Zapojení firem do výchovy vysokoškoláků: povinná praxe a podniková stipendia

Zapojení firem do výchovy vysokoškoláků: povinná praxe a podniková stipendia

Vysoké školy by měly zajistit připravenost absolventa zejména ve čtyřech oblastech: odborné znalosti, „měkké“ dovednosti (např. komunikační schopnosti), cizí jazyky a praxe. Právě díky praxi mohou firmy ve spolupráci s vysokými školami co nejvíc připravit studenty na pracovní život. Měla by být jednosemestrální, povinná a součástí bakalářského studia. Významně pomoci při propojování aktuálních potřeb trhu práce s nabídkou vysokých škol by mohla i podniková stipendia.

Shodli se na tom účastníci semináře, který se nedávno uskutečnil v CzechInvestu. Uspořádala ho právě Agentura pro podporu podnikání a investic. V diskusi - kromě generálního ředitele CzechInvestu Miroslava Křížka – vystoupili rektoři a další čelní představitelé vysokých škol: Václav Havlíček z ČVUT v Praze, Vladimír Hamáček ze Škody Auto, a.s. Vysoké školy, Karel Rais z Vysokého učení technického v Brně, Josef Koubek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, František Konečný z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Jakub Novotný z Vysoké školy polytechnické Jihlava a Pavel Suchý z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Nový vysokoškolský zákon

Tématem pracovního setkání byl věcný záměr nového vysokoškolského zákona a jeho dopad na vysoké školy a veřejnost. Václav Havlíček, rektor pražské ČVUT, uvedl, že legislativní úprava mimo jiné počítá s posilováním vysokých škol neuniverzitního typu a s dělením vysokých škol na výzkumné a nevýzkumné univerzity. Tuzemské vysoké školy mají také mít - podle akreditační komise – zejména tříleté bakalářské studium. „Na delší praxi v rámci takového studia nezbývá čas, často se pak na bakaláře nedívá jako na plnohodnotného absolventa. Kdyby bylo bakalářské studium o semestr delší, mohli bychom studenta učit tak, aby hned mohl začít pracovat“, upřesňuje Václav Havlíček.

Praxe na technických školách je základ

Rektor Vysokého učení technického v Brně Karel Rais míní, že nový zákon o vysokých školách je konfliktem mezi tradičním školstvím a otevřenými univerzitami a dodává: „Řada vysokých škol funguje způsobem „Dejte nám peníze na hlavu a o víc nestarejte“, jenže technické školy jsou velmi závislé na odběratelích a potřebují mít prakticky připravené lidi. Některé obory se bohužel studují, aniž by bylo jasné uplatnění absolventů na pracovním trhu.“

Foto: Studenta

Potvrzuje to rektor Škody Auto, a.s. Vysoké školy Vladimír Hamáček, podle kterého by součástí bakalářského studia rovněž měl být jeden povinný semestr praxe: „Naše vysoká škola má s povinnou praxí studentů nejlepší zkušenosti. Pátý semestr pracují naši studenti na praxi ve strojírenském podniku, nejčastěji ve Škodě Auto, ti nejlepší i v zahraničních závodech společnosti či koncernu VW. Škola připravuje absolventy podle potřeb podniku, její strategii rozvoje určuje představenstvo akciové společnosti. Náplň studia ovlivňují odborníci z praxe a pozorně také sledujeme uplatnění našich absolventů.“

František Konečný, prorektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, k tomu dodává: „Máme praxi v sedmém semestru a spolupráci si chválí jak studenti, tak firmy. Dnes jednáme o větším zapojení do výchovy studentů například s firmami Bosch nebo Eaton.“ Fungující bakalářské programy se semestrální praxí potvrzuje i Jakub Novotný, rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava: „Nabízíme pouze bakalářské studijní programy, ale vždy s praxí. V některých oborech bakalářské vzdělání zcela dostačuje a jsem rád, že se nám teď na Vysočině podařilo zajistit uplatnění řady absolventů na klíčových pozicích.“

Podniková stipendia mohou pomoci firmám i studentům

Podle generálního ředitele CzechInvestu Miroslava Křížka by mohla efektivně pomoci také podniková stipendia. Miroslav Křížek k tomu říká: „Podniková stipendia by přinesla zvýšení zaměstnanosti a vyšší kvalifikaci zaměstnanců už v rámci studia. Rovněž by se podpořila efektivní výměna informací mezi akademickou obcí, podniky a studenty samotnými. V případě, že by se firmy prostřednictvím podnikových stipendií a přípravy studentů více zapojily do výzkumů, které realizují univerzity, mohly by rychleji přenášené poznatky z této oblasti táhnout průmyslovou poptávku.“

Foto: Studenta

Podniková stipendia mimo jiné podporuje Josef Koubek, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze: „Myšlenka zavést podniková stipendia se mi líbí. Dovedu si představit uzavření smlouvy mezi univerzitou a firmou o tom, že podniku dodáme studenta s garancí jeho kvalitní přípravy a znalostí. Samozřejmě bychom museli být dostatečně flexibilní a rychle reagovat na poptávku. “

Další setkání v jsou očekávatelná

Účastnící debaty se také shodli, že je nutná i praxí ověřená jazyková vybavenost absolventů vysokých škol a větší zaměření univerzit na vzdělávání studentů v oborech, které na trhu práce chybí. Z diskuse, kterou moderovala Daniela Písařovicová z České televize, vyplynula i řada dalších témat, a tedy i záměr v podobných setkáních v budoucnu pokračovat.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější