svět

#goodtoknow: Mezinárodní organizace a jak ovlivňují naše studentské životy

To, že bychom si měli pomáhat, se učíme už od útlého dětství. I vyspělé státy si moc dobře uvědomují, že spolupráce je výhodnější než války a táhnout za jeden provaz se vyplácí. A tak vznikají již od dob starověkého Říma světové integrace, jejichž prospěšnost je poslední dobou zpochybňována nejen občany, ale i politickými představiteli. Mezinárodních organizací jsou v dnešním globalizovaném světě stovky, málokdo je zná všechny. O kterých byste ale rozhodně měli mít alespoň základní přehled? A jak tyto instituce ovlivňují naše studentské životy?

Evropská unie

Kdo by neznal Evropskou unii. Pokud sledujete zprávy, víte, že alespoň drobné zmínění EU se objevuje každý den. Od dob migrační krize se jedná spíše o zmínky negativní. Právě na základě oslabení jednoty názorů na integraci dochází ke spekulacím, jakým směrem se Unie vydá. Co nás čeká, můžeme jen předpovídat.

Pojďme se raději podívat na pár faktů. Evropská unie byla založena v roce 1993 smlouvou o Evropské unii - známější pod názvem Maastrichtská smlouva. Vzniku takové Unie, jakou ji známe dnes, předcházel dlouhý a složitý vývoj, jehož kořeny sahají do 50. let předešlého století.

Foto: Shutterstock.com

Česká republika se ke společenství připojila v roce 2004. O vstupu rozhodly výsledky referenda, kterého jsme se my, mladší generace, sice tenkrát ještě zúčastnit nemohli, ale z pohovek zvedlo 55 % občanů země. Nyní se hospodářská a politická integrace sídlící převážně v Bruselu skládá z 28 členů. Za pár měsíců nás ovšem opustí Velká Británie a počet se tak od března 2019 sníží na 27.

A co pro nás členství v Unii znamená? Na chvilku zapomeňme, že díky svobodě pohybu můžeme volně cestovat k moři a tak podobně. Evropská unie nám, studentům, přináší výrazné výhody. Za nejmenší (ale přesto skvělou) výhodu lze považovat krátkodobé výměny mládeže v rámci programů Erasmus. Mimo to můžeme vycestovat i na celý semestr do zahraničí a studovat na partnerské škole. Strávit téměř půl roku třeba v Číně nebo u moře v Portugalsku, by se nám tak mohlo pouze zdát. Pokud by někdo snil o kariéře v EU, má možnost vyzkoušet si práci díky stážím, které vypisuje jak samotná Unie, tak europoslanci. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých orgánů nebo na Eurodesk.cz a Europa.eu.

2. Organizace spojených národů

Organizace spojených národů je pokračovatelkou Společnosti národů, která jako garant bezpečnosti selhala a s počátkem druhé světové války ztratila význam. OSN (United Nations) vznikla již v roce 1945 v San Franciscu na základě Charty OSN. Z tehdejších padesáti zakládajících členů se organizace rozrostla na 193 států, s jejichž pomocí se snaží o zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a spolupráce.

Foto: Shutterstock.com

V New Yorku, v hlavním sídle, mají všechny státy svá zastoupení. Důvodem je, že OSN funguje na principu suverénní rovnosti. V praxi to znamená, že každý stát má svého zástupce ve Valném shromáždění a do Rady bezpečnosti může být zvolen jako jeden z deseti nestálých členů na dvouleté období. Pouze pět států je stálých: Čína, Francie, Rusko, USA a Británie.

Chtěli byste dohlížet na dodržování světového míru? Máte tu možnost. I OSN nabízí studentům stáže, které se konají přímo v New Yorku. Na výběr je ze stáží v informačním centrum OSN nebo v podřízených agenturách, jakou je například UNICEF. Zájemci najdou více informací na kariérních webovkách OSN.

3. Severoatlantická aliance

Severoatlantická unie (NATO) bývá nejčastěji zmiňována médii v souvislosti se závazkem přispívat na její chod dvěma procenty HDP (=hrubý domácí produkt). Tento závazek samozřejmě všichni členové nesplňují, a tak vzniká důvod k roztržkám mezi členy. NATO je přitom významným vojenským paktem. Jeho historie se začala psát rokem 1949, kdy došlo k podpisu Severoatlantické smlouvy. Prvotním impulsem ke vzniku byla nutnost bránit se před Sovětským svazem. K tomu ale evropské státy potřebovaly silného partnera - USA.

Foto: Shutterstock.com

Česká republika přistoupila v roce 1999 s privilegiem první země bývalého Východního bloku. Česko jako jeden z 29 členů přispívá i v této organizaci k ochraně svobody a bezpečnosti. Naproti tomu nám Aliance zaručuje, že v případě útoku ze strany jiného státu nebudeme nuceni spoléhat pouze na vlastní síly.

A co nabízí NATO studentům? Asi vás nepřekvapí, že opět stáže. Ale pozor, ne ledajaké. Aliance se chlubí prestižními, a dokonce placenými stážemi. Uplatnění najdou studenti IT, politologie nebo ekonomie. Požadavky na uchazeče bývají ovšem náročnější. Kromě znalosti dvou světových jazyků budete potřebovat i bezpečnostní prověrku. No nezní to jako zajímavá zkušenost?

4. Organizace vyvážející ropu

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) nepatří zrovna mezi integrace, o kterých bychom se bavili nad pivem. Neznalost OPECu není život ohrožující, ale ovlivňuje nás více, než bychom čekali. Ptáte se, co má například takový Bahrajn společného s vaším životem?

Foto: Shutterstock.com

OPEC je sdružení čtrnácti zemí exportujících ropu. K založení organizace došlo v roce 1960 v Bagdádu. Členské státy kontrolují pětasedmdesát procent všech světových ropných zásob a určují tak objem i ceny exportované ropy. V případě, že jste vlastníkem řidičského oprávnění, a ještě lépe i nějakého auta, měli byste vědět, že mezi viníky růstu cen pohonných hmot je právě OPEC. Stačí aby kartel rozhodl, že nedojde k navýšení objemu těžené ropy a ceny na informačních tabulích benzínek se šplhají vzhůru.

Ať už je váš názor na mezinárodní spolupráci jakýkoliv, faktem zůstává, že z globálního hlediska jsme všichni malými figurkami na hracím poli. Nezbývá nám tak nic jiného než doufat, že odpůrcům integrací budou docházet argumenty a pozitiva budou převažovat nad negativy.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější