student uvodni upr

Do kdy platí status studenta? Pozor na zbytečné chyby

Nastalo období, v průběhu kterého si studenti či absolventi začínají hledat svoji první práci. Často však není jasné, do kdy mohou uplatňovat takzvaný statut studenta, a tudíž využít výhodnějšího režimu z pohledu daní a pojistného. Jak se zorientovat, radí Jan Kašpar, daňový poradce ze společnosti KODAP.

V případě zdanění hraje hlavní roli možnost uplatnění slevy na studenta a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Dobu, po kterou je poplatník považován za studenta, určuje pro oba případy zákon o státní sociální podpoře.

Slevu na studenta můžete uplatnit po dobu, po kterou se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem, a to až do 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do 28 let. Toto ovšem neplatí u daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kde je hranice pevně stanovena dovršením věku 26 let, žádná výjimka pro doktorské studium tu není.

V případě ukončení studia se doba, po kterou je poplatník považován za studenta, odvíjí od možných situací:

Střední škola

  1. Student úspěšně ukončil na jaře 2019 studium na střední škole, složil maturitní nebo závěrečnou zkoušku a nastupuje ve stejném kalendářním roce na vysokou školu - za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i období navazujících školních prázdnin bez ohledu na to, zda student vykonává výdělečnou činnost.
  2. Student úspěšně ukončil na jaře 2019 studium na střední škole, složil maturitní nebo závěrečnou zkoušku a nenastupuje na vysokou školu - za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i období navazujících školních prázdnin (červenec a srpen), pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7., resp. od 1. 8. do 31. 8.) výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za srpen 2019.
  3. Student úspěšně ukončil na jaře 2019 studium na střední škole, ale maturitní nebo závěrečnou zkoušku nesložil - dítě přestává být studentem školy k 30. 6. 2019. Nicméně za soustavnou přípravu na budoucí povolání se opět považuje i období navazujících školních prázdnin (červenec a srpen), pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7., resp. od 1. 8. do 31. 8.) výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za srpen 2019.
  4. Student zanechal studia nebo byl vyloučen - v měsíci, kdy bylo zanecháno studia, nebo byl student vyloučen, jsou pořád splněny podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, a za tento měsíc je možné slevu ještě uplatnit. V následujícím měsíci už ne.
Studentka na promocích
work
Vysokoškolské tituly: Jak oslovovat na akademické půdě?
14. 4. 2011
1 minuty k neztrapnění

Vysoká škola

  1. Student úspěšně ukončil studium složením státní závěrečné zkoušky - za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno (tj. při ukončení studia v červnu je za soustavnou přípravu na budoucí povolání považován i červenec), pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7.) výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za červenec 2019.
  2. Student zanechal studia nebo byl vyloučen - za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno, pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu tedy můžete uplatnit naposledy za červenec 2019.

A co odvody?

Zdravotní pojištění hradí stát za absolventy středních škol obecně ještě do konce srpna, u vysokých škol ještě měsíc po měsíci, ve kterém bylo řádně ukončeno studium (tj. je-li studium řádně ukončeno v červnu, je plátcem pojistného stát ještě do konce července). Sociální pojistné se váže na zdanitelný příjem, bude hrazeno tudíž až od okamžiku, kdy bude absolvent dosahovat příjmu ze zaměstnání nebo jako OSVČ.

studenta kyber party uvod
work
Chcete mít citlivá data v cajku? Pak nesmíte chybět na konferenci o kyberbezpečnosti
7. 10. 2019
2 hyperbezpečné minuty

Pokud poplatníka někdo zaměstná, pojistné odvádí zaměstnavatel v rámci zúčtování měsíční mzdy. Pokud se dáte na dráhu živnostníka, musíte hradit zálohy na pojistné již v měsíci, od kterého jste OSVČ a po skončení roku podáváte Přehled pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení. Nebude-li student po ukončení střední či vysoké školy dále studovat ani pracovat, je třeba se do 8 dnů přihlásit na obě instituce jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit pojištění. 

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější