Univerzita Jana Amose Komenského Praha – brána jazyků otevřená
poweredbyexperts

Univerzita Jana Amose Komenského Praha – brána jazyků otevřená

Nedílnou součástí kvalitního vzdělání je co nejbohatší jazyková výbava. Univerzita Jana Amose Komenského Praha patří v tomto ohledu ke špičce – vždyť právě na této univerzitě můžete v současné době jako na jediném místě v ČR složit prestižní jazykové zkoušky telc nebo si nechat navrhnout jazykový kurz na míru.

Jazyková vybavenost jako součást vzdělání

Jazykové certifikáty „The European Language Certificates“ (telc) jsou mezinárodně uznávané jazykové zkoušky zaštítěné společností telc GmbH. V současné době nabízí přes sedmdesát zkoušek různých úrovní z jedenácti světových jazyků. Evropské jazykové certifikáty telc tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy. Certifikáty telc mohou samozřejmě skládat i zájemci mimo řady studentů UJAK – a nutno podotknout, že univerzita má s pořádáním těchto zkoušek dlouholetou praxi.

Foto: Studenta

„Největší zájem je tradičně o anglický jazyk ve všech volitelných úrovních, následován je zkouškami z německého a francouzského jazyka. Nejrozšířenější je jazyková úroveň středně pokročilých se stupněm B1, ze které skládalo zkoušku celých 85 % studentů. Při vyšším počtu uchazečů škola vyhlašuje mimořádné termíny. Je zde možné složit zkoušky v jazykových úrovních A1 – C1. Zkoušky na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha probíhají zpravidla dvakrát ročně - v červnu a v listopadu,“ přibližuje Růžena Nováková, vedoucí Katedry cizích jazyků.

Foto: Studenta

Zkouška se skládá ze čtyř částí – poslech, čtení, mluvení, psaní. Před samotnou zkouškou je dobré vyzkoušet si modelový test na nečisto, který si můžete přímo na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze zakoupit. Zde si také modelový test můžete vyzkoušet pod vedením zkušeného lektora, který s vámi následně test probere, abyste věděli, kde chybujete.

Kurzy „šité“ na míru

Univerzita navíc nabízí výuku cizích jazyků takzvaně na klíč pro celou řadu společností a institucí a zároveň pořádá jazykové kurzy pro veřejnost. „V současné době zajišťujeme výuku pro Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – přičemž v tomto případě se jedná již o poměrně dlouhodobou spolupráci. Mezi další subjekty, pro něž jsme výuku zajišťovali nebo zajišťujeme, patří například Kancelář Senátu ČR nebo Správu státních hmotných rezerv,“ vysvětluje magistra Nováková.

Foto: Studenta

Foto: CollegeDegrees360

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější