Unilever výzvu s přehledem vyhráli studenti ze Slovenska

Unilever výzvu s přehledem vyhráli studenti ze Slovenska

Studenti českých a slovenských vysokých škol měli za úkol do 31. prosince 2014 vymyslet projekt, v rámci kterého by přispěli k udržitelnosti a zlepšení života. Ke zdokonalení měli během soutěže k dispozici 10 mentorů. Poslední únorový pátek porota vybrala ty nejlepší z nejlepších.

Z celkových 77 přihlášených projektů vybrala porota nejlepší dvacítku. Deset nejzajímavějších dostane 70 000 Kč na realizaci svého projektu. Kromě toho se na konci února rozhodovalo i o čtyřech nejlepších projektech, jejichž autoři získali osobní odměnu a ten úplně nejlepší cestu na Srí Lanku.

Porota se nakonec rozhodla udělit o jednu osobní cenu více, než původně zamýšlela. Na třetím místě se totiž umístily hned dva projekty. Jedním z nich je projekt Soaré 2015, jehož autorem je Ján Supuka. Jeho projekt se zaobírá problémem hudebního festivalu Soaré 2015 a chce ukázat, že i festivaly mohou mít malou ekologickou stopu a minimální vliv na životní prostředí. Ne stejném stupni skončil i projekt Martina Feriance s názvem Aktívna a pasívná rekuperácia, který řeší nové využití zbytkové energie. Martin již dokonce navrhl a zkonstruoval zařízení, které dokáže zachytávat zbytkovou energii během větrání v budovách. Oba autoři si odnesli osobní odměnu v hodnotě 10 000 Kč.

Na druhé příčce se umístil projekt s názvem Malí zahrádkári, jehož autorkou je Andrea Benková. Její projekt je zaměřen na předškoláky a klade si za cíl ukázat dětem, že jsou schopny vypěstovat si vlastní zeleninu a ovoce. Dlouhodobým cílem je snaha naučit tímto děti vážit si více potravin a tím zabránit jejich plýtvání. Za tento projekt si Andrea odnesla osobní odměnu ve výši 20 000 Kč.

2.místo_Malí zahrádkari
2.místo_Malí zahrádkari Foto: Studenta

První místo obsadil projekt Kde sú včely tam je život, jehož autorem je Martin Miško. Martin se věnoval problému, který vzniká na Slovensku v důsledku nedostatku medu a včelstev. Tento med může být použit pro lékařské účely, ale není ho na Slovensku dostatek. V rámci svého návrhu hodlá Martin oslovit studenty, které mají zájem naučit se včelařskému řemeslu a otevřít si včelařskou školu. O tom, že jeho projekt porotu skutečně oslovil, není pochyb. Kromě osobní odměny 30 000 Kč si odnesl i zájezd na Srí Lanku.

„Projekt, který je líhní nových včelařů, tu ještě nebyl. To je hezký nápad. Přínos pro lidi i přírodu je, myslím, zřejmý. Co se týče projektu, co budete dělat, když nebudete mít žádného zájemce? Jak zajistíte, aby byl projekt úspěšný? Uvažoval jste o spolupráci s nějakým svazem včelařů? Ten by mohl dobře pomoci,“ říká k vítěznému návrhu jeho mentor Vladimír Kočí.

Povídali jsme si také s Andreou Benkovou, jednou z vítězek Unilever výzvy s projektem Malí zahrádkári:

Co pro tebe bylo během soutěže nejpřínosnější?

Jednoznačně nadšení pro věc. Velmi mě potěšilo, když jsem zjistila, že o můj projekt skutečně jeví malé děti zájem. A nejen děti, i učitelky v mateřských školkách a dokonce nás oslovila i televize, že o tom natočí reportáž, aby se to mohlo více šířit.

Co tě čeká v nejbližší době?

Teď nás čeká realizace, což bude ten nejtěžší úkol. A pak udržování projektu i nadále. Ráda bych ho rozšířila i na další školky, ale to už závisí na sehnání sponzorů.

Dokážeš odhadnout, kdy a čím celý projekt začne?

Začneme hned, jak nám pošlou peníze z výhry. Ale už jsme například objednali vyvýšené záhony, protože se dělají na míru. Zároveň hledám nářadí pro dospělé i pro děti, abych koupila kvalitní a za dobrou cenu. Až všechno shromáždíme, přijede televize a začneme s realizací, aby to mohli vidět i ostatní školky, které by to mohlo inspirovat.

Budeš si sestavovat nějaký tým?

Tým tvořím pouze já a paní učitelky a paní ředitelka z té školky. Svůj tým ale nemám, celá organizace a realizace závisí na mně.

Text: Veronika Doskočilová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější