Vysokoškolák

Sylabus nebo nostrifikace? Několik pojmů, bez kterých se během studia neobejdete

Nejste si jisti, jak se liší rektor od děkana? A víte, co znamená kolokvium a imatrikulace? Pro někoho netřeba připomínat, jiný pořád tápe. Přinášíme vám proto užitečný slovník základních pojmů, se kterými se na vysoké škole určitě setkáte.
 • Anotace

  - stručná charakteristika vědecké práce (odborného článku, knihy) stojící obvykle za samotným textem. Může se vyskytovat i samostatně v katalogu či databázi.

 • Cvičení

  - způsob výuky v menší skupině často vypisovaná v kombinaci s přednáškou, kdy se studenti aktivně zapojují do výuky - řeší úlohy, počítají příklady, píší seminární práce, připravují referáty a prezentace. Obvykle je počet studentů menší, zpětná vazba s vyučujícím vyšší, je sledována docházka, účast, výsledky či aktivita při hodinách. Na školách filozofického a humanitního zaměření bývá užíván pojem seminář.

 • Děkan

  - akademický funkcionář stojící v čele fakulty jmenovaný a odvolávaný na návrh akademického senáturektorem. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty.

 • Imatrikulace

  - slavnostní uvedení studenta na akademickou půdu provázené imatrikulačním slibem, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i osobním životě reprezentovat

Foto: Studenta
 • Kolokvium

  - forma ukončení předmětu - odborná rozprava

 • MBA

  - master of business administration, celosvětově uznávaný titul uváděný za jménem udělovaný absolventům prakticky orientovaného studijní programu sloužícího ke zvyšování kvalifikace v oblasti managementu

 • Nostrifikace

  - uznání zahraničního diplomu českými úřady

 • Obhajoba

  - prezentace závěrečné práce před komisí, student představí cíle, metody a závěry jeho práce a odpovídá na položené otázky. Často spojeno se státní závěrečnou zkouškou.

 • Prerekvizita

  - předmět, jehož absolvování je podmínkou pro zápis jiného předmětu

 • Rektor

  - akademický funkcionář stojící v čele vysoké školy či univerzity jmenovaný a odvolávaný prezidentem republiky na návrh akademického senátu. Jedná a rozhoduje ve věcech univerzity.

 • Sylabus

  - souhrn obsahu či osnova vyučovaného předmětu, obsahuje zpravidla informace o vyučujícím, zakončení (např. zkouškou, zápočtem), rozahu atp.

 • Zápočet

  - způsob ukončení některých předmětů či jejich částí - zpravidla cvičení, písemný test. Předpokladem pro získání zápočtu může být účast, vypracování domácích úkolů, absolvování testu. Získání zápočtu bývá podmínkou pro vykonání zkoušky.

Že vás během studia překvapilo víc pojmů? Napište nám jaký!

Zdroj: Akademický slovník cizích slov

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější