Příběhy absolventů: Jak se stali profesionály ve svém oboru

Příběhy absolventů: Jak se stali profesionály ve svém oboru

Někteří studenti a absolventi dávno vědí, jaká výhoda je umět německy. Naučili se jazyk a díky tomu odjeli na studijní pobyt do zahraničí. Ten jim pak otevřel bránu k lepšímu pracovnímu uplatnění, když se vrátili zpět domů.

Hana Scharffová: Z Německa přinášela aktuální informace

V průběhu svého studia na VŠE absolvovala jeden semestr na švýcarské Universität St. Gallen a zúčastnila se stáže Německého spolkového sněmu. V letech 2005–2009 působila jako zahraniční zpravodajka České televize v Německu. Za rok 2005 získala Novinářskou křepelku, cenu pro mladé a perspektivní novináře.

Foto: Studenta

Podle informací německé ambasády jste se zúčastnila stipendijního programu v zahraničí. O co konkrétně se jednalo?

V zahraničí jsem absolvovala dva stipendijní programy. Výměnný semestr VŠE ve Švýcarsku na Universität St. Gallen a stáž Německého spolkového sněmu – IPS ve spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíně.

Jak se vám v zahraničí žilo? Vnímala jste rozdíly oproti Česku?

Obě stipendia se konala v evropských zemích, nelze tedy mluvit o kulturním šoku nebo nějakém velkém rozdílu oproti České republice. Nicméně bylo velmi zajímavé a inspirativní okusit život studentů v jiné zemi, srovnat systém výuky, který byl na přelomu tisíciletí zvláště ve Švýcarsku výrazně pokročilejší, třeba co se týče využití moderních technologií a kontaktů s privátní sférou.

Jak svůj pobyt za hranicemi hodnotíte? V čem vám byl prospěšný?

Pobyt za hranicemi byl naprosto klíčovou životní zkušeností a jednou z nejlepších věcí, jaké studium nabízí. Nakonec už ve středověku bylo pro studenty běžné navštívit několik univerzit v různých zemích. Je velké štěstí, že naše generace mohla tento poklad znovu objevit.

Proč jste se rozhodla naučit německy?

Tato příležitost přišla nejprve přirozeně na základní škole, kde o nějakém rozhodování nemohla být řeč. Časem jsem ale zjistila, že jde o jazyk nejen krásný, ale pro Středoevropana taky užitečný.

Jaká byla úroveň vaší němčiny před výjezdem? Kde jste jazyk studovala?

Největší pokrok jsem učinila na Rakouském gymnáziu v Praze. Při kompletní výuce v německém jazyce to ani jinak nešlo. Pomohl mi také několikaměsíční pobyt v Rakousku.  Další výměnné pobyty na univerzitách nebyly úplně snadné, ale předchozí znalost jazyka mi umožňovala plnohodnotně studovat.

Zlepšily se vaše jazykové schopnosti díky pobytu v zahraničí?

Jistě. Myslím, že žádný jazyk se nedá naučit jen z učebnice.

Myslíte si, že je pro české studenty a mladé lidi výhoda umět německy? V čem?

Je to individuální, pro jaký jazyk se student rozhodne. Roli hraje osobní zaměření, sympatie k určité zemi a její kultuře i jazykový talent. I v době překladačů a podobných vymožeností ale není nad to, promluvit si s lidmi jejich rodnou řečí a přečíst si knížku v originále. A který si vybrat? Já bych němčinu doporučila mezi prvními jazyky, do kterých se pustit, ale občas to chce pevné nervy a vytrvalost. Není to snadný jazyk a sama se stále mám co učit.

Tomáš Rašner a Adam Kožela: za studiem vyjeli do Vídně

Vydavatelé magazínu Studenta pocházejí ze Zlína, kde vystudovali stejné gymnázium. Svá vysokoškolská studia se rozhodli strávit na ekonomické univerzitě ve Vídni.

Foto: Studenta

V čem byl pro vás pobyt v zahraničí přínosný?

Adam: Studium kdekoli v zahraničí dá člověku úplně jiný pohled na svět i Českou republiku v mezinárodních souvislostech. Na všechno se pak díváte trochu jinak, hledáte analogie s našimi problémy jinde na světě a inspirujete se řešeními ostatních.

Proč jste se rozhodli vyjet právě do Rakouska?

Tomáš: Chtěl jsem studovat v zahraničí a dlouho jsem zvažoval vhodné destinace. Mám rád region střední a východní Evropy a v tomto ohledu se jevila Vídeň jako ideální centrum. Je to skvělé město jak pro studentský život, tak pro byznys. V okamžiku, kdy člověk ovládne němčinu, zjistí, jak moc jsme si s Rakušany podobní.

Jaká byla vaše úroveň němčiny před a po studiu v zahraničí?

Adam: Pokud se člověk učí jakýkoli cizí jazyk jen v domácím prostředí bez pravidelného kontaktu s cizinci, znalost je to vždy jen teoretická. Měli jsme normální středoškolskou úroveň němčiny, poslední rok gymplu jsem se výuce věnoval trochu víc a chodil po odpoledních na jazykovku. Po šesti letech ve Vídni se už domluvíme líp.

Tomáš: Měli jsme skvělého učitele, který nás motivoval, a v posledních ročnících se přidal ještě jeden, rodilý mluvčí. V maturitním ročníku jsem získal jazykovou certifikaci Deutsches Sprachdiplom Stufe 2, která se ukázala být jako dostatečná pro nástup na vysokou školu v němčině.

V čem vám nyní dobrá znalost němčiny pomáhá zpět v Česku?

Tomáš: Pro mě osobně je to především o stavu mysli. Dnes už vím, že jsem schopen žít zcela plnohodnotný, spojený a taky úspěšný život ve všech německy mluvících zemích a to není jen otázkou jazyka, ale také určitého kulturního pochopení a zkušenosti. Toto vědomí mně dodává hodně energie a jistoty, že když mě náhodou přestane Praha bavit, mám za rohem stomilionový trh, kde se můžu kdykoli vrátit a zle se tam mít nebudu.

Petra Lorse: V Německu zjistila, co chce v životě dělat

Grafická designérka Petra ke studiu v Berlíně využila studentské půjčky Bafög. Ta je běžně poskytovaná německým studentům, cizincům jen v případě, že splní specifické podmínky. Polovina se vyplácí jako stipendium, druhou polovinu student splácí po dosažení určité minimální hranice příjmů.

Foto: Studenta

Kde hledat stipendia?

DAAD – Německá akademická výměnná služba

DAAD ročně udělí více než 75 000 stipendií, což z ní činí největší organizaci na světě podporující individuální vědeckou výměnu. Kromě její podpory patří mezi nejdůležitější úkoly DAAD internacionalizace německých VŠ, podpora germanistiky v zahraničí a spolupráce s rozvojovými zeměmi v oblasti vzdělávání. Na základě historických vazeb je střední Evropa tradičním těžištěm zájmu a činnosti DAAD. Už od roku 1963 organizace uděluje stipendia českým vědcům; dnes podpoří ročně přibližně 700 Čechů. Od roku 2000 funguje v pražském Goethe-Institutu Informační centrum DAAD. Zde obdržíte informace o možnostech studia a výzkumu v Německu, o stipendijních programech DAAD a poradí vám s organizací studijního či výzkumného pobytu v Německu. www.daad.cz

Goethe-Institut

Kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Přiděluje stipendia na jazykový kurz němčiny v některém z Goethe Institutů v Německu účastníkům jazykových kurzů v Goethe-Institutu Praha a vyšším ministerským úředníkům.

www.goethe.de

Österreich Institut

Oficiální rakouský poskytovatel kurzů němčiny v zahraničí, u nás sídlí v Brně.

www.oesterreichinstitut.cz

Österreichisches Kulturforum Prag

Podporuje vědeckou a kulturní výměnu mezi Českou republikou a Rakouskem.

www.rkfpraha.cz

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

Podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi z Česka a Německa. Poskytuje spoluúčast až do výše 50 % projektových nákladů.

www.fondbudoucnosti.cz

Deutsch-Tschechisches Jugendforum

Umožňuje skupině 30 mladých lidí z České republiky a Německa scházet se a společně diskutovat nad zastřešujícím tématem.

www.cnfm.cz

Prager Literaturhaus deutscher Sprache

Spolu s partnery uděluje tvůrčí stipendia českým a zahraničním spisovatelům, překladatelům a dramatikům.

www.literarnidum.cz

Politische Stiftungen

Poskytuje stipendia umožňující pobyt na některé německé vzdělávací instituci zabývající se politickým vzděláváním.

www.bpb.de

ERSTE Stiftung

Poskytuje granty na praktické a inovativní projekty. Ty musejí pocházet od neziskové organizace a přispívat k rozvoji společnosti ve střední a jihovýchodní Evropě.

www.erstestiftung.org

Robert Bosch Stiftung

Nadace podporuje projekty s konkrétní vizí, které zlepšují různé oblasti života.

www.bosch-stiftung.de

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější