Otevřená věda umožňuje studentům, učitelům i široké veřejnosti nahlédnout do světa vědy
poweredbyexperts

Otevřená věda umožňuje studentům, učitelům i široké veřejnosti nahlédnout do světa vědy

Projekt Otevřená věda Akademie věd České republiky funguje od roku 2005.  Je tu pro všechny, kdo chtějí poznat vědu zblízka. Cílem Otevřené vědy je podpora vědeckých oborů, rozvoj lidských zdrojů ve vědě a v neposlední řadě také medializace a popularizace vědy. Zapojit se můžete i vy!

Dveře jsou prostřednictvím vědeckých stáží otevřeny studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, pedagogové v rámci Otevřené vědy absolvují nejrůznější vzdělávací kurzy, a to nejen během školního roku, v době prázdnin je pro ně pořádán Letní vědecký kemp. Akademie věd ČR nezapomíná ani na širokou veřejnost, pro niž připravuje vzdělávací videa (například animovaný seriál NEZkreslená věda), výstavy a další populárně-naučné, kulturní a společenské akce. Největší akcí svého druhu v České republice je Veletrh vědy, který v loňském roce přilákal do pražských Letňan čtrnáct tisíc návštěvníků.

Klíčovou aktivitou projektu však i nadále zůstávají studentské vědecké stáže. Hlavním smyslem je umožnit mladým lidem zapojit se do praktického výzkumu a rozvíjet jejich zájmy, schopnosti a kariéru. Stáže probíhají přímo na pracovištích Akademie věd ČR, kde se stážisté seznámí s profesionálním vědeckým prostředím, ve kterém by v budoucnu mohli pracovat. Stáže jim dávají motivaci do dalšího studia a pomáhají s rozhodnutím, kterému oboru se věnovat. Nabídka oborů je rozsáhlá, studenti mohou vybírat stáže zaměřené na chemii, lékařské vědy, psychologii, filozofii, práva, dějiny umění, astronomii, biologii a další.

Foto: Studenta

Studentka Alžběta absolvovala stáž na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Co ona sama o stáži říká?

Vždy mě mrzelo, že o mnoha biologických laboratorních postupech jsem se na gymnáziu učila pouze teoreticky. V poslední době jsem se zároveň začala zajímat o bioinformatiku, a tak se stáž s názvem Analýza mikrobiomu trávicího traktu zvířat pomocí molekulárně genetických metod pod vedením Ing. Jakuba Mrázka, Ph.D., zdála jako ideální příležitost,“ přibližuje svou cestu na stáž.

Foto: Studenta

A co všechno během ní zažila? „Během stáže jsem měla možnost seznámit se s nejnovějšími metodami využívanými v molekulární genetice. Sama jsem si zkusila laboratorní práci jako izolování DNA či amplifikaci genů, měla jsem možnost sledovat různé metody používané k sekvenaci, a zároveň jsem se účastnila i bioinformatické analýzy získaných dat. To vše pod skvělým vedením Jakuba, který byl vždy ochotný zodpovědět jakékoli dotazy.“ Díky stáži a svému zápalu pro studium byla dokonce přijata na druhou nejstarší univerzitu ve Velké Británii, University of Cambridge.

Následovat Alžbětu a další studenty z celé České republiky můžete i vy.  Do 15. 11. 2016 probíhá registrace na stáže Otevřené vědy Akademie věd. Podmínky přihlašování a další užitečné informace naleznete zde. Tak zkuste štěstí a přihlaste se!

Text: Věra Novotná

Foto: Akademie věd

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější