ČEZ láká studenty napříč všemi obory
poweredbyexperts

ČEZ láká studenty napříč všemi obory

Skupina ČEZ se v průzkumu švédské společnosti Universum a Studenta Media umístila v elitní trojce nejžádanějších zaměstnavatelů. Svůj hlas jí dali studenti napříč všemi obory, nejlépe uspěla u studentů technických oborů. Zájem o práci v největší české energetické společnosti ale mají i mladí přírodovědci nebo právníci. „Bez ohledu na to, jakému oboru se student věnuje, každý by chtěl pracovat u stabilního a atraktivního zaměstnavatele,“ říká ředitel útvaru personalistika Josef Lejček. Společně s ním a jeho kolegou, manažerem strategického náboru Pavlem Puffem, jsme si povídali o tom, co může ČEZ českým studentům nabídnout.

Proč si myslíte, že studenti v průzkumu Universum dali hlas právě vám?

Josef Lejček: Jsem velmi rád, že jsme dosáhli tak skvělých výsledků v průzkumu, který realizovala mezinárodně uznávaná společnost. V každé kategorii jsme se umístili v první desítce. Ve třech kategoriích potom mezi prvními třemi. V celkových výsledcích napříč všemi kategoriemi patří ČEZ mezi tři NEJ zaměstnavatele v ČR. A jsme přitom takto vysoko jediná česká firma bez zahraničního vlastníka.

V čem je pro vás toto ocenění nejcennější?

Josef Lejček: Mám velkou radost hned z několika důvodů. Není to tak dlouho, co jsme byli z pohledu atraktivity zaměstnavatele na nule, naprosto mimo jakékoliv žebříčky. Změna přišla až díky naší systematické práci, kterou jsme značce zaměstnavatele a práci se studenty věnovali a věnujeme. Jsem hrdý, že se dostáváme na úroveň Googlu, přestože máme, pokud jde o vnímání celé značky, úplně jinou výchozí pozici.

A co konkrétně studentům ještě při škole nabízíte?

Pavel Puff: Kromě spolupráce při psaní bakalářských a diplomových prací, přednášek, besed a exkurzí organizujeme pro vysokoškolské studenty technických oborů například čtrnáctidenní letní program na jaderných elektrárnách – Letní univerzitu (více informací o něm najdete na protější stránce). Ta je mezi studenty hodně populární, o čemž svědčí jejich každoroční zájem podpořený možností nabídky budoucí spolupráce nebo získání stipendia.

Překvapilo vás, že pro vás hlasovali i studenti oborů, které s vaším podnikáním příliš nesouvisí? Na stupních vítězů jste se umístili také u studentů přírodovědy a práv...

Josef Lejček: Nebylo to až tak velké překvapení, protože bez ohledu na to, jaký obor student studuje, každý by chtěl pracovat u stabilního a atraktivního zaměstnavatele, a my jsme rádi, že takhle působíme na studenty průřezově.

„Jsme velká silná společnost, která studenům nabízí spoustu příležitostí. Se studenty aktivně pracujeme, od základních přes střední až po vysoké školy.“

Foto: Studenta

Spolupracujete také přímo s vysokými školami?

Pavel Puff: Dlouhodobě spolupracujeme se třinácti fakultami technických vysokých škol, které jsou rozmístěny po celé České republice.

Jak tuto spolupráci hodnotíte?

Pavel Puff: Je určitě dobré mít přímý kontakt zaměstnavatel – vysoká škola, protože pak můžeme studentům nabízet právě ty programy, které jsou pro ně zajímavé, ať už se jedná o přednášky, besedy, nebo návštěvy našich provozů.

Můžete srovnat přístup talentovaných studentů dnes a v minulosti? Mají ti současní větší zájem o nabízené programy či stáže, nebo se od vás nechávají spíše „lovit“?

Josef Lejček: V poslední době je znát, že si všichni studenti i zaměstnanci více váží práce i nabídky zaměstnání. A promítá se to do toho, že kromě zajímavých zaměstnaneckých kampaní oceňují i nabídky pro práci v provozu, stáže, brigády. Myslím, že jim dokážeme takové příležitosti nabídnout.

Pavel Puff: V poslední době vnímáme také to, že otázka finančního ohodnocení práce částečně ustupuje a studenty zajímá spíše atraktivita povolání a celého oboru.

Jak si stojí ČEZ v Universu

2. místo u studentů technických oborů

3. místo u studentů přírodovědných oborů

3. místo u studentů právnických oborů

4. místo u studentů ekonomických oborů

9. místo u studentů IT oborů

Skupina ČEZ:

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo, nově působí na poli mobilních operátorů. Aktivity Skupiny ČEZ zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Věnuje se i dalším činnostem souvisejícím s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

Co nabízí studentům:

Letní univerzita:

Studentům technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku nabízí Skupina ČEZ možnost zúčastnit se dvoutýdenního odborného programu v jaderných elektrárnách. Během dvou týdnů mají účastníci možnost se podrobně seznámit s fungováním Jaderné elektrárny Temelín nebo Dukovany. Na programu jsou přednášky zaměstnanců elektrárny i externích odborníků. Na teorii navazuje několik exkurzí do areálu elektrárny a prohlídka jednotlivých zařízení. Cílem stáže je tedy nejen umožnit praxi v provozu, ale také nabídnout možnost budoucí spolupráce nebo získání stipendia.

Trainee program ČEZ Potentials:

Tento rozvojový program je určen absolventům vysokých škol, kteří již mají pracovní zkušenost do dvou let od ukončení studia a hovoří plynně anglicky. Vybraní účastníci programu jsou po úspěšném absolvování výběrového řízení zařazeni na konkrétní pracovní pozice v rámci Skupiny ČEZ. Během 12 měsíců se dokonale seznámí se společností a jejím fungováním. Budou aktivně, pod vedením zkušených manažerů, zapojeni do práce na klíčových projektech a důležitých individuálních úkolech. S pomocí ČEZ budou zároveň intenzivně pracovat na rozvoji svých odborných dovedností a osobním růstu. Získají zajímavou praxi a možnost dalšího vzdělávání v perspektivní společnosti s nadstandardními zaměstnaneckými výhodami. Součástí programu je rovněž koučování, a to jak v českém, tak anglickém jazyce.

Stipendijní program Vysokoškolák:

Stipendijní program nabízí možnost finančního příspěvku, který může student dostávat po dobu svého studia, a to vždy počínaje školním rokem, ve kterém je podepsána stipendijní smlouva. Účastník má dále příležitost spolupracovat přímo se specialisty z praxe, absolvovat zajímavé stáže a exkurze a může počítat s podporou při zpracování odborných projektů nebo bakalářské či diplomové práce.

Soutěže pro studenty:

Soutěž „Cena ČEZ“ – Soutěž o nejlepší diplomovou a doktorandskou práci v oblasti elektroenergetiky.

Soutěž „Cena Nadace ČEZ“ – Soutěž vysokoškoláků z technických univerzit v České republice o nejlepší vědecký a technický projekt v několika oborech.

Cílem soutěží je vyhledávání a podpora talentovaných vysokoškolských studentů a obecně zvýšení zájmu vysokoškoláků o vybrané obory.

V čem jsou jedineční:

Kde můžete naplno zúročit své znalosti a zkušenosti? Kde jinde než ve firmě, která se stala jedničkou v oboru ve střední a jihovýchodní Evropě. Kde jinde než ve firmě, která drží krok s technickým vývojem, zavádí nejnovější technologie, staví a provozuje moderní zařízení. Kde jinde si můžete vybrat z tolika pracovních příležitostí ve všech koutech republiky i v zahraničí. Kde jinde můžete dělat práci, která má pro společnost tak obrovský význam, ve firmě, bez které by lidé neměli ani světlo, ani teplo. Kde jinde najdete tak silné zázemí, skvělé pracovní podmínky a kolegy, kteří vám pomohou vždy, když budete potřebovat.

Kde hledat informace:

Rozcestníkem pro začátek kariéry ve Skupině ČEZ je webová stránka www.kdejinde.cz, na které najdete nabídku volných míst, a to podle krajů nebo oboru povolání.

Text: Michaela Raková

Foto: David Christian Lichtag

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější