Úspěch: zaklínadlo dneška

Úspěch: zaklínadlo dneška

Všichni ho tolik chceme, přestože pro každého z nás znamená něco jiného. Pro jednoho může úspěch znamenat uběhnutí maratonu, pro druhého třeba dosažení kariérních cílů nebo procestování světa. Existuje ale něco jako obecné měřítko úspěchu? Hovoříme-li o úspěšných lidech, většinou tím myslíme lidi slavné a bohaté. Spočívá ale úspěch opravdu v těchto dvou atributech? 

Úspěch podle úspěšných

I přesto, že je úspěch často spojován s majetkem, dva nejbohatší muži světa – spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates a investor Warren Buffett – ho se jměním naopak vůbec nespojují. Gates si při Q&A (otázkách a odpovědích) na sociální síti Reditt vypůjčil slova svého nejbohatšího „kolegy“ Buffetta, když fanouškům sdělil, že člověk je úspěšný, jen pokud jsou jemu blízké osoby šťastné a pokud je jimi milován. Podle Gatese je také člověk úspěšný, když svojí činností něco mění, například přijde s novým vynálezem nebo někomu pomáhá. Podobně definovala úspěch i Lady Gaga, držitelka šesti cen Grammy, v rozhovoru pro CBS News. Synonymem největšího úspěchu pro ni je prý to, když vidí, že je na ni její rodina pyšná.

Jak vidíme, subjektivně je tedy úspěch nejčastěji vnímán ve vztahu k ostatním. Objektivně je pro něj ale důležité zejména to, co všichni víme a málokdo máme. Jak nedávno ve své řeči na harvardské univerzitě prohlásil zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg – jednou ze základních podmínek k úspěchu je zázemí a finanční jistota, díky které si můžeme dovolit riskovat a případně i neuspět. Právě neúspěch je součástí mnoha příběhů, jež nakonec skončily dobrým koncem. Jedním z nich je třeba příběh Stevea Jobse, který byl ze své vlastní firmy nejdříve vyhozen. Pokud ale milujeme to, co děláme, budeme podle Jobse vždy mít vůli se i po neúspěchu vzchopit a pokračovat stejně tak jako on.

Americký analytik Richard St. John skrze rozhovory s úspěšnými lidmi definoval těchto osm zásad úspěchu:

  • Mít vášeň pro to, co děláme. Peníze pak přijdou samy.
  • Tvrdá práce. Bez práce nejsou koláče
  • Být dobrý v tom, co děláme. Skrze trénink se můžeme stále zlepšovat.
  • Soustředěnost.
  • Posun. Musíme se stále posouvat dál a sami sebe tlačit dopředu.
  • Vytváření hodnot a jejich sdílení s ostatními.
  • Nápad. Základem je mít dobrý nápad a ten realizovat.
  • Vytrvalost. Opravdového úspěchu dosáhnou jen ti, kteří vytrvají.

Zdroj: Richard St. John - Osm tajemtví úspěchu

Soumrak materiálna?

Naše generace je popisována (a někdy i kritizována) za to, že není tak materiální, jako byly generace před ní. Mít auto, dům nebo nejnovější Apple (i když u toho to občas vypadá přesně opačně) už pro nás není tak klíčové, jako mít spokojený a šťastný život. To potvrdila i loňská anketa našeho časopisu, v níž jsme se ptali více než dvou tisíců studentů na to, co pro ně znamená úspěch, a letošní, kde jsme se ptali, co jim zaručeně udělá radost. Koupit si nebo vlastnit něco se stále umisťuje na spodních příčkách, zatímco na špičce našich hodnot vede sebereflexe, osobní rozvoj a vztahy k ostatním.

V loňské anketě například téměř polovina studentů označovala za největší úspěch dosažení cílů, které si sami stanovili. Studijní nebo kariérní úspěchy se umístily podstatně níže.

Foto: Studenta

Tajemství úspěchu

Hledat obecné měřítko pro úspěch je velmi obtížné, protože pro každého tento pojem představuje jiné hodnoty. Barack Obama například úspěch měří podle toho, do jaké míry člověk dokáže měnit životy druhých k lepšímu, miliardář Richard Branson zase podle štěstí, které vám život a to, co v něm děláte, přináší. Thomas Edison za své éry říkával, že úspěch je z 1 % inspirace a z 99 % pot, a Arianna Huffington se nedávno nechala slyšet, že moc a peníze vám k úspěchu ani zdaleka nestačí. Jednoznačná definice úspěchu tak očividně neexistuje, a byť ho naše společnost nejčastěji měří v penězích, jeho podstata je o mnoho složitější. Neměli bychom se tak okamžitě katapultovat do sféry neúspěšných jen proto, že nemáme ten svůj první milion těsně po škole, jak nám občas média tvrdí, že už bychom vlastně měli. Protože pokud děláme to, co nás baví, máme kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi, a máme motivaci k tomu někam směřovat, jsme rozhodně úspěšní.

Autor: Marijana Šutová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější