Studentům zbývá týden, aby se přihlásili na Letní univerzitu v Temelíně a Dukovanech

Studentům zbývá týden, aby se přihlásili na Letní univerzitu v Temelíně a Dukovanech

Jen týden zbývá studentům technických fakult, aby se přihlásili na Letní univerzitu, která proběhne přímo v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Čtrnáctidenní program jim umožní poznat, co obnáší výroba energie v jaderné elektrárně a jak se řídí. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. dubna 2013.

Zájemci, kteří studují druhý až čtvrtý ročník technického oboru na vysoké škole, se mohou on-line registrovat na Letní univerzitu. V Temelíně proběhne od 29. července do 9. srpna, v Dukovanech od 2. do 13. září. Na programu budou přednášky zaměstnanců elektrárny i externích odborníků. Na teorii naváže prohlídka jednotlivých zařízení, například návštěva velína, reaktorového sálu, skladu použitého paliva, chladicích věží atd.

Každý den nás čekala nová témata. Fascinovala mě jedinečnost a velikost jaderné elektrárny, nikdy před tím jsem ji nenavštívil,“ říká David Hégr, projektový manažer Skupiny ČEZ, který své zaměstnání získal právě díky účasti na Letní univerzitě. Ta totiž nabízí nejen seznámení s každodenní praxí elektrárny, ale i příležitost profesní spolupráce, popř. pracovního uplatnění ve Skupině ČEZ.

Hlavní podmínku účasti na Letní univerzitě představuje splnění psychologických testů. Trvají tři hodiny a probíhají ve vybrané elektrárně. Testy ověřují technické a osobnostní předpoklady. Podle Davida Hégra se není čeho bát: „Úlohám porozumí každý. Neprověřují technické znalosti, vědomosti nebo obecný přehled. Jde spíše o vyrovnanou psychiku a schopnost se soustředit.

Letní univerzity pořádáme už šestý rok. Studenti se zájmem o jadernou energetiku se z nich vrací nadšeni. Oceňují zejména možnost prohlédnout si všechna zařízení zblízka a na cokoli se ptát. Absolvování této stáže je současně prvním krokem pro případné zařazení do stipendijního programu,“ vysvětluje Pavel Puff ze strategického náboru Skupiny ČEZ.

Více informací a přihlášku najdete zde: www.kdejinde.cz/cs/studenti/letni-univerzita.html

O práci pro Skupinu ČEZ uvažoval i student David Hégr. Dnes jako projektový manažer odpovídá společně s kolegy za přípravu a realizaci projektů pro elektrárny Temelín a Dukovany v oblasti skladování použitého jaderného paliva. Čtrnáctidenní Letní univerzity se zúčastnil v létě 2010 po dokončeném 1. ročníku magisterského studia.

Jakou vysokou školu jste studoval?

Nejdříve jsem absolvoval strojní průmyslovku v Liberci. Bakalářský titul mám z tamní Technické univerzity, kde jsem studoval informatiku a logistiku na fakultě mechatroniky. Na stejné univerzitě jsem se potom v oboru nanomateriály a nanotechnologie stal inženýrem. Nyní pokračuji v navazujícím doktorském programu fakulty strojní ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu. Ve Skupině ČEZ pracuji od 1. listopadu 2011.

Jak jste se dozvěděl o Letní univerzitě, která vás do práce v ČEZ přivedla?

Od personalistů z ČEZ a od Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Měli na univerzitě společnou každoroční přednášku.

Přihlásil jste na Letní univerzitu hned nebo jste to zvažoval?

Samozřejmě jsem nejprve zvažoval, co mi Letní univerzita může nabídnout, jaký má taková stáž pro mne význam. Zaujal mě program a líbilo se mi, že mě potenciální zaměstnavatel zve přímo k sobě do provozu, aby mě s ním seznámil, navíc zdarma. Vyhodnotil jsem to jako příležitost.

Na co z průběhu Letní univerzity nejraději vzpomínáte?

Pamatuji si především na kolektiv lidí, kteří ji se mnou absolvovali, na vysokoškoláky z celé republiky. Každý z nás rozuměl jiným oblastem techniky, byl zvyklý nahlížet věci různými způsoby, a řešit problémy s odlišným přístupem. Stáž také nabízí možnost zjistit, na jaké úrovni jsou vaši kolegové z jiných škol. Získal jsem představu, jaká mě čeká konkurence u pracovních pohovorů. A v neposlední řadě jsem našel nové kamarády.

A z odborného hlediska?

Každý den nás čekala nová témata a jiný program. Během prvních dní mne například nejvíce fascinovala jedinečnost a velikost jaderné elektrárny, nikdy před tím jsem ji nenavštívil. Utkvělo mi zkoumání a zjišťování, jaký má co výkon a jaké jsou parametry elektrárny. Obdivoval jsem také technický přehled a odbornou erudici přednášejících. Při věcném a srozumitelném výkladu zvládali obratem odpovídat také na nejrůznější dotazy studentů.

Probíhal i nějaký doprovodný program?

Ano, poměrně různorodý, plný sportovních i kulturních aktivit. Rozhodně jsme se nenudili. Každý z nás si mohl vybrat, čeho se chce zúčastnit.

Během Letní univerzity jste složil i test psychodiagnostických předpokladů pro práci na jaderném zařízení, byl pro vás náročný?

Ani ne. Test obsahuje úlohy, jimž porozumí každý. Neprověřuje technické znalosti, vědomosti nebo obecný přehled. Je zaměřen na psychiku a schopnost se soustředit. Myslím, že není čeho se bát.

Jak jste spokojen ve svém současném zaměstnání?

Velice. Cením si především toho, že nadřízení nás vnímají jako kolegy a dávají nám prostor uvést a realizovat naše myšlenky. Je to práce, která má smysl. Podílím se na významných projektech, což mě motivuje. V neposlední řadě si vážím i toho, že při práci mohu studovat. A také interní podpory výuky cizích jazyků. ČEZ je firma zaměstnávající vzdělané a schopné lidi, spolupráce s nimi je fajn.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější