Program Erasmus+: Zkušenosti k nezaplacení

Program Erasmus+: Zkušenosti k nezaplacení

Zajímá vás, kde při svém studiu najít co možná nejpřínosnější praxi, a nebráníte se novému impulsu do vašeho studentského života? Pak je pro vás vzdělávací program Erasmus+ tou nejlepší možností. Na jeho výhody jsme se ptali absolventky programu Kamily Menšíkové. 

Vzdělávací program Evropské unie s názvem Erasmus+ podporuje studenty při získávání odborné praxe ve všech sférách vzdělávání. Studenti vysokých škol mohou za pracovní zkušeností vycestovat do všech členských států Evropské unie, navíc pak do Norska, Lichtenštejnska, Turecka, Makedonie či na Island.

Kamila Menšíková absolvovala v rámci projektu Erasmus tříměsíční praktickou stáž na Maltě. A jak to probíhalo? „Na praxi, která byla povinnou součástí studia sociální a humanitární práce, jsem poskytovala zejména odborné sociální poradenství při každodenních záležitostech klientů, jako je například pomoc s hledáním zaměstnání či asistence při jednání s místními úřady,“ říká.

Na zahraniční stáž je v rámci jednotlivých studijních cyklů možné vycestovat na 2 až 12 měsíců. Existuje celá řada způsobů, jak vhodnou stáž vyhledat, student se může obrátit na zahraniční oddělení své vysoké školy, inspirovat se zkušenostmi předchozích účastníků v databázi zpráv z mobilit studentů Erasmu či si domluvit stáž na vlastní pěst. Studenti mají nově možnost přihlásit se také na tzv. absolventskou stáž, která je realizována až po ukončení studia.

„Kromě práce v kanceláři jsem také vykonávala terénní sociální práci, docházela jsem do ubytovacích zařízení klientů, kde jsme si s klienty často povídali o jejich životě před a po příchodu na Maltu. Nejčastěji pocházeli z Etiopie, Nigérie, Somálska a dalších afrických zemí.“

Dle slov Kamily Menšíkové se z velké většiny setkala s velmi milými a pohostinnými lidmi. „Většina z klientů mě mezi sebe přijala, několikrát jsem například dostala pozvání ke společnému stolu, a mohla tak zblízka poznávat jejich kulturu a zvyklosti,“ říká. Pro děti také se svým kolegou stážistou organizovali volnočasové aktivity, hráli s nimi hry, pořádali soutěže či výlety k moři, kde je také učili plavat.

Foto: Studenta

Právě praktické stáže v zahraničí jsou pro české studenty velmi přínosné. Mohou se tak setkat s odlišnými kulturami a jiným pohledem na svět. Nabyté zkušenosti pak po návratu mohou využít v pracovním procesu. Jedním z cílů programu Erasmus je zvýšení uplatitelnosti absolventů na pracovním trhu

„Praktická stáž v zahraničí pro mě byla maximálně přínosná. Získala jsem praktické zkušenosti v oboru, osamostatnila jsem se, poznala jsem spoustu lidí z odlišných kultur, a to jak v práci, tak i ve volném čase,“ hodnotí Kamila přínos stáže v rámci programu Erasmus. „Skvělá je také možnost každodenní komunikace v cizím jazyce. Z programu jsem si odnesla celou řadu zajímavých a jedinečných zážitků,“ dodává.

A doporučila by program svým přátelům? „Díky pobytu na Maltě jsem získala kromě zkušeností k nezaplacení také mnoho přátel z cizích zemí, chuť cestovat a dále poznávat svět. Takže jednoznačně, stojí to za to,“ říká Kamila, která v současnosti využívá načerpaných zkušeností při práci v Domě zahraniční spolupráce, kde má mj. na starosti administraci studentských mobilit v rámci programu Erasmus+.

Ať už se tedy rozhodnete načerpat praxi jakýmkoli způsobem, vězte, že program Erasmus+ vám dává jedinečnou možnost získat ty nejlepší zkušenosti a zážitky, na které budete vzpomínat celý život.

Text: Oliver Sálus

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější