Absolventi Unicorn College jsou žádaným „zbožím“ na trhu práce
poweredbyexperts

Absolventi Unicorn College jsou žádaným „zbožím“ na trhu práce

Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu. S naším vzděláním nebudete mít nikdy nouzi o dobře placenou práci.

Unicorn College je součástí skupiny Unicorn a cílevědomě se soustředí na poskytování vysoce kvalitního vzdělání. Na trh práce vychovává absolventy, kteří jsou výborně připraveni jak na řízení rozsáhlých softwarových projektů, tak i na jejich navrhování a realizaci. Mohou tak zastávat pozice ředitele projektu, business nebo softwarového architekta, test architekta, team leadera, chief developera nebo konzultanta v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vedle ICT specialistů také Unicorn College připravuje absolventy do nižšího a středního podnikového managementu s nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie pro svou práci, ale hlavně pro její zlepšování.

Absolventi Unicorn College nejen že získávají k vysokoškolskému diplomu absolventský prsten, ale především díky nabytým znalostem a získaným zkušenostem nacházejí široké uplatnění na trhu práce v oboru, který vystudovali. Všichni absolventi se zájmem o navazující magisterské studium bez sebemenších problémů plní podmínky přijímacích řízení a úspěšně studují a obvykle se řadí mezi nejlepší studenty v ročnících.

V průběhu studia se studenti často zapojují na řešení zajímavých projektů, které Unicorn College realizuje. Jedním z takovýchto projektů je iBooks4Unicorn College zaměřený na výrobu učebnic do iBooks dostupný na zařízeních iPhone a iPad. Studenti během projektu řeší všechny potřebné činnosti spojené s výběrem vhodné učebnice, návrhem struktury, grafické podoby a interaktivity učebnice, vytvořením prototypu a následně i cílové podoby učebnice. Vedle těchto činností studenti řeší úlohy spojené se stanovením ceny, prodejem a distribuci učebnic.

Mezi další projekty patří například tvorba aplikace pro iPhone umožňující vyplňování selftestů k předmětům vyučovaných na Unicorn College, rozvoj startupu studentů zabývající se vytvářením elektronických interaktivních učebnic do Apple iBooks a další.

Velice často jsou na Unicorn College přednášky vedeny zástupci předních podniků a organizací, zejména z řad finančních institucí nebo technologických společností. Není výjimkou je potkat i na zkouškách, které jsou veřejné a kde musí studenti obhájit svůj názor. Tímto mimo jiné studenti získávají jedinečnou zkušenost s argumentací a prezentací svých názorů před často vysoce postavenými a především nezávislými manažery či specialisty.

Studenti se v průběhu studia seznamují například v oblasti informačních technologií s nejpoužívanějšími metodikami vývoje software, správou požadavků, objektově orientovanou analýzou a návrhem, objektově orientovaném programováním v jazycích Ruby, Java nebo C#, vývojem aplikací nad iOS nebo Android, testováním software, návrhem databází nebo administrací databáze Oracle či počítačovými sítěmi a hardwarovými prvky infrastruktury informačních systému. V oblasti managementu a ekonomie se například seznamují s marketingem, finančním nebo manažerským účetnictvím, obchodováním na finančních trzích, teorií ekonomických her, právem, daněmi, personalistikou, projektovým a procesním managementem.

Díky internetové službě Unicorn Universe mohou studenti vysoké školy studovat kdykoli a odkudkoli. Mají tak k dispozici k jednotlivým předmětům zpracované rozsáhlé studijní materiály, naleznou vyhodnocené všechny absolvované testy, mohou se podívat na své studijní výsledky, zarezervovat si knihu v knihovně nebo se přihlásit na zkoušku. Navíc všechny lekce, zkoušky a jiné důležité události, kterých se má zúčastnit, má student ve svém elektronickém diáři, který je dostupný prostřednictvím Unicorn Universe na internetu například i z mobilního telefonu.

Pro zájemce je 6. září připraven den otevřených dveří, na kterém se také dozví informace o možnosti získání nového iPadu zdarma. Více informací na www.unicorncollege.cz nebo www.facebook.com/UnicornCollege.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější