Rektor UNYP: Umět kriticky myslet a argumentovat - o tom je americké vzdělávání

Rektor UNYP: Umět kriticky myslet a argumentovat - o tom je americké vzdělávání

Proto, abyste mohli studovat obor největší univerzity ve Státech, nemusíte nutně jezdit až za oceán. Zažít filosofii amerického vzdělávacího programu můžete i na University of New York in Prague (UNYP). V čem se liší od českých škol a proč dát UNYP přednost před vyjetím do zahraničí? Na to nám odpovídal sám rektor této univerzity Andreas Antonopoulos, který univerzitě a jejím studentům přináší velké zkušenosti. Pracoval i žil v zemích od Argentiny po Singapour a mluví šesti různými jazyky.

Proč by měli lidé raději než národní studium zkusit to mezinárodní?

Mezinárodní studium nabízí nemálo výhod, ať už co do obsahu či způsobu přednášení. Zároveň je velmi důležité, kde dotyčný studuje. Americký program je odlišný, avšak v dobrém i špatném je vnímán jako vysoce postavený druh vysokoškolské vzdělávání. Od jiných programů je rozpoznatelný a velmi respektovaný.

Proč je lepší studovat zahraniční universitu v Čechách než vycestovat za studiem do zahraničí?

To, zda si zvolíte možnost mezinárodního studia v České republice nebo v zahraničí, je především otázka pohodlnosti, ceny a kvality vzdělání. Můžete začít studovat v zahraničí na neznámé a ne příliš dobré škole proto, že vám tato příležitost umožní získat spoustu nových zkušeností mezinárodních měřítek, ale z hlediska vzdělávání pro vás bude lepší zůstat doma. V případě, že vás čeká studium v zahraničí na velmi dobré univerzitě, výhody jsou zřejmé a záleží jen na komfortu a financích. Studijní program, který nabízí newyorská univerzita přímo v Americe, můžete absolvovat i v Praze, jen asi tak za třikrát až čtyřikrát nižší cenu.

Jaký je rozdíl mezi americkým a evropským vzděláváním?

Každé má trochu jinou filosofii. V americkém vysokoškolském vzdělávání je student považován střed univerzity. Naše třídy jsou daleko menší, čítají kolem devatenácti studentů, což je oproti evropskému modelu, kde je často i dvěstě vysokoškoláků rozdíl. Místo přednášení se učitelé o hodinách snaží hlavně o interakci se studenty. Metody vzdělávání jsou také odlišné neboť se stejně jako v amerických programech soustředíme na rozvíjení kritického myšlení a schopnost argumentace.

Foto: Studenta

V čem tkví hlavní výhoda Univerzity of New York in Prague?

Klíčovou výhodou je to, že UNYP je jednou a pravděpodobně i tou nejlepší možností, jak začít studovat mezinárodní americký program bez stěhování se do Spojených států. Výstupem není jen tak ledajaký americký diplom, ale titul z té největší univerzity v USA. Souběžně s ním můžete studovat i akreditovaný bakalářský obor a získat tak tituly dva. Za to se od studentů samozřejmě vyžaduje spoustu práce, participace a přítomnosti. Také anglický jazyk pro ně může být výzvou, ale na konci studia už absolvent dosahuje dobrých jazykových dovedností, které následně využije na trhu práce.

Víte, jak si na trhu práce vedou absolventi UNYP?

Většina zaměstnavatelů si uvědomuje a dobře rozumí tomu, že absolventi UNYP mají určitou úroveň kritického myšlení a angličtiny, která je pro ně podstatná. Výsledkem pro absolventa pak bývá velmi aktivní kariérní život. Spoustu studentů je najímáno těmi největšími firmami v zemi. Máme konkrétní případy absolventů, kteří jsou nyní opravdu úspěšní.

Je výhodné vyučovat v jedné třídě studenty z různých států?

Na škole máme studenty z 65 různých zemí. Češi z toho reprezentují čtvrtinu. V jedné třídě bývá v průměru dvacet studentů z patnácti různých zemí. Při vytváření různých analýz máte studenty například ze Švédska, Kazachstánu a Argentiny, kteří se liší nejen sociálními problémy, ale i takovými týkající se byznysu. Mají rozdílné postoje a jejich společné diskuze tak jsou mnohem účelnější než u studentů z jedné země.

Jací jsou čeští studenti na UNYP?

Směřují k tomu být nadprůměrní a společně se Slováky jsou to jedni z nejlepších studentů, které na škole máme. Těží hlavně z toho, že jsou na své domácí půdě, je pro ně jednodušší se zapojit a nejsou limitováni místním jazykem.

Foto: Studenta

Existuje na univerzitě nějaká kultura či zažité tradice?

Je třeba říct, že se tu opravdu hodně zaměřujeme na studenty a je pro ně zde spoutu služeb, kterých mohou využívat. Máme velké sportovní zázemí. Náš fotbalový tým si vytvořil svou tradici a v mezinárodních soutěžích si vede velmi dobře. Zaměřujeme se také na alumni. Organizujeme jednou až dvakrát do roka události, kde se nabízí spoustu příležitostí, jak se s bývalými studenty znovu setkat, což je vždy potěšující.

Jak vnímáte český vzdělávací systém v porovnání s ostatními zeměmi, kde jste žil?

Obecně vzato je český vzdělávací systém dobrý. Je v něm spoustu kvalifikovaných profesionálů a profesorů, vychází z něj opravdu kvalitní výzkumy, věda je silná a stejně tak některé univerzity mají zakořeněnou tradici. V některých rovinách je však český systém trochu těžkopádný, lehce staromódní, což má své pro i proti. Někdy bývá až příliš byrokratický a ne tolik cílený na studenty, ale na systém samotný. To je dobré pro již zmíněné vědecké výzkumy, ale i studentům individuálně by se mělo dostat o trochu více pozornosti.

Sám jste pobýval v mnoha zemích, mluvíte mnoha jazyky, co vás přimělo pustit se do získávání mezinárodních zkušeností v takovém rozsahu?

Poté, co se rozhodnete začít žít mezinárodně, se jen těžko vracíte zpět. Když cestujete po celém světě a začnete si uvědomovat všechny příležitosti, je přirozené, že je chcete prozkoumat. Žít na různých místech a dělat to nejlepší pro svou kariéru. Navíc si zdokonalujete úroveň jazyků. Neumím si představit v dnešní době mladé Čechy, kteří by chtěli budovat svou kariéru bez dobré úrovně angličtiny.

Co vám osobně tyto zkušenosti nejvíce přinesly?

Porozumění. Porozumění, že lidé se od vás mohou lišit. Naučil jsem se být flexibilní k různým okolnostem a zároveň mít otevřené oči novým příležitostem. Mezinárodní zkušenosti jsou dovednosti, které vás učiní použitelnějším, adaptibilnějším a flexibilním.

Text: Klára Ludvíková

Foto: Jindra Kodíček

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější