Bayer odstartoval soutěž Ekologie v objektivu pro Českou republiku a Slovensko
poweredbyexperts

Bayer odstartoval soutěž Ekologie v objektivu pro Českou republiku a Slovensko

Ekologie v objektivu je mezinárodní soutěž určená milovníkům přírody a fotografie. Tématem letošního ročníku je Udržitelná energie pro lepší život. Tento rok poprvé bude úkolem poroty najít výběr nejlepších fotografií mezi přihlášenými snímky z České republiky i Slovenska. 

Soutěž probíhá pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), Ministerstva životního prostředí ČR a Českého svazu ochránců přírody. Organizátorem je již tradičně společnost Bayer, která udává trendy v oblastech vývoje a výzkumu. Tento rok soutěž zaměřuje pozornost na téma důležité pro všechny země světa - udržitelná energie.  Prostřednictvím poselství, které fotografie vyjadřují, máme možnost inspirovat širokou veřejnost k zodpovědnějšímu přístupu.

Soutěžící mohou přihlašovat své fotografie na oficiálních webových stránkách www.ekologievobjektivu.cz nebo na facebookových stránkách Ekologie v objektivu (www.facebook.com/fotosutaz) až do 24.9.2012. Soutěží  se v kategoriích - do 17 let a od 18 let.  Letos bude udělena jedna cena Grand Prix společně pro Slovensko i ČR, vítězové obdrží hodnotné ceny v celkové hodnotě 10 tisíc euro a nejlepší letošní fotografie budou představeny veřejnosti v rámci putovní výstavy.

Foto: Studenta

Ohlasy z posledních ročníků soutěže Ekologie v objektivu jsou velmi příznivé, proto se předpokládá zajímavé soutěžní zápolení. Předsedkyní poroty bude prof. Milota Havránková z katedry fotografie VŠVU, dalšími porotci budou například Jan Pohribný, renomovaný fotograf a pedagog,  Ing. Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody a  Petr Špánek, šéfredaktor časopisu Digitální foto magazín. Společnost Bayer, autor myšlenky soutěže, bude v porotě zastoupena svým generálním ředitelem pro Slovenskou a ČR. Dr. Antoniem Payanem. Ten v souvislosti s letošním ročníkem soutěže uvedl: „Je na nás všech, zda uplatníme svoji moudrost, vzdělání a nejnovější vědecké inovace pro lepší život této i budoucích generací. Věřím, že soutěž Ekologie v objektivu pomůže upozornit na to, že příroda je krásná a je také nevyhnutelnou součástí naší existence.“

Grand Prix 2011, Martin Jílek - Magie života
Grand Prix 2011, Martin Jílek - Magie života Foto: Studenta

Společnost Bayer patří v celosvětovém měřítku k lídrům v oblasti inovací a společensky odpovědného chování. Prioritou firmy je propojení principů trvalé udržitelnosti do všech oblastí svého obchodního působení tak, aby byl zajištěn zodpovědný a ohleduplný přístup k naší planetě a současně naplňovány potřeby jejích obyvatel. V tomto duchu také Bayer iniciuje řadu společensky odpovědných projektů, jejichž pojítkem je vytváření sdílených hodnot, podpora udržitelného rozvoje a vědy pro lepší život.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější