závěrečná práce

Opsat závěrečnou práci už nebude tak lehké. Univerzity zpřísňují jejich kontrolu

Vysoké školy chtějí zabránit dalším plagiátům, část z nich od letošního ledna zpřísňuje jejich dohled, vyplynulo z ankety České televize. Univerzity plánují opisování předcházet i větším informování studentů o pravidlech odborného publikování a práce se zdroji.

Třetina z univerzit dotazovaných redakcí ČT24 začne práce přezkoumávat pečlivěji, jmenovitě jsou to Masarykova a Mendelova univerzita, Univerzita obrany, Veterinární a farmaceutická univerzita, České vysoké učení technické, Technická univerzita v Liberci, Ostravská univerzita a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. "Jedná se o snahu univerzity zvyšovat prestiž a kvalitu jejích absolventů," zdůvodnila Studentě tento krok prorektorka pro bakalářské a magisterské studium ČVUT Gabriela Achtenová.

Právě ČVUT například softwarový dohled doposud používalo jen na některých fakultách, teď systém dokoupilo i pro ty zbývající. To UJEP bakalářské a diplomové práce kontroloval prostřednictvím theses.cz (provozovaným Masarykovou univerzitou) už od roku 2010. "Aktuálně se proto zaměřujeme především na zvýšení informovanosti studentů a jejich připravenosti na řešení závěrečné práce," napsala Studentě tisková mluvčí UJEP Jana Kasaničová. Do nově akreditovaných studijních programů zařazují semináře, kde se studenti seznámí s pravidly odborného publikování, práce s literaturou a informacemi.

plagiátorství
work
Ctrl+C a Ctrl+V - Aneb (ne)cituj jako ministr(yně)!
9. 7. 2018
2 minuty

Pozornost se začíná zaměřovat i na obeznámenost samotných vyučujících. "Odborníci pro ně začátkem ledna pořádali seminář o tom, jak odhalovat plagiáty i práce psané na zakázku, a jak tomuto jednání předcházet," sdělil Studentě mluvčí Mendelovi univerzity Filip Vrána. Doplnil, že součástí posudku vedoucího kvalifikační práce budou nově i vyjádření týkající se možného plagiátorství.

Podle Vladimíra Šidly z Univerzity obrany v Brně ale přijaté opatření více povinností studentům nepřibývá. Na nich tak zůstává hlavně zodpovědnost citovat své zdroje správně a neopisovat.

Lze tomu předejít

V případě, že by si někdo chtěl práci zkontrolovat ještě před odevzdáním, profesoři doporučují využít stránku Odevzdej.cz, která porovnává dokumenty také podle thesis.cz.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější