ZF
poweredbyexperts

Brzdy vyvíjí v Jablonci již 65 let

Pětašedesát let od svého vzniku oslavila na Nový rok firma TRW Automotive Czech s.r.o., která od samého počátku své existence dodává na automobilový trh brzdy pro osobní automobily. A od stejného data od 1. 1. 1953, má také vlastní vývojové oddělení.

"Před čtrnácti lety firma využila vládní pobídky na podporu technologických center a vývojové centrum výrazně rozšířila. V současné době zde v nově zrekonstruovaných prostorách pracuje více než 120 inženýrů a techniků na projektech pro všechny nejvýznamnější automobilové výrobce. Vývojové centrum sestává z pěti výrobkových skupin - Actuation, Foundation Brakes, Slip Control System, CASE a CAE," říká Martin Skalický, vedoucí jabloneckého vývojového centra. A pokračuje výčtem konkrétních činností jednotlivých oddělení.

Oddělení Actuation se zabývá konstrukcí a testováním Duplex jednotky, která obsahuje podtlakový posilovač brzd, hlavní brzdový válec a nádržku na brzdovou kapalinu, která se používá v brzdových systémech osobních a lehkých užitkových automobilech. "Funkce této jednotky ve voze je posílení síly působící na brzdový pedál a vytvoření hydraulického tlaku v brzdovém okruhu. Zásobník brzdové kapaliny je standardně umístěn na hlavním brzdovém válci a zajišťuje zásobu brzdové kapaliny při všech jízdních režimech," vysvětluje Martin Skalický a dodává, že hlavní brzdový válec v sobě může mít integrovaný spínač brzdových světel nebo dráhový senzor, který se potom využívá ve vozidlech s hybridními brzdovými systémy.

Oddělení Foundation Brakes pak řeší úlohy týkající se vývoje předních brzd, zadních brzd s mechanickou parkovací brzdou (IPB) a zadních brzd s elektrickou parkovací brzdou (EPB). Nedílnou součástí tohoto vývoje je i vývoj software a testovacího prostředí pro testování parkovacích systémů automobilů. Další významnou aktivitou tohoto oddělení je návrh a realizace speciálních zkušebních zařízení včetně hardwaru a softwaru.

Foto: archiv TRW Automotive Czech s.r.o.

"Oddělení Slip Control System se zabývá konstrukcí a zkoušením ABS, ESC jednotek. Tyto jednotky umí mimo jiné spolupracovat s aktivním tempomatem, parkovacím pilotem, kontrolovat tlak v pneumatikách, regulovat EPB, předcházet kolizím s chodci a také spolupracovat při rekuperaci brzdné energie v hybridních vozidlech," pokračuje Martin Skalický.

Oddělení CA&SE má na starosti technickou podporu pro zákazníka a zabývá se přípravou předprojektové dokumentace, vedením projektů, prováděním jízdních zkoušek a přípravou vozidel na testy. Příprava vozidel na testy obnáší výrobu kabelových svazků určených pro spojení měřící techniky, která slouží k záznamu dat. Data jsou požita k hodnocení brzdového systému a k porovnání s požadavky zákazníka, které jsou kladeny na vyvíjený produkt.

Oddělení CAE (Computer Aided Engineering) Jablonec má na starosti počítačové simulace. Výzkumné a vývojové úlohy řešené v tomto týmu se týkají výpočetní podpory prováděné pro ostatní vývojové týmy i pro ostatní organizační jednotky ZF v zahraničí. Výpočty a související návrh komponent, materiálů a uspořádání zahrnuje strukturální, teplotní a dynamické analýzy prováděné metodami FEA (metodou konečných prvků). Výpočty metodou FEA umožňují simulovat chování komponentu nebo jeho části v jednotlivých scénářích tepelného nebo mechanického namáhání ve fázi virtuálního prototypu.

ZF Group

ZF je světovým lídrem v oblasti technologie pohonů a podvozku, jakož i technologie aktivní a pasivní bezpečnosti. Společnost má celosvětovou pracovní sílu 146 000 zaměstnanců s přibližně 230 pobočkami ve více než 40 zemích. V roce 2017 dosáhla společnost ZF prodeje ve výši 36,4 miliard eur a jako takový je jedním z největších světových dodavatelů automobilů.

ZF umožňuje vozidlům vidět, myslet a jednat. Společnost investuje více než 6% svého prodeje do výzkumu a vývoje ročně - zejména pro vývoj efektivních a elektrických pohonů a také pro usilování o svět bez nehod. Díky svému širokému portfoliu zvyšuje ZF mobilitu a služby pro osobní automobily, užitková vozidla a průmyslové aplikace.

Přidej se k nim také:

--> vývojové centrum Jablonec nad Nisou

--> závody ZF v celé ČR

TRW součástí koncernu ZF

V areálu závodu státního podniku Autobrzdy v ulici Na Roli 26, kde dodnes sídlí vývojové centrum, byla výroba brzd zahájena 1. ledna 1953. V roce 1992 byl státní podnik Autobrzdy transformován na akciovou společnost Ateso. Jablonecký závod se stává dceřinou společností a.s. Ateso a navazuje úzkou spolupráci se zahraničním partnerem Lucas Automotive. V roce 1996 pak získává Lucas Automotive majoritní podíl. Následně se Lucas Automotive spojuje s americkou firmou Varity Kelsey Hayes, aby o pár let později byl koupen americkou nadnárodní firmou TRW Automotive. Se změnou vlastnické struktury se mění i jméno firmy z Autobrzd na Lucas Autobrzdy, později na Lucas Varity, až k dnešnímu jménu TRW Automotive Czech s.r.o. V roce 2015 pak dochází ke strategickému spojení firem ZF a TRW. TRW se stává pátou divizí koncernu ZF s názvem Active & Passive Safety Technology.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější