Unicorn College – dokážeme, že na to máte

Unicorn College – dokážeme, že na to máte

Vybíráš školu? Hledáš obor v informačníhch technologiích, managementu a ekonomi? Unicorn College je soukromá vysoká škola, která se specializuje na soulad učebních osnov s potřebami pracovního trhu. Hlavní prioritou této školy je vychovat generaci předních expertů v těchto oborech, nikoli pouze další zástupy ničím nevyčnívajících absolventů. Pokud ti chybí při studiu praxe, ta je na Unicorn College mimořádně nadstandardní – studenti tak získávají na pracovním trhu výraznou konkurenční výhodu. 

Přivádí praxi do výuky

Důraz na praktickou část výuky se projevuje řadou workshopů, tutorialů a celosemestrálních projektů, ve kterých se studenti angažují již od prvního ročníku studia. Připravují se tak od samého začátku na týmovou spolupráci a řešení složitých problémů, které je čeká za několik let v práci. Výstupy navíc hodnotí odborníci z praxe, kteří působí u našich partnerů. Studenti tedy dostávají potřebný feedback, jenž vychází z mnoha let pracovních zkušeností. Zní to skvěle, že?

Důraz na úspěšné uplatnění absolventů

Neexistuje absolvent, který by školu opouštěl bez práce. Unicor College usilovně a systematicky pracuje na tom, aby se stala prestižní evropskou vysokou školou, jejíž absolventi budou úspěšně působit ve významných oborových pozicích po celém světě.

Díky znalostem  a zkušenostem získaným v průběhu studia zpravidla nachází absolvent Unicorn College úspěšně uplatnění na trhu práce. A to je v dněšní situaci absolventů výborné plus.

Zhruba třetina absolventů začíná svoji kariéru u společnosti Unicorn, třetina si již v průběhu studia nachází uplatnění u některého z našich partnerů. A třetina si již během studia nebo bezprostředně po něm zakládá vlastní firmu. V tom jim pomáhá i propracovaný program podpory začínajících podnikatelů.

Láká tě to? Více informací o vyučovaných oborech najdete zde.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější