Trend v současném světě digitalizace? MOOC a vzdělávání 4.0.

Trend v současném světě digitalizace? MOOC a vzdělávání 4.0.

Anglická zkratka MOOC po přečtení zcela jistě evokuje zvuk charakteristický pro stádo krav. Ne, že by se stádo krav nemohlo stát inspirací i pomocníkem při výběru studijního oboru, relaxací v průběhu samotného studia, či předmět zájmu kariéry. Zkratka MOOC (z anglického Massive Online Open Course) však v současném světě digitalizace přináší naprosto nové pohledy na podobu a možnosti na to, jak se vzdělávat. 

Jednoduše si představte, že zatímco získáváte pracovní zkušenosti již během hořkosladkých studijních let i po nich, vše, co k samotnému studiu i jeho ukončení potřebujete je dostupné online. Včetně testů, přednášek i misí ke splnění. Místo odsouzení k chození na přednášku do dané třídy a v daný čas, si tak místo pracovního oběda nebo večerního sledování Her o trůny, pustíte několik videí se vzdělávacím obsahem relevantním pro váš studijní obor a v rámci sick day napíšete seminárku, či splníte úkoly. S pedagogy se pak můžete potkávat skrze Skype a nebo si s němi domluvit “reálnou” konzultaci skrze sociální online hru Second life. Zní to jako utopie? Mírná apokalypsa pro český vzdělávací systém? Možná. Nicméně v anglosaském prostředí takovéto kurzy existují již 8 let a v současné době jich využívá na 35 miliónů studentů z celého světa. Důvodů pro absolvování takovéhoto kurzu je hned několik.

Za prvé cvičíte jazyk. V psané i mluvené podobě. Přičemž pokud si zaplatíte certifikát, a kurz úspěšně dokončíte, dokazujete v životopise, že jste schopni v cizím jazyce absolvovat ty nejlepší univerzity na světě. Na poli MOOCového vzdělávání se totiž hovoří o tzv. velké trojce vzdělávacích serverů. Konkrétně se jedná o servery edX, Coursera a. Udacity. Všechny tři platformy jsou napojeny na nejprestižnější university na světě. Server edX spolupracuje na vývoji MOOCů s MIT, Harvardem, či Berkley. Udacity s Národní univerzitou v San Jose, Googlem a Facebookem, Coursera se Stantfordem a Princetonem. Spojit své CV s certifikátem o absolvování kurzů na jedné z universit Břečťanové ligy, či obecně nejlepšími universitami na světě, je výzvou pro každého aktivního studenta. Pokud se strachujete, že nenajdete MOOC, který by odpovídal vaši profilaci, strachovat se nemusíte. Ve vyhledavači MOOCů zadejte váš obor, nebo obor o který máte zájem (v současnosti jich je více než 4200), zaregistrujte se, studujte a komunikujte. Odkudkoli a kdykoliv.

Foto: Studenta

A jak MOOC souvisí s kontextem vzdělávání 4.0? Spektrum možností vzdělávání se ve vztahu pronikání virtuální reality do všech aspektů lidského života klade na studenty i absolventy neustále nové požadavky a neustále nové věci k učení. Vzdělávání 4.0 se sice nejčastěji skloňuje ve vztahu se změnami v průmyslu. Ale ve velké míře se zcela jistě bude týkat i ostatních ekonomických sektorů, které se nutně adaptují a budou muset adaptovat na formu digitální ekonomiky. Paradoxní tak je, že v současné době jsou studenti skrze tradiční vzdělávací systém vzděláváni pro obory, které ve své podstatě ještě neexistují. V horším pro pracovní pozice, které zřejmě existovat nebudou. Například se bude jednat o pošťáky, farmáře, knihovníky, či učitelé na vysokých školách.

I z tohoto důvodu je dobré sledovat nové MOOC kurzy, které jsou designovány podle potřeb digitální ekonomiky a díky jejich absolvování vaše práce v boudoucnu nebude nahrazena prací robota, či stroje. (Pokud neumíte anglicky, k dispozici jsou české modifikace MOOCů Seduo a Nostis, nicméně neobsahují tak obrovské spektrum profilací).

Text: Petr Cieslar

Foto: bigstockphoto.com

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější