Jak se dostat do ČEZ

Jak se dostat do ČEZ

Trainee program ČEZ Potentials je skvělou příležitostí, jak získat práci a zkušenosti v dynamickém oboru energetiky. Při práci v tomto oboru se rozhodně nebudete nudit. My jsme si o programu, který pro ČEZ hledá mladé talenty, povídali s jeho účastnicí Alexandrou Šipošovou.

Se sympatickou Slovenkou jsem se sešel pro mě, jakožto redaktora na volné noze, v hodně netypický čas – v 8 hodin ráno, v tu dobu v ještě klidných kancelářích v centrále ČEZ. A to tu prosím již nějakou dobu byla. Ujistila mne, že vzhledem ke svému zařazení do oddělení řízení ekonomické činnosti zahraničních majetkových účastí má teď trochu napilno.

Jaký byl vlastně váš první impulz pro přihlášení do ČEZ Potentials?

Na ČEZ jsem si vzpomněla proto, že jsem už za sebou měla nějaké pracovní zkušenosti a celkem přesně jsem věděla, jakou pozici nechci a kde bych naopak pracovat chtěla. V průběhu výběrového řízení jsem si uvědomila, že jsem program už kdysi ve druhém ročníku zkoumala.

Jak vlastně probíhá proces výběru v programu Potentials?

Přihláška sestává ze životopisu a motivačního dopisu. Potom vybraní uchazeči skládají on-line testy zaměřené na logické uvažování, verbální schopnosti a psychologické testy, kde jsou výroky a vy musíte označit, jestli se s nimi ztotožňujete.

A po testech?

Pak vybrané účastníky personalisté pozvou na assessment centrum, to je asi to hlavní v celém výběrovém procesu. V jeho rámci jsme řešili řadu úloh, dopoledne šlo o týmové úkoly, kde jsme řešili problémy zaměřené na spolupráci v týmu, argumentaci a přesvědčování. V odpolední části následovaly individuální úlohy, psala se esej, řešily se logické hádanky a tak podobně.

Jak je to s jazykovými požadavky, třeba esej se psala v češtině?

Esej byla v češtině, ale zároveň jsme byli testováni i ve znalosti angličtiny. Perfektní angličtina je jedním z hlavních předpokladů pro pozici trainee v ČEZ. My jsme si měli v angličtině připravit krátkou individuální prezentaci, kterou jsme přednášeli před porotou. Z této prezentace navíc vyplynul jakýsi volný rozhovor v anglickém jazyce.

Trainee program ČEZ Potentials

Talentovaní absolventi škol znamenají pro Skupinu ČEZ velmi cenný zdroj potenciálních zaměstnanců především v technických a ekonomických oborech.

Mezi základní kvalifikační kritéria hodnocená při výběrovém řízení patří: ukončené VŠ vzdělání, 0–2 roky relevantních pracovních zkušeností, schopnost se rychle orientovat a učit novým věcem, dobré komunikační a prezentační dovednosti, zdravé sebevědomí, proaktivita a výborná znalost angličtiny. Splnění tohoto profilu je dobrým předpokladem pro úspěšné absolvování výběrového řízení, jehož součástí jsou testy a assessment centra.

Účastníkům programu je nabídnuto aktivní zapojení do klíčových projektů pod vedením zkušených manažerů. Vedle těchto aktivit procházejí jednoročním rozvojovým programem, absolvují odborná školení a coaching, setkávají se s členy top managementu, navštěvují energetické provozy. Po absolvování mají účastníci programu možnost na základě jeho vyhodnocení setrvat na stejné pozici a pokračovat v započatých projektech.

Po AC a pohovoru s manažery jste do programu vstoupila. Jak vlastně vypadají začátky trainee v ČEZ?

Na začátku není nutné procházet řadou školení, spíš je tu trainee rovnou hozen, jak se říká, do vody a musí plavat. Je to dáno třeba i tím, že jsem nastoupila do relativně malého týmu, takže hned první pracovní den jsem dostala své místo, počítač a materiály k nastudování. Po několika dnech jsme se s garantem, manažerem, který mě vede po odborné stránce, začali domlouvat na tom, jakou agendu bych mohla řešit, a začala jsem se věnovat odborné práci.

A jaká je tedy náplň vaší práce?

Náplň mé práce spočívá spíše v analýzách, většinou pro kolegy, kteří mají na starosti jednotlivé regiony. Já konkrétní přidělený nemám, věnuji se agendě, pro kterou je potřeba analyzovat výsledky napříč jednotlivými regiony. Na mé práci se mi nejvíc líbí, že můj garant, vlastně můj nadřízený, mi nezadává úkoly způsobem „udělej to a to“, ale spíš způsobem „zkus to nějak vymyslet“. Takže dostanu úkol, který vyžaduje odbornost, ale zároveň mohu být kreativní a navrhovat vlastní řešení.

Foto: Studenta

Profil: Ing. Alexandra Šipošová

Alexandra vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze, její hlavní specializací byla mezinárodní politika, vedlejší specializací finanční manažer. Absolvovala zahraniční stáž v Seoul National University v Koreji (únor–červenec 2010) a v létě 2011 intenzivní kurz Advanced Corporate Finance ve Spojeném království.

Jak vlastně funguje vztah s garantem?

Trainee se s garantem pravidelně potkává, já třeba jednou za dva týdny, abychom probrali pracovní záležitosti. Když se potřebuji poradit, mohu se na něj obrátit. Vždy je při naší schůzce prostor i pro to, abychom probrali pracovní záležitosti i z „pocitové“ stránky – jestli jsem v ČEZ spokojená a jestli se mi zadané úkoly zdají zajímavé.

Jaké jsou další aktivity v rámci ČEZ Potentials, kromě plnění běžných pracovních úkolů?

Aktivity jsou rozdělené do různých oblastí. Útvar personalistika pro nás plánuje řadu odborných školení včetně rozvojových programů zaměřených na soft skills. V rámci trainee programu máme zajištěný celoroční self-leadership coaching v angličtině a schůzky s TOP managementem. Potom máme naplánované různé exkurze po lokalitách ČEZ, byli jsme už v Dukovanech, pojedeme do Temelína, chystáme se na Dlouhé Stráně. Je to velmi příjemné, na jednu stranu je to zpestření, na stranu druhou je určitě dobré, že i já jako netechnik mám možnost získat znalosti z energetiky i po technické stránce.

Co byste vzkázala nebo doporučila budoucím uchazečům, kteří o vstupu do programu uvažují?

Určitě bych jim doporučila, ať se soustředí na assessment centrum. Uchazeči se často snaží stylizovat do nějaké role a to pak nevytváří příliš dobrou atmosféru ani dojem u hodnotitelů. Často za to samozřejmě může nervozita a stres, každý po získání pozice touží a nikdo nechce selhat. Někdo je nervózní a potom ze sebe nevydá to nejlepší, protože je zablokovaný a má trému, u někoho zase nervozita přechází v přílišnou agresivitu, to také není pozitivní signál.

Text: Luděk Vokáč

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější