ČEZ programy pro mladé: Ze školy rovnou do velína jaderné elektrárny

ČEZ programy pro mladé: Ze školy rovnou do velína jaderné elektrárny

Kdo z nás může říct, že pracuje v jaderné elektrárně? No třeba Honza Hejný, který do Temelína zavítal jako student a zůstal jako důležitá součást týmu. Skupina ČEZ ale nehledá jenom technicky zdatné lidi, hledá třeba i ekonomy, jako je Michal Otradovec. Obou kluků jsme se zeptali, co a jak a kdy a kde, no a hlavně samozřejmě na to proč. :)

Honza Hejný vystudoval v roce 2014 s červeným diplomem pražskou ČVUT. Jeho výcvik jako operátora sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín pak trval dva roky.

Honzo, pověz nám, jak ses dostal do Temelína?

První vzpomínka na Temelín pochází vlastně už z mých cca jedenácti let, kdy jsem autobusem projížděl okolo chladicích věží a asi jako každého mě ohromila jejich velikost a majestátnost. V průběhu studia vysoké jsem se proto také zúčastnil dvoutýdenní Letní univerzity, která v přátelském duchu formou přednášek a prohlídek prohloubila moje vědomosti o jaderných elektrárnách a ukázala mi praktický obraz teoretických znalostí, které jsem nabyl na škole. Tehdy jsem poprvé viděl Temelín i zevnitř a mezi pro mě nezapomenutelné zážitky určitě patří první návštěva například reaktorového sálu nebo vnitřku chladicích věží.

Jak stáž vlastně vypadala?

Přednášky byly sestaveny s ohledem na pestrost studentů, kteří na Letní univerzitu přijíždějí (od techniků elektro, strojařů, jaderňáků po netechniky např. z ekonomických škol) tak, aby se všichni dozvěděli nové informace ve svých oborech a zároveň se každý byl schopen zorientovat při následných prohlídkách technologií. Bohužel si návštěvu jaderné elektrárny nemůžeme představovat jako exkurzi minipivovaru nebo pekárny, kde si můžeme uvařit svou várku piva nebo odnést vlastní koblihu. Bezpečnostní opatření pro vstup do areálu a pro chování návštěvníků jsou velice přísná, a proto je zde dovoleno sahat pouze očima.

Foto: Studenta

Co se ti na stáži nejvíc líbilo?

Jen samotný vstup do areálu a prohlídky jednotlivých zařízení v takovémto měřítku pro mě byly dostatečnou náplní stáže. Jako technicky zaměřený člověk jsem ocenil možnost poměrně detailní prohlídky jednotlivých zařízení, osobní přístup a v případě zájmu i zodpovězení všech doplňujících otázek. Nikdy třeba nezapomenu na návštěvu chemických laboratoří, ze kterých jsme odcházeli až po jedné hodině v noci. Příjemným zpestřením jsou taky aktivity, které Letní univerzitu doprovázejí, jako např. odpolední cyklo-výlety s odborným a relaxačním programem, kterých se s námi účastnili i někteří zaměstnanci, a my je tak mohli poznat nejenom z profesní, ale i z lidské stránky.

Bylo těžké se na Letní univerzitu dostat?

Výběr účastníků probíhá pomocí psychotestů, které se skládají např. z pozornostních, inteligenčních či paměťových testů a na základě studijních oborů jednotlivých uchazečů tak, aby byla výsledná skupina zajímavým mixem studentů z různých škol a fakult. Psychotesty samotné jsou poměrně náročné na čas a hlavně na koncentraci, z toho důvodu určitě doporučuji na ně přijet v předstihu a dobře odpočatý, ale určitě se jich nebát a naopak si je vyzkoušet doporučuji všem.

Foto: Studenta

Pracovat pro ČEZ ses rozhodl hned po Letní univerzitě?

Pro některé účastníky s vhodným psychologickým profilem jsou připraveny rozšířené psychotesty, které pravidelně podstupují třeba obsluhy blokových dozoren. Na základě jejich výsledků mi pak bylo nabídnuto studijní stipendium a po dokončení studia i možnost nástupu do přípravy na pozici operátora sekundárního okruhu. Výběr se tedy skládal z několikerých psychotestů a následně pohovorů s vedoucími provozu. Síto bylo poměrně husté, ale já měl štěstí jím projít, a tak jsem podepsal stipendijní smlouvu, v rámci které jsem dostával měsíční příspěvek při studiu a k tomu měl po dokončení školy zaručenou pracovní pozici. To byl super pocit.

Co vlastně takový operátor sekundárního okruhu dělá?

Náplní pozice operátora sekundárního okruhu na jaderné elektrárně je hlídat, ovládat a řídit technologii na nejaderné části elektrárny pomocí interfacu z blokové dozorny a komunikace s lidmi obsluhující zařízení na místě. Cílem je udržovat provozní parametry, provádět zkoušky zařízení, řešit poruchy, a hlavně být neustále připraven na jakoukoliv nestandartní situaci. Kvůli tomu jsme neustále přezkušováni a procvičováni na věrném plnorozsahovém simulátoru blokové dozorny, kde si nanečisto můžeme vyzkoušet i skutečně havarijní stavy, a hlavně procvičit se v jejich řešení na základě provozní dokumentace. Dalším specifikem naší práce je pravidelné skládání státních zkoušek, během kterých prokazujeme před SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) naši znalost technologie, a právě připravenost k řešení nestandartních stavů. Velká část mé práce je tedy neustálé studium a opakování.

Letní univerzita & ČEZ Potentials

Na Letní univerzitu se studenti technických oborů mohou letos přihlásit už jen do 30. 4. – tak na nic nečekejte!

Program ČEZ Potentials nejen pro techniky běží neustále.

Informace o obou programech najdete na www.kdejinde.jobs.cz.

Michal Otradovec vystudoval Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově. Část studia strávil v Austrálii, USA a Německu. Nyní pracuje na pozici specialisty ve strategii Skupiny ČEZ.

Michale, proč ses rozhodl přihlásit do programu ČEZ Potentials?

Už na vysoké škole mě to vždycky táhlo k energetice. Vnímal jsem ji jako velice rozmanitý obor, který je kombinací fyziky, matematiky, byznysu i práce s lidmi a odehrává se v mezinárodním prostředí – navíc v oblasti, která se každým rokem neuvěřitelně mění, hlavně v oblasti inovativních technologií. Program Potentials jsem viděl jako cestu, jak se stát součástí všeho výše zmíněného, a to s mnohými benefity k tomu navíc, převážně v oblasti rozvoje soft skills i rozvoje osobního.

Jak náročné bylo přijímací řízení?

Přijímací řízení bylo vícekolové. Nejsložitějším, ale zároveň nejzábavnějším z toho bylo podle mě jednodenní assessment centrum, kde jsme řešili skupinové úlohy, sebeprezentace i testy nejrůznějšího charakteru.

Jak program vlastně vypadal?

Program zahrnuje pozici na konkrétním pracovním místě na plný úvazek v rámci Skupiny ČEZ. Vedle toho nabízí nadstandardní možnosti v oblasti osobního rozvoje – je to převážně self-leadership coaching a školení soft-skills, jako jsou prezentační dovednosti nebo projektový management. Během programu jsme se byli podívat v energetických provozech Skupiny ČEZ v Dukovanech a Dalešicích. Setkáváme se rovněž s členy top managementu firmy, kdy máme možnost vést velmi inspirativní rozhovory, a na neformálních akcích s předchozími účastníky programu z minulých let.

Foto: Studenta

Naplnil program tvoje očekávání?

Rozhodně. Dostal jsem se k práci v oblasti, která mě baví. A co je na tom nejlepší – mohu ji vykonávat s lidmi, kteří sdílí podobné nadšení a jsou velmi nápomocní ve všech ohledech. Mám ochotného garanta, který mi dovoluje efektivně skloubit čas v práci se všemi aktivitami programu. A v neposlední řadě je to vynikající parta současných členů Potentials; každý z různých divizí Skupiny ČEZ, se kterými trávím hodně času v rámci programu i na neformálních akcích.

Co na ČEZ Potentials považuješ za nejhodnotnější?

Coaching mi třeba pomohl zvládnout přechod z univerzitního života do toho plně pracovního – naučil mě vyvažovat práci a osobní život tak, abych se nemusel vzdát svých koníčků ve volném čase, ale zároveň pracoval efektivně. Program mi taky pomohl zlepšit mé komunikační a prezentační dovednosti a nasbíral jsem díky němu mnoho znalostí i zkušeností z oblasti energetické, ale především té lidské.

Na jaké pozici v ČEZ nyní pracuješ?

Pracuji na pozici specialisty ve strategii Skupiny ČEZ. Má práce sestává z podpory při vytváření ekonomického hodnocení projektů a strategických návrhů v rámci Skupiny ČEZ. Další částí je research, účast na jednáních s externími poradci, podílení se na zpracovávání informací z jednání a schůzek interních týmů, případně účast na energetických konferencích. V neposlední řadě je to i participace při organizaci jednorázových událostí, jakou byl Inovační Maraton pro univerzitní studenty.

Text: Ella Mahdalová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější