Studentka na promocích

Vysokoškolské tituly: Jak oslovovat na akademické půdě?

Co si budeme namlouvat: v českých akademických titulech mají pořádný chaos i studenti, kteří studují už pěknou řádku let. Co pak teprve ti, kteří jsou na VŠ prvním rokem? Hlavním problémem všech nováčků je to, že na gymnáziích a středních školách nás nutili oslovovat učitele „pane profesore“.

Skutečných pánů profesorů je ale velmi málo a na výšce byste si mohli s tímto oslovením uříznout pěknou ostudu. Jak tedy správně oslovovat na akademické půdě?

skupina studentů
work
Proč jít ještě v dnešní době na vysokou? 
12. 1. 2018
2 minuty o budoucnosti

Na českých vysokých školách se můžete setkat s celou řadou titulů. Vezměme si to popořadě. Hierarchie titulů je totiž při oslovování vyučujících velmi důležitá.

1. Absolventi bakalářského studia získávají tituly Bc. (bakalář), případně Bc.A (bakalář umění). Tímto titulem obvykle lidi neoslovujeme.

2. Absolventi magisterských studijních programů získávají v ekonomických, technických, zemědělských, lesnických a vojenských oborech tituly Ing. (inženýr), případně Ing. arch.(inženýr architekt). Oslovujeme je pane inženýre. V oblasti medicíny získávají absolventi tituly MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař), nebo MVDr. (doktor veterinární medicíny). Oslovujeme je pane doktore. Absolventi magisterských studijních programů v ostatních oblastech získávají titul Mgr. (magistr), případně MgA. (magistr umění). Oslovujeme je pane magistře.

jízdné
work
Studentův průvodce po zlevněném jízdném - od září se slevou na bus i vlak
27. 8. 2018
2 minuty levnějšího cestování

3. Absolventi magisterských studijních programů mohou v oblasti svého studia udělat rigorózní zkoušku, a pokud ji úspěšně složí, získávají za studium v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd titul PhDr. (doktor filozofie), za studium v oblasti práv titul JUDr. (doktor práv), v oblasti přírodních věd titul RNDr. (doktor přírodních věd), ve farmacii titul PharmDr. (doktor farmacie) a v teologii titul ThDr. (doktor teologie). Oslovujeme je pane doktore.

4. Absolventi doktorských studijních programů (takzvaného postgraduálního studia) získávají tituly dvojího druhu, píšou se za jménem. Absolventi mohou nabýt buď titulu Ph.D. (doktor), který vyslovujeme [pí ejč dý], nebo Th.D. (doktor teologie), který vyslovujeme [tý ejč dý]. Oslovujeme je pane doktore. Setkat se můžete i s tituly udělovanými v minulosti, např. CSc. (kandidát věd).

5. Nejvyššími možnými tituly jsou tituly doc. (docent) a prof. (profesor). Získávají je akademičtí pracovníci, kteří působí na vysokých školách. Oslovujeme je pane docente nebo pane profesore.

Vysokoškolák
work
Vysoká: Stručný manuál, jak ji úspěšně odstartovat
3. 9. 2018
3 minuty

Obecně platí, že všechny pedagogy oslovujeme jejich nejvyšší dosaženou hodností. To znamená, že pokud má pedagog titul docent i titul profesor, oslovujeme jej pane profesore. Pozor, všechny tituly i hodnosti se u žen překloňují (slovujeme paní docentko, paní inženýrko, paní magistro…). Oslovení "paní" se přidává bez ohledu na to, jestli je naše pedagožka vdaná. Oslovovat šedesátiletou vyučující slečno docentko by bylo skutečné faux-pas!

I když se vám zdá nesmyslné, když učitelé lpí na oslovování tituly, nezapomeňte, že to není pouze výraz úcty k dané osobě, ale také k instituci, kterou navštěvujete. Dávejte si proto pozor na to, kdo se pyšní jakým titulem. Najdete to na internetových stránkách školy i na dveřích pedagoga. Zejména při e-mailování s vyučujícími působí trapně, pokud napíšete špatné oslovení.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější