovorům před komisí. Mezi členy komise patří Michaely Maláčová (předsedkyně správní rady Nadace Zdeňka Bakaly), Cyril Höschl, Otto Jelinek, Tomáš Klvaňa, Tomáš Sedláček  a další odbornice a odborníci na vzdělávání.

Komise po pohovorech vybere ty nejlepší uchazeče, kteří získají finance na svá studia  zahraničí.

Podle jakých kritérií komise vybírá:

-    studijní výsledky

-    zahraniční škola, na kterou uchazeč míří (v některých případech na které již studuje)

-    doporučení pedagoga

-    angažovanost v dobročinnosti

-    obhájený názor v eseji

Statistická data přihlášených studentů:

Nejvíce (86) uchazečů je z Prahy, 11 z Brna, 5 z Ostravy, pak jsou jednotlivci rovnoměrně zastoupena různá města v celé ČR, 15 studentů momentálně studuje v zahraničí.

Školy, na kterých studenti studují, jsou státní gymnázia (63), pražská Univerzita Karlova (21), VŠE (10), soukromé střední školy (10), brněnská Masarykova univerzita (8), konzervatoře a další umělecké školy (6) atd.

Školy, na které studenti míří, jsou zejména prestižní univerzity v USA a Velké Británii.

Témata esejí byla

a)    „Chudoba je matkou zločinu.“ (Marcus Aurelius)

b)    „Každý chce měnit svět, ale nikdo není schopen změnit sám sebe.“ (L.N. Tolstoj)

c)    „Město, ve kterém chci žít.“ (téma jsme vybrali ve spolupráci s pražskou galerií Dox).

Nejvíce studentů se rozepsalo na témata a + b. Shodli se vesměs na tom, že samotná materiální chudoba nevede ke zločinnosti („Are three billion people living on less than 2.50 dollars per day predisposed to crime?” „Will criminality disappear in a perfect wealthy society?“).  Nevzdělanost, absence víry a pokory, nerespektování práva, hamižnost a sklony ke korupci, to jsou kořeny páchání trestných činů. A schopnost mladých lidí pohnout nejen světem, ale i sami sebou? Našli jsme ji v esejích svědčících o jejich idealismu, o aktivitách v neziskovém sektoru či v trefných postřezích. „People mostly want the world to change but not with their own hands.“ či „What if we all instead of complaining about various war conflicts around the world try not to argue in our households, because that is where it all starts?”

Na Facebooku Nadace Zdeňka Bakaly probíhá až do 15. srpna hlasování veřejnosti o nejpovedenější esej zveřejněný na FB.

Hlasovat můžete i vy!

Držitelé stipendií od Nadace Zdeňka Bakaly za rok 2011 budu známi na podzim.

Více na www.nadacezb.cz

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější