Vysokoškolským profesorům již odzvonilo?

Vysokoškolským profesorům již odzvonilo?

Přednáškové sály na některých vysokých školách zejí prázdnotou. Přestože studijní řády ukládají studentům povinnost na přednášky chodit, ne každý vyučující má tu čest vstoupit do zaplněné posluchárny, možná s výjimkou začátku semestru, kdy se sdělují podstatné informace o zápočtech a zkouškách.

Možná se ani není čemu divit, proč sedět dvě nebo tři hodiny na židli a poslouchat přednášku, která slovo od slova kopíruje skripta? Některé vysoké školy a univerzity, především ty zaměřené na ekonomii, management a IT, se snaží s nezájmem studentů o přednášky bojovat. Zavádějí nové, interaktivnější přednášky, kdy studenti jen nesedí, ale můžou se do přednášky aktivně zapojit, případně sami přednést výsledky své práce či téma, které je zajímá. Školy si také často zvou odborníky z praxe, kteří dokáží studentům sdělit aktuální informace z oboru, ale také se s nimi podělit o dlouholeté zkušenosti. Zájem je hlavně o zaměstnance velkých firem.

Podobnou strategii prosazuje pražská vysoká škola Unicorn College, kde vyučují odborníci ze společnosti Allianz, Telefónica O2, ČEPS nebo z Burzy cenných papírů Praha. Úspěch přednášek lidí z oboru dosvědčuje i zájem studentů. Ti samozřejmě vítají, že se vedle povinné teorie, dozví také něco z reálného fungování firmy a trhu přímo od profesionálů. Unicorn College je vysoká škola zaměřená na IT a ekonomii, proto je také součástí studia řešení různých projektů z praxe. V dnešní době, kdy se předpovídají problémy s uplatněním absolventů v budoucnosti, každý poznatek a zkušenost může studentům přinést konkurenční výhodu oproti posluchačům jiných škol.

Foto: Studenta

Díky současným trendům na ekonomických vysokých školách se úroveň výuky zvyšuje. Jak vyučující, tak i studenti, jsou si vědomi toho, že jen s teorií v dnešní době nevystačí. Ne každý student pracuje ve firmě, kde by se chtěl vidět i po skončení studia. Kvalitní výuka, ve které figurují specialisté z daného oboru, jim však může dopomoct k tomu, aby si po absolvování školy našli práci podle svých představ.

Více info na www.unicorncollege.cz

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější